Đơn đề nghị cấp giấy phép xấy dựng cho dự án

551 2

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #mẫu đơn xin đầu tư#đơn từ#đơn xin cấp giấy phép

Mô tả chi tiết

Đơn đề nghị cấp giấy phép xấy dựng cho dự án

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xấy dựng cho dự án

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án được các nhà đầu tư dự án sử dụng nhằm gửi lên các cơ quan có thẩm quyền xin cấp giấy phép cho xây dựng một dự án cụ thể nào đó.

Tài liệu liên quan

Bình luận