Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa

656 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đơn từ#đơn đề nghị công bố#cảng thủy nội địa

Mô tả chi tiết

Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa

Download đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa

Để được cấp phép hoạt động trên bên thủy nội địa bắt buộc phải có giấy phép hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền ban hành, trong đó, đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa là mẫu đơn mà các bạn buộc phải hoàn thành nhằm thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động bến thủy nội địa theo đúng yêu cầu chung hiện nay.

Tài liệu liên quan

Bình luận