Tổng hợp bài tập PART 5 TOEIC có giải thích chi tiết

1,602 199

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toeic#part 5#ets

Mô tả chi tiết

Tổng hợp bài tập PART 5 TOEIC có giải thích chi tiết. TOEIC Part 5 (Incomplete Sentence) được coi là phần gỡ điểm cho TOEIC Reading. Nếu nắm được các phương pháp làm bài hiệu quả dưới đây, các bạn chỉ mất 10s cho 1 câu hỏi, đạt FULL điểm Part 5 quá dễ dàng!

Một số quy tắc để làm nhanh phần này:

- Sau giới từ là danh từ (hoặc động từ V_ing sử dụng như danh từ).

- Trước danh từ là tính từ.

- Trước tính từ là trạng từ.

- Giữa to_be và V_ing/Ved là trạng từ.

Một cách để biết được các từ trong 4 phương án thuộc loại từ nào là nhìn vào hậu tố của chúng.

Ví dụ:

- -ment, -tion, -ity, -sion thường là danh từ

- -ful, -less, -ous, -tive, -sive thường là tính từ

- -ing hoặc -ed là tính từ hoặc thể của động từ.

Một số từ có thể vừa là tính từ, vừa là trạng từ.

Ví du:

- a fast car → fast là tính từ

- He drives fast → fast là trạng từ.

Tài liệu liên quan

Bình luận