Các biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

475 0

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #luật tố tụng#đồ án#luận văn#báo cáo thực tập

Mô tả chi tiết

Download "Các biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc"

Cơ cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo; nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về các biện pháp ngăn chặn theo pháp luật Việt Nam Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam về các biện pháp ngăn chặn và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng các quy định của pháp luật về các biện pháp ngăn chặn tại tỉnh Vĩnh Phúc

Tài liệu liên quan

Bình luận