Bộ từ vựng luyện thi Tiếng Anh vào 10 dễ nhớ nhất

635 18

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #tiếng anh 9#đề thi tiếng anh 10#ngữ pháp tiếng anh 99#từ vựng tiếng anh#từ vựng tiếng anh qua hình ảnh

Mô tả chi tiết

"Bộ từ vựng luyện thi Tiếng Anh vào 10 dễ nhớ nhất" do Tailieuvip.com sưu tầm cung cấp cho các em khối lượng từ vựng cần thiết để chuẩn bị cho quá trình ôn tập và luyện thi vào 10.

Nội dung

Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 1 ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 I. TỪ VỰNG (VOCABULARY) Học từ vựng theo từng chủ đề, tập trung vào: + cách phát âm: âm và dấu trọng âm (sounds, stresses); + các final sounds: các phụ âm cuối, các ending sounds ‘s’ / ‘ed’ + nghĩa của từ: đồng/gần nghĩa, trái nghĩa, sử dụng theo ngữ cảnh + từ loại UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL - foreign (a) thuộc về nước ngoài - foreigner (n) người nước ngoài - activity (n) hoạt động - correspond (v) trao đổi thư từ - at least ít nhất - modern (a) hiện đại - ancient (a) cỗ, xưa - impress (v) gây ấn tượng - impression (n) sự gây ấn tượng - impressive (a) gây ấn tượng - beauty (n) vẻ đẹp - beautiful (a) đẹp - beautify (v) làm đẹp - friendliness (n) sự thân thiện - friend (n) bạn bè - friendly (a) thân thiện - friendship (n) tình bạn - mausoleum (n) lăng - mosque (n) nhà thờ Hồi giáo - primary school trường tiểu học - secondary school trường trung học - peaceful (a) thanh bình, yên tĩnh - peace (n) hòa bình, sự thanh bình - atmosphere (n) bầu không khí - pray (v) cầu nguyện - abroad (a) (ở, đi) nước ngoài - depend on = rely on tùy thuộc vào, dựa vào - anyway (adv) dù sao đi nữa - keep in touch with giữ liên lạc - worship (v) thờ phượng - similar to (a) tương tự - industrial (a) thuộc về công nghiệp - industry (n) ngành công nghiệp - temple (n) đền, đình - association (n) hiệp hội - Asian (a) thuộc Châu Á - divide into chia ra - region (n) vùng, miền - regional (a) thuộc vùng, miền - comprise (v) bao gồm - tropical (a) thuộc về nhiệt đới - climate (n) khí hậu - unit of currency đơn vị tiền tệ - consist of = include bao gồm, gồm có - population (n) dân số - Islam Hồi giáo - official (a) chính thức - religion (n) tôn giáo - religious (a) thuôc về tôn giáo - in addition ngoài ra - Buddhism (n) Phật giáo - Hinduism (n) Ấn giáo - widely (adv) môt cách rộng rãi - education (n) nền giáo dục - educate (v) giáo dục - educational (a) tthuộc về giáo dục - instruction (n) việc giáo dục - instruct (v) hướng dẫn, chỉ dạy - instructor (n) người hướng dẫn - compulsory (a) bắt buộc - area (n) diện tích - member country quốc gia thành viên - relative (n) nhân thân, bà con - farewell party tiệc chia tay - hang – hung – hung treo, máng UNIT 2: CLOTHING - century (n) thế kỷ - poet (n) nhà thơ - poetry (n) thơ ca - poem (n) bài thơ - traditional (a) truyền thống - silk (n) lụa - tradition (n) truyền thốngTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 2 - tunic (n) tà áo - slit (v) xẻ - loose (a) lỏng, rộng - pants (n): trousers quần (dài) - design (n, v) bản thiết kế, thiết kế - designer (n) nhà thiết kế - fashion designer nhà thiết kế thời trang - material (n) vật liệu - convenient (a) thuận tiện - convenience (n) sự thuận tiện - lines of poetry những câu thơ - fashionable (a) hợp thời trang - fashion (n) thời trang - inspire (v) gây cảm hứng - inspiration (n) nguồn cảm hứng - ethnic minority dân tộc thiểu số - symbol (n) ký hiệu, biểu tượng - symbolize (v) tượng trưng - cross (n) chữ thập - stripe (n) sọc - striped (a) có sọc - unique (a) độc đáo - subject (n) chủ đề, đề tài - modernize (v) hiện đại hóa - modern (a): hiện đại - plaid (a) có ca-rô, kẻ ô vuông - suit (a) trơn - sleeve (n) tay áo - sleeveless (a) không có tay - short-sleeved (a) tay ngắn - sweater (n) áo len - baggy (a) rộng thùng thình - faded (a) phai màu - shorts (n) quần đùi - casual clothes (n) quần áo thông thường - sailor (n) thủy thủ - cloth (n) vải - wear out mòn, rách - embroider (v) thêu - label (n) nhãn hiệu - sale (n) doanh thu - go up = increase tăng lên - economic (a) thuộc về kinh tế - economy (n) nền kinh tế - economical (a) tiết kiệm - worldwide (a) rộng khắp thế giới - out of fashion lỗi thời - generation (n) thế hệ - (be) fond of = like thích - hardly (adv) hầu như không - put on = wear mặc vào - point of view quan điểm - (be) proud of tự hào về … UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE - buffalo (n) con trâu - plough (n, v) cái cày, cày - gather (v) gặt, thu hoạch - crop (n) vụ mùa - home village làng quê - rest (n, v) (sự) nghỉ ngơi - journey (n) chuyến đi, hành trình - chance (n) dịp - cross (v) đi ngang qua - paddy filed cánh đồng lúa - bamboo (n) tre - forest (n) rừng - snack (n) thức ăn nhanh - highway (n) xa lộ - banyan tree cây đa - entrance (n) cổng vào, lối vào - shrine (n) cái miếu - hero (n) anh hung - go boating đi chèo thuyền - riverbank (n) bờ sông - enjoy (v) – enjoyable (a) thú vị - enjoyment (n) sự thú vị, sự yêu thích - take a photo chụp ảnh - reply (v) = answer trả lời - play a role đóng vai trò - flow chảy - raise (v) nuôi - cattle (n) gia súc - pond (n) cái ao - parking lot chỗ đậu xe - gas station cây xăng - exchange (v, n) (sự) trao đổi - maize (n) = corn bắp / ngô - nearby (a) gần bên - complete (v hoàn thành - feed – fed – fed cho ăn UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE - learn by heart học thuộc lòng - as + adj / adv + as possible càng … càng tốtTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 3 Ex: You come as soon as possible. - quite (adv) = very, completely rất - examiner (n) giám khảo - examine (v) tra hỏi, xem xét - examination (n) kỳ thi - go on tiếp tục - aspect (n) khía cạnh - in the end = finally, at last cuối cùng - exactly (adv) chính xác - passage(n) đoạn văn - attend (v) theo học, tham dự - attendance (n) sự tham dự - attendant (n) người tham dự - course (n) khóa học - written examination kỳ thi viết - oral examination kỳ thi nói - candidate (n) thí sinh, ứng cử viên - award (v, n) thưởng, phần thưởng - scholarship (n) học bổng - dormitory (n) ký túc xá - campus (n) khuôn viên trường - reputation (n) danh tiếng - experience (n, v) kinh nghiệm, trải qua - culture (n) văn hóa - cultural (a) thuộc về văn hóa - close to gần - scenery (n) phong cảnh, cảnh vật - national (a) thuộc về quốc gia - nation (n) quốc gia, đất nước - national bank ngân hàng nhà nước - improve (v) cải tiến - improvement (n) sự cải tiến, sự cải thiện - intermediate (a) trung cấp - well-qualified (a) có trình độ cao - tuition (n) = fee học phí - academy (n) học viện - advertisement (n) = ad bài quảng cáo - advertise (v) quảng cáo - edition (n) lần xuất bản - look forward to + V-ing mong đợi UNIT 5: THE MEDIA - media (n) phương tiện truyền thông - invent (v) phát minh - invention (n) sự phát minh - inventor (n) nhà phát minh - crier (n) người rao bán hàng - latest news tin giờ chót - popular (n) được ưa chuộng, phổ biến - popularity (n) tính phổ biến - widely (adv) một cách rộng rãi - teenager (n) thanh thiếu niên - adult (n) người lớn - thanks to nhờ vào - variety (n) sự khác nhau, sự đa dạng - channel (n) kênh truyền hình - control (v) điều kiển, kiểm soát - stage (n) giai đoạn - development (n) sự phát triển - develop (v) phát triển - interactive (a) tương tác - viewer (n) người xem - show (n) buổi trình diễn - remote (a) = far xa - event (n) sự kiện - interact (v) ảnh hưởng - interaction (n) sự tương tác - benefit (n) ích lợi - violent (a) bạo lực - violence (n) bạo lực - documentary (n) phim tài liệu - informative (a) có nhiều tin tức - information (n) thông tin - inform (v) thông tin, cho hay - folk music nhạc dân ca - battle (n) trận chiến - communicate (v) giao tiếp - communicative (a) giao tiếp - communication (n) sự giao tiếp - relative (n) bà con, họ hàng - means (n) phương tiện - useful for sb có ích cho ai - entertain (v) giải trí - entertainment (n) sự giải trí - commerce (n) thương mại - limitation (n) sự hạn chế - limit (v) giới hạn - time-consuming (a) tốn nhiều thời gian - suffer (v) chịu đựng - spam (n) thư rác - leak (v) rò rỉ, chảy - response (n, v) trả lời, phản hồi - costly (adv) tốn tiền - alert (a) cảnh giác - surf (v) lướt trên mạng UNIT 6: THE ENVIRONMENT - environment (n) môi trườngTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 4 - environmental (a) thuộc về môi trường - environmentalist (n) nhà môi trường học - garbage (n) rác thải - dump (n) bãi đổ, nơi chứa - pollution (n) sự ô nhiễm - pollute (v) ô nhiễm - polluted (a) bị ô nhiễm - deforestation (n) sự phá rừng - deforest (v) phá rừng - dynamite (n) chất nổ - dynamite fishing đánh cá bằng chất nổ - spray (v) xịt, phun - pesticide (n) thuốc trừ sâu - volunteer (n) người tình nguyện - conservationist (n) người bảo vệ môi trường - once (adv) một khi - shore (n) bờ biển - sand (n) cát - rock (n) tảng đá - kindly (a) vui lòng, ân cần - provide (v) cung cấp - disappointed (a) thất vọng - disappoint (v) làm ai thất vọng - spoil (v) làm hư hỏng, làm hại - achieve (v) đạt được, làm được - achievement (n) thành tựu - persuade (v) thuyết phục - protect (v) bảo vệ - protection (n) sự bảo vệ - wrap (v) gói, bọc - dissolve (v) phân hủy, hoàn tan - natural resources nguồn tài nguyên thiên nhiên - trash (n) = garbage = rubbish rác - harm (v) làm hại - energy (n) ~ power năng lượng - exhausted fume hơi, khói thải ra - prevent (v) ngăn ngừa, đề phòng - prevention (n) sự ngăn ngừa - litter (v, n) xả rác, rác - recycle (v) tái chế - sewage (n) nước thải - pump (v) bơm, đổ - oil spill sự tràn dầu - waste (n) chất thải - end up cạn kiệt - junk-yard (n) bãi phế thải - treasure (n) kho tàng, kho báu - stream (n) dòng suối - foam (n) bọt - hedge (n) hàng rào - nonsense (n) lời nói phi lý - silly (a) ngớ ngẩn, khờ dại - right away = immediately (adv) ngay lập tức - folk (n) người - explanation (n) lời giải thích - bubble (n) bong bong - gas (n) khí - valuable (a) quí giá - keep on = go on = continue tiếp tục - poet (n) nhà thơ - minimize (v) giảm đến tối thiểu - complain to s.o (v) than phiền, phàn nàn - complicated (a) phức tạp - complication (n) sự phức tạp - resolution (n) cách giải quyết - politeness (n) sự lịch sự - label (v) dán nhãn - transport (v) vận chuyển - clear up dọn sạch - trash (n) đồ rác rưởi - truck (n) xe tải - look forward to mong đợi - break (n) sự ngừng / nghỉ - refreshment (n) sự nghỉ ngơi - fly (n) con ruồi - worried about lo lắng về - float (v) nổi - surface (n) bề mặt - frog (n) con ếch - toad (n) con cóc - electric shock (n) điện giật - wave (n) làn sóng - local (a) thuộc về địa phương - local authorities chính quyền đại phương - prohibit (v) = ban (v) ngăn cấm - prohibition (n) sự ngăn cấm - fine (v) phạt tiền UNIT 7: SAVING ENERGY - energy (n) năng lượng - bill (n) hóa đơn - enormous (a) quá nhiều, to lớn - reduce (v) giảm - reduction (n) sự giảm lại - plumber (n) thợ sửa ống nước - crack (n) đường nứt - pipe (n) đường ống (nước) - bath (n) bồn tắm - faucet (n) = tap vòi nước - drip (v) chảy thành giọt - tool (n) dụng cụ - fix (v) lắp đặt, sửa - waste (v) lãng phí - appliance (n) đồ dùng - solar energy năng lượng mặt trời - nuclear power năng lượng hạt nhân - provide (v): supply cung cấpTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 5 - power (n): electricity điện - heat (n, v) sức nóng, làm nóng - install (v) lắp đặt - coal (n) than - luxuries (n) xa xí phẩm - necessities (n) nhu yếu phẩm - consumer (n) người tiêu dùng - consume (v) tiêu dùng - consumption (n) sự tiêu thụ - effectively (adv) có hiệu quả - household (n) hộ, gia đình - lightning (n) sự thắp sáng - account for chiếm - replace (v) thay thế - bulb (n) bóng đèn tròn - energy-saving (a) tiết kiệm năng lượng - standard (n) tiêu chuẩn - last (v) kéo dài - label (v) dán nhãn - scheme (n): plan kế hoạch - freezer (n) tủ đông - tumble dryer máy sấy - model (n) kiểu - compared with so sánh với - category (n) loại - ultimately (adv): finally cuối cùng, sau hết - as well as cũng như - innovation (n): reform sự đổi mới - innovate (v): reform đổi mới - conserve (v) bảo tồn, bảo vệ - conservation (n) sự bảo tồn - purpose (n) mục đích - speech (n) bài diễn văn - sum up tóm tắt - gas (n) xăng, khí đốt - public transport vận chuyển công cộng - mechanic (n) thợ máy - wastebasket (n) sọt rác - science (n) khoa học - scientific (a) thuộc khoa học - scientist (n) nhà khoa học UNIT 8: CELEBRATIONS - celebration (n) lễ kỷ niệm - celebrate (v) làm lễ kỷ niệm - Easter (n) lễ Phục Sinh - Lunar New Year Tết Nguyên Đán - wedding (n) đám cưới - throughout (prep) suốt - occur (v): happen / take place xảy ra, diễn ra - decorate (v) trang trí - decoration (n) sự trang trí - sticky rice cake bánh tét - be together: gather tập trung - apart (adv) cách xa - Passover (n) Lễ Quá Hải (của người Do thái) - Jewish (n) người Do thái - freedom (n) sự tự do - slave (n) nô lệ - slavery (n) sự nô lệ - as long as miễn là - parade (n) cuộc diễu hành - colorful (a) nhiều màu, sặc sỡ - crowd (v) tụ tập - crowd (n) đám đông - crowded with (a) đông đúc - compliment (n) lời khen - compliment s.o on sth khen ai về việc gì - well done Giỏi lắm, làm tốt lắm - congratulate s.o on sth chúc mừng ai về - congratulation lời chúc mừng - Congratulations! Xin chúc mừng - first prize giải nhất - contest (n) cuộc thi - active (a) tích cực - charity (n) việc từ thiện - nominate (v) chọn - activist (n) người hoạt động - acquaintance (n) sự quen biết - kind (a) tử tế - kindness (n) sự tử tế - trusty (a) đáng tin cậy - trust (n) sự tin cậy - express (v) diễn tả - feeling (n) tình cảm, cảm xúc - memory (n) trí nhớ - lose heart mất hy vọng - miss (v) nhớ, bỏ qua, trễ - tear (n) nước mắt - groom (n) chú rể - hug (v) ôm - considerate (a) ân cần, chu đáo - generous (a) rộng lượng, bao dung - generosity (n) tính rộng lượng, sự