Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

467 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đơn từ#đơn cấp giấy chứng nhận#mẫu đơn xin đầu tư

Mô tả chi tiết

Download mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Đây là mẫu đơn dành cho các doanh nghiệp nhằm gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để được hưởng một số chính sách ưu đãi đầu tư do Nhà nước ban hành. Tổ chức, doanh nghiệp khi soạn thảo đơn cần ghi rõ tên cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở chính, số điện thoại, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số giấy phép kinh doanh, thời gian cấp và cơ quan cấp, tổng số vốn đầu tư của dự án, lĩnh vực đầu tư cụ thể, địa điểm thực hiện dự án, các yếu tố về công nghệ, sử dụng số lao động bình quân trong năm, dự kiến khởi công,...

Tài liệu liên quan

Bình luận