Kỹ năng Test Speaking và Writing trong TOEIC

3,065 94

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toeic#toeic speaking#toeic writing

Mô tả chi tiết

Đối với phần thi Speaking và Writing, đây là bài thi Toeic mà các bạn có thể đăng ký thi nếu Trường hoặc công ty của các bạn yêu cầu. Mức điểm cho mỗi phần Speaking hoặc Writing nằm trong khoảng từ 0 đến 200 điểm. Tổng điểm của hai phần là 400 điểm. Lệ phí của bài thi Toeic Speaking và Writing là 80 USD.

Tài liệu liên quan

Bình luận