bao dung - priority (n) sự ưu tiên - sense of humour tính hài hước - humourous (a) hài hước - distinguish (v) phân biệt - in a word: in brief / in sum tóm lại - terrific (a): wonderful tuyệt vời - proud of tự hào, hãnh diện - alive (a) còn sống - image (n) hình ảnh - imagine (v) tưởng tượng - share (v) chia sẻ - support (v) ủng hộTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 6 UNIT 9: NATURAL DISASTERS - disaster (n) thảm họa → disastrous (a) -disastrously (adv) - natural disaster thiên tai - snowstorm (n) bão tuyết - earthquake (n) động đất - volcano (n) núi lửa → volcanic (a): thuộc về núi lửa - typhoon (n) bão nhiệt đới - weather forecast dự báo thời tiết - turn up vặn lớn - turn down vặn nhỏ - volume (n) âm lượng - temperature (n) nhiệt độ - thunderstorm (n) bão có sấm sét - south-central (a) phía nam miền trung - experience (v) trải qua - highland (n) cao nguyên - prepare for chuẩn bị cho - laugh at cười nhạo, chế nhạo - just in case nếu tình cờ xảy ra - canned food thức ăn đóng hộp - candle (n) nến - match (n) diêm quẹt - ladder (n) cái thang - blanket (n) chăn mền - bucket (n) cái xô - power cut cúp điện - Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương - tidal wave / tsunami song thần - abrupt (a) thình lình - shift (n) sự chuyển dịch - underwater (a) ở dưới nước - movement (n) sự chuyển động - hurricane (n) bão - cyclone (n) cơn lốc - erupt (v) phun - eruption (n) sự phun trào - predict (v) đoán trước - prediction (n) sự đoán trước - tornado (n) bão xoáy - funnel-shaped (a) có hình phễu - suck up hút - path (n) đường đi - baby carriage xe nôi UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS - UFOs = Unidentified Flying Objects vật thể bay không xác định - in the sky trên bầu trời - spacecraft (n) tàu vũ trụ - planet (n) hành tinh - believe (v) tin, tin tưởng - aircraft (n) máy bay - balloon (n) khinh khí cầu - meteor (n) sao băng - evidence (n) bằng chứng - exist (v) tồn tại - existence (n) sự tồn tại - experience (n) kinh nghiệm - pilot (n) phi hành gia - alien (n) người lạ - claim (v) nhận là, cho là - egg-shaped (a) có hình quả trứng - sample (n) vật mẫu - capture (v) bắt giữ - take aboard đưa lên tàu, máy bay - examine (v) điều tra - free (v) giải thoát - disappear (v) biến mất - disappearance (n) sự biến mất - plate-like (a) giống cái dĩa - device (n) thiết bị - treetop (n) ngọn cây - proof / support (n) bằng chứng - falling star sao sa - shooting star sao băng - hole (n) cái lỗ - jump (v) nhảy - health (n) sức khỏe - healthy (a) khỏe mạnh - space (n) không gian - physical condition điều kiện thể chất - perfect (a) hoàn hảo - ocean (n) đại dương - orbit (v) bay quanh quỹ đạo - circus (n0 đoàn xiếc - cabin (n) buồng lái - experience (v) trải nghiệm - marvelous (a) kỳ diệuTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 7 II. PHONETIC A. SOUNDS I. CÁCH PHÁT ÂM -S/-ES - Có 3 cách phát âm –s hoặc –es tận cùng. * đọc thành âm /iz/ với những từ có âm cuối là / s, z, ∫, t∫, d / * đọc thành âm /s/ với những từ có âm cuối là / p, t, k, f, θ / * đọc thành âm /z/ với những trường hợp còn lại II. CÁCH PHÁT ÂM –ED - Có 3 cách phát âm –ed tận cùng. * đọc thành âm /id/ với những từ có âm cuối là / t, d / * đọc thành âm /t/ với những từ có âm cuối là /p, f, k, s, ∫, t∫, θ / * đọc thành âm /d/ với những trường hợp còn lại B. STRESS - Danh từ tận cùng –OO hay –OON: trọng âm đặt trên vần này Ex: after’noon, bam’boo, bal’loon…….. - Những từ có hậu tố