Mẫu phiếu trả lời Answer Sheet Toeic 2021

7,649 406

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #answer sheet#phiếu trả lời#phiếu trả lời toeic

Mô tả chi tiết

Mục số 10 và 12 không ghi nhận

Mục số 11 : sử dụng để ghi nhận những phương án giải đáp của bản màu trắng – Thông tin thắc mắc về TOEIC

Mục số 13 : Tại mẫu Chữ ký (Signature) – mẫu kẻ trong cùng của phiếu giải đáp – thí sinh ký và ghi cụ thể họ tên của mình bằng chữ thường có dấu và ghi nhận ngày thi hôm nay theo thứ tự: tháng/ ngày/ năm vào mẫu Date ngay bên cạnh (Giám thị đọc thông tin) Tại hai mẫu trống bên trên, thí sinh sẽ chép lại nguyên văn hai mẫu chữ ít, diễn ra từ “ I here by đến on this answer sheet.” Nếu như hai mẫu không đủ, thí sinh sẽ viết xuống bên trong của mẫu thứ hai.

Nội dung

Cách làm bài thi TOEICBài thi TOEIC là một bài thi trắc nghiệm gồm 200 nghi vấn được chia làm hai phần: Nghe hiểu và Đọc hiểu. Mỗi phần gồm 100 câu hỏi. Phần nghe hiểu sẽ được diễn ra trước dưới thời gian là 45 phút; thí sinh sẽ nghe 1 lần qua casset rồi ghi nhận phương án chọn lựa vào phần Nghe ( Listenning Section ) từ câu số 1 đến câu số 100. Phần đọc hiểu sẽ được diễn ra dưới 75 phút, thí sinh sẽ đọc tất cả tình huống đưa ra dưới cuốn đề thi sắp nhận được và ghi nhận đáp án từ câu số 101 đến câu số 200 dưới phần Đọc ( Reading Section ).Với mỗi nghi vấn sẽ có 3 hoặc 4 phương án giải đáp được đưa ra. Thí sinh sẽ chọn lựa một phương án thích hợp độc nhất để ghi nhận vào phiếu giải đáp bằng cách sử dụng bút chì tô kín vào ô bỏ chữ cái chọn lựa tương ứng dưới phiếu trả lời. Mỗi nghi vấn chỉ được ghi nhận một phương án trả lời. Nếu thí sinh ghi nhận nhiều hơn 1 phương án thì câu giải đáp không được tính điểm dù rằng một dưới số phương án đưa ra có một phương án đúng.Nếu muốn thay đổi phương án đã ghi nhận thí sinh cần tẩy sạch phương án cũ và ghi nhận phương án giải đáp mới. Lưu ý, giữa phần nghe hiểu và đọc hiểu không có thời gian nghỉ vì thế thí sinh sẽ chuyển sang phần đọc ngay sau khi chấm dứt phần nghe hiểu và tổng thời gian làm bài thi là 120 phút.

- Xem thêm -

Từ khóa liên quan

Bình luận