Source Code Quản Lý File Bằng PHP trên một file duy nhất (Single file PHP File Manager) cho Hosting và VPS

3,248 161


Phí tải: Miễn phí


Danh mục Source Code
Chuyên mục PHP

Chú ý: Được tải tối đa 5 lần sau mỗi lần mua, xem chi tiết tại đây

Mô tả chi tiết

TinyFileManager là trình quản lý tệp dựa trên nền web đơn giản, tiện dụng,  nhanh chóng  và nhỏ gọn với chỉ một tệp duy nhất,

Hỗ trợ  đa ngôn ngữ dễ dàng tải lên, chỉnh sửa và quản lý tệp và thư mục trực tuyến thông qua trình duyệt web.

Ứng dụng chạy trên PHP 5.5+, Nó cho phép tạo nhiều người dùng và mỗi người dùng có thể có thư mục riêng và hỗ trợ tích hợp để quản lý các tệp văn bản với cloud9 IDE và nó hỗ trợ Highlighter cú pháp cho hơn 150 ngôn ngữ lập trình với  hơn 35+ chủ đề.

------

Hướng dẫn  sử dụng

Download file ZIP và giải nén.

Copy file tinyfilemanager.php vào thư mục webroot hoặc thư mục bất kì. Như vậy  là xong. Bạn có thể đổi tên file "tinyfilemanager.php" sang một tên bất kì cho dễ sử dụng và an toàn

Mật khẩu mặc định là  username/password: admin/admin@123 and user/12345.

⚠️ Chú  ý: Nên đổi lại username và mật khẩu ở biến  $auth_users trước khi dùng. Mật khẩu được mã hoá bởi password_hash(). để tạo mật khẩu mới truy cập tại đây here

Để bật tắt đăng nhập thay đổi giá trị $use_auth thành true  hoặc false.

ℹ️   Đổi tên  file config-sample.php file thành config.php nếu bạn muốn có nhiều tuỳ  chọn config hơn

Tính năng:

 • ? Mã nguồn mở, nhẹ và rất dễ sử dụng
 • ? Thân thiện với mobile và các thiết bị cảm ứng
 • ℹ️ Bao gồm các tính năng cơ bản như Create, Delete, Modify, View, Quick Preview, Download, Copy và Move files
 • ⏫ Ajax Upload, Up load bằng kéo thả, upload từ URL, upload nhiều file cùng một lúc
 • ? Cho phép tạo thêm thư mục và tệp mới
 • ? Nén và giải nén (ziptar)
 • ? Hiển thị và thay đổi Permission
 • ? Sao chép URL rực tiếp
 • ✏️ Cloud9 IDE - Highlight cú pháp  for cho hơn  150+ ngôn ngữ lập trình, Hơn  35+ themes cho phong cách  lập trình của bnaj
 • ? Google/Microsoft doc viewer giúp bạn hiển thị tài  liệu PDF/DOC/XLS/PPT/etc. dưới  25 MB 
 • ⚡ Saoo chép file IP blacklist và  whitelist
 • ? Tìm kiếm và bộ lọc với  datatable js
 • ? Đa ngôn ngữ (20+)

Bản quyền

 • Phát hành theo giấy phép GNU license
 • CDN Used - jQuery, Bootstrap, Font Awesome, Highlight js, ace js, DropZone js, ekko-lightbox js, and DataTable js

 

Code liên quan

Bình luận