Boost your Vocabulary_Cam 14

1,291 0

10 xu (1 xu = 1.000đ)

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #sách từ vựng IELTS#ngữ pháp ielts#sách ôn thi ielts#sách ielts#download tài liệu ielts

Mô tả chi tiết

Các bạn đang cầm trên tay cuốn “Boost your vocabulary” được biên soạn bởi mình và các bạn trong

nhóm IELTS Family. Cuốn sách được viết nhằm mục đích giúp các bạn đang muốn cải thiện vốn từ

vựng cho phần thi Reading trong IELTS. Sách được viết dựa trên nền tảng bộ Cambridge IELTS của

Nhà xuất bản Đại học Cambridge – Anh Quốc.

Tài liệu liên quan

Bình luận