Giáo Trình Tìm Hiểu Và Phân Tích Mã Độc

885 2

10 xu (1 xu = 1.000đ)

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #an toàn thông tin#mã độc#giáo trình

Mô tả chi tiết

Giáo trình Mã độc sẽ giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về mã độc, những hoạt động, những cách thức để nhận dạng, phân tích xử lý mã độc, giảm thiểu thiệt hại cho các hệ thống máy tính.Giáo trình gồm những chương như sau:Chương 1. Tổng quan về mã độc

Chương 2. Cơ chế hoạt động của mã độc

Chương 3. Cơ bản về phân tích mã độc

Chương 4. Các kỹ thuật phân tích tĩnh

Chương 5. Các kỹ thuật phân tích động

Tài liệu liên quan

Bình luận