Download sách Longman Preparation Series for the New TOEIC Test miễn phí

2,727 138

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toeic#Longman Preparation Series#sách toeic

Mô tả chi tiết

Longman Preparation Series for the New TOEIC Test cũng giống như Economy TOEIC là một dưới các bộ sách học TOEIC hay cực kỳ kinh điển. Bộ sách được biên soạn theo từng cấp độ bao gồm có Longman Preparation Series for the TOEIC Test – More Practice Tests, Intermediate Course và Advanced Course.Cuốn sách định hướng cho bạn về các kỹ năng làm bài test TOEIC với mức độ nâng cao hơn so với quyển Introductory Course, cung cấp các bài luyện tập chuyên sâu để nâng cao điểm số trong lúc luyện thi TOEIC

Tài liệu liên quan

Bình luận