English Grammar in Use (Intermediate 2019 5th Edition)

1,446 19

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #ngữ pháp ielts#grammar in use#ngữ pháp tiếng anh

Mô tả chi tiết

Nội dung tài liệu English Grammar In Use có những ưu điểm sau:

✓ Giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp thông dụng nhất
✓ Phần lý thuyết, bài tập liên quan tới các dạng lí thuyết vừa được đề cập và giải đáp bài tập
✓ Trình bày các nội dung rõ ràng, khoa học, dễ tra cứu, dễ nhớ
✓ Giúp ghi nhớ các cấu trúc ngữ pháp cơ bản

Tài liệu liên quan

Bình luận