Kỹ thuật giám sát an toàn mạng - cài đặt và sử dụng sFlow với sFlowTrend

958 0

10 xu (1 xu = 1.000đ)

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #an toàn thông tin#sflow#sflow trend

Mô tả chi tiết

CHƯƠNG I: TÌM HIỂU SFLOW

1.1. sFlow là gì?

1.2. Lịch sử phát triển

1.3. sFlow hoạt động như thế nào?

1.5. Tại sao nên sử dụng sFlow

1.6. Máy phân tích sFlow

1.7. Các loại sFlow và phần mở rộng

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU SFLOWTREND

2.1. Tổng quan

2.2. Chức năng

2.3. sFlowTrend-Pro

2.4. Sử dụng sFlowTrend trong việc giám sát máy chủ web

CHƯƠNG III: DEMO

3.1. Mô hình

3.2. Cấu hình và tiến hành giám sát

3.2. Kết Quả

Tài liệu liên quan

Bình luận