Cách sử dụng used to, (to be/get) used to trong tiếng Anh

383 | 23:51 02/11/2021

Trong Tiếng anh có nhiều cách để diễn tả một thói quen, như: used to, be used to và get used to và mỗi cách lại được sử dụng trong một trường hợp khác nhau, với nét nghĩa khác nhau. Vậy làm thế nào để phân biệt và sử dụng used to, be used to và get used to đúng đây??? Bài viết này sẽ mang đến câu trả lời cho các bạn.

1. Used to + Verb

Chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ.

S + used to + [verb in simple form] ....

When David was young, he used to swim once a day.

- Nghi vấn: Did + S + use to + verb in simple form

Did David use to swim once a day when he was young?

- Phủ định: S + didn't + use to + verb in simple form

David didn’t use to swim once a day when he was young.

2. To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Trở nên quen với.

He is used to swimming every day.

He got used to American food.

Lưu ý 1: Used to luôn luôn ở dạng như vậy, không thay đổi theo số, theo ngôi của chủ ngữ. Không được thay thế nó bằng use to.

Lưu ý 2: Có sự khác nhau về nghĩa giữa used to, be used toget used to.

  • used to: chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên trong quá khứ (past time habit):
    • The program director used to write his own letter.
  • be used to: quen với việc ... (be accustomed to)
    • I am used to eating at 7:00 PM
  • get used to: trở nên quen với việc ... (become accustomed to)
    • We got used to cooking our own food when we had to live alone.

Lưu ý 3: Có thể dùng would thay thế cho used to mà ý nghĩa và ngữ pháp không đổi.

When David was young, he would swim once a day.

Từ khóa:Bài viết liên quan

Tài liệu chọn lọc