Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2022 (lần 1) sở GD&ĐT Thanh Hóa

469 5

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toán 12#THPTQG toán#đề thi toán 12

Mô tả chi tiết

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 (đợt 1) năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 (đợt 1) năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Thanh Hóa mã đề 105 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề).

Nội dung

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận