Tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp trong đề thi TOEIC

7,690 738

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toeic#part 5#part 6

Mô tả chi tiết

Tổng hợp từ vựng PART 5, PART 6 thường gặp trong đề thi TOEIC. Một số mẹo giúp bạn làm part 5 tốt hơn:

- Sau giới từ là danh từ (hoặc động từ V_ing sử dụng như danh từ).

- Trước danh từ là tính từ.

- Trước tính từ là trạng từ.

- Giữa to_be và V_ing/Ved là trạng từ.

Một cách để biết được các từ trong 4 phương án thuộc loại từ nào là nhìn vào hậu tố của chúng.

Ví dụ:

- -ment, -tion, -ity, -sion thường là danh từ

- -ful, -less, -ous, -tive, -sive thường là tính từ

- -ing hoặc -ed là tính từ hoặc thể của động từ.

Một số từ có thể vừa là tính từ, vừa là trạng từ.

Ví du:

- a fast car → fast là tính từ

- He drives fast → fast là trạng từ.

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Bình luận