Ngữ pháp trọng tâm phục vụ ôn thi TOEIC

3,995 608

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ngữ pháp tiếng anh#ngữ pháp toeic#ngoại ngữ#ngữ pháp

Mô tả chi tiết

Ngữ pháp trọng tâm phục vụ ôn thi TOEIC

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành

Can/could/will/would/must

Have to/used to/be going to

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Bình luận