Đồ án tốt nghiệp Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép Vinapie

173 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đồ án#luận văn#báo cáo thực tập#Vinapie

Mô tả chi tiết

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
*Động cơ quay lưỡi dao: Muốn quay dao theo chiều thuận ấn 5PB5LE thì đầu vào I2.0=1 => đầu ra Q1.0=1, Q1.3=1, rơle B0, B3 có điện đóng tiêp điểm thường mở của nó ở hình vẽ 2.8 cấp nguồn cho công tắc tơ 1KM4M, làm đóng tiếp điểm chính thường mở 1KM4M ở hình vẽ 2.3 cấp nguồn cho động cơ quay theo chiều thuận và khởi động ở chế độ sao. Cùng lúc này rơle thời gian T37 bắt đầu đếm thời gian, sau thời gian khởi động đã đặt rơle thời gian T37 tác động đóng tiếp điểm thường mở, mở tiếp điểm thường đóng của nó ở hình vẽ 2.8, làm đầu ra Q1.3=0, Q1.2=1 làm chuyển chế độ làm việc của động cơ ở chế độ tam giác

Tài liệu liên quan

Bình luận