là: -ade, -ee, -ese, -ette, -ique, -eer, -ain thì trọng âm chính rơi vào ngay âm tiết đó Ex: lemo’nade, ciga’rette, Vietna’mese, … - Âm tiết liền trước các hậu tố -tion, -ical, -ual, -ian, -ical, -ity, -graphy, -ics, -logy thường nhận trọng âm Ex:, trans’lation, eco’nomic, uni’versity, poli’tician, soci’ology, mathe’matics - Đặt ở âm thứ 2 trước các hậu tố -ize, -ary Ex: ‘modernize, ‘dictionary, i’maginary EXERCISE * SOUND 1. A. hoped B. laughed C. marked D. smiled 2. A. watched B. washed C. stopped D. earned 3. A. books B. roofs C. woods D. boots 4. A. excite B. wish C. smile D. ripe 5. A. bicycle B. style C. type D. cycle 6. A. watched B. stopped C. cleaned D. worked 7. A. their B. thank C. that D. they 8. A. house B. home C. holiday D. hour 9 A. nice B. drive C. advise D. live 10. A. dangerous B. play C. paper D. garden 11. A. shops B. notes C. calls D. walks 12. A. changed B. learned C. laughed D. played 13. A. chair B. chin C. chemical D. check 14. A. too B. food C. soon D. good 15. A. that B. three C. thank D. think 16. A. allows B. bets C. pours D. tells 17. A. cheap B. lunch C. machine D. armchair 18. A. added B. boasted C. closed D. tented 19. A. that B. this C. think D. mother 20. A. would B. south C. count D. mouth 21. A. claimed B. walked C. laughed D. helped 22. A. character B. Christmas C. chemistry D. change 23. A. ghost B. honest C. home D. hour 24. A. stays B. plays C. lays D. says 25. A. boxes B. washes C. watches D. goes * STRESS 26. A. compulsory B. casual C. comprise D. impress 27. A. charity B. benefit C. pesticide D. computer 28 A. considerate B. distinguish C. predict D. sticky 29. A. economic B. embroider C. encourage D. minority 30 A. family B. afternoon C. damage D. carriage III. WORD FORMATION 1. Cách nhận biết từ loại: a. Cánh nhận biết danh từ: danh từ thường có các hậu tố sau:Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 8 - tion / ation invention, information -ment development, instrument - ence / ance difference, importance - ness happiness, business - er (chỉ người) teacher, worker, writer, singer - or (chỉ người) inventor, actor - ist (chỉ người) physicist, biologist b. Cánh nhận biết tính từ: tính từ thường có các hậu tố sau: - ful useful, helpful, beautiful - less (nghĩa phủ định) homeless, careless (noun) - al (thuộc về) natural, agricultural - ous dangerous, famous - ive expensive, active - ic electric, economic - able fashionable, comfortable c . Cánh nhận biết trạng từ: trạng từ thường có hậu tố -LY. Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently ... Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ: - good (a) well (adv): giỏi, tốt - late (a) late trễ, chậm lately (adv): mới đây, gần đây - ill (a) ill (adv): xấu, tồi, kém - fast (a) fast (adv): nhanh - hard (a) hard (adv): tích cực, vất vả, chăm chỉ hardly (adv): hầu như không 2. Chức năng của một số từ loại: a. Danh từ (Noun) Sau tính từ (adj + N) They are interesting books. Sau - mạo từ: a /an / the - từ chỉ định: this, that, these, those, every, each, … - từ chỉ số lượng: many, some, few, little, several ... - tính từ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its… He is a student. These flowers are beautiful. She needs some water. Sau ngoại động từ (V cần O) She buys books. She meets a lot of people. Sau giới từ (prep. + N) He talked about the story yesterday. He is interested in music. Trước V chia thì (N làm chủ từ) The main has just arrived. Sau enough (enough + N) I don’t have enough money to buy that house. b. Tính từ (Adj) Trước N (Adj + N) This is an interesting books. Sau TO BE I am tired. Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem … It becomes hot. She feels sad. Sau trạng từ (adv + adj) It is extremely cold. I’m terribly sorry. She is very beautiful. Sau too ( be + too + adj) That house is too small. Trước enough (be + adj + enough) The house isn’t large enough. Trong cấu trúc: be + so + adj + that She was so angry that she can’t speak. A, an, the, this, that, his, her, their, my, … + (Adj) + Noun My new car is blue. c. Trạng từ (Adv) Sau V thường He drove carefully. Trước Adj I meet an extremely handsome man. Giữa cụm động từ (Have + V3 / be + V3) She has already finished the job. Đầu câu hoặc trước dấu phẩy Unfortunately, I couldn’t come the party.Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 9 Sau too V + too + adv They walked too slowly to catch the bus. Trong cấu trúc V + so + adv + that Jack drove so fast that he caused an accident. Trước enough V + adv + enough You should write clearly enough for every body to read. EXERCISE Give the correct form of the word in brackets: 1. Na is the most …BEAUTIFUL… in her class. (beauty) 2. She was really ......IMPRESSED...... by the beauty of the city. (impress) 3. Hanoi people are very ......FRIENDLY............... . (friend) 4. Their ..FRIENDSHIP.... made me happy. (friend) 5. Many ....VISITORS.... come to Ho Chi Minh’s Mausoleum every day. (visit) 6. We enjoyed the .....PEACEFUL..... atmosphere in Hue. (peace) 7. Ho Chi Minh City is not ....DIFFERENT... from Kuala Lumpur. (difference) 8. The ..NATIONAL... language in Malaysia is Bahasa Malaysia. (nation) 9. In Malaysia, ..EDUCATION is free. (educate) 10. What is the main language of ...INSTRUCTION... at that school ? (instruct) 11. English is the ...OFFICIAL.. language in Singapore. (office) 12. Like Vietnam, Malaysia has .TROPICAL. climate. (tropic) 13. The little girl is dancing ...BEAUTIFULLY.... (beauty) 14. English people get used to ..DRIVING. (drive) I5. Watch the news everyday because it's very INFORMATIC..(inform ) 16. Many Vietnamese women continue to wear the unique and…FASHIONABLE … dress. (fashion) 17. We had an ENJOYABLE trip last week. (enjoy) 18. He is a famous POET .because he has many good POEMS (poetry) 19. She is a …DESIGNER of this company. (design) 20. Wearing casual clothes makes students feel …COMFORTABLE… (comfort) IV. READING A. COMPREHENSION QUESTIONS Hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản làm bài đọc dạng Comprehension Questions: + Đọc kỹ câu hỏi, tìm key words trong mỗi câu hỏi. Tìm câu có chứa key words trong bài text. Đáp án của câu hỏi thường nằm ngay sau hoặc trước các key words đó. + Đọc kỹ câu hỏi, tìm key words trong mỗi câu hỏi. Tìm câu có chứa từ đồng nghĩa / trái nghĩa với key words trong bài text. + Đọc kỹ câu hỏi, chú ý cấu trúc câu/ thì được sử dụng để tìm đáp án thích hợp. Ví dụ: I often hear or read about “natural disaster”- the eruption of Mount St Helen, a volcano the state of Washington, Hurricane Andrew in Florida; the floods in the American Midwest; terrible earthquakes all over the world; huge fires; and so on. But I’ll never forget my first personal experience with the strangeness of nature – “the London Killer Fog” of 1952. It began on Thursday, December 4th when a high –pressure system (warm air) cover southern England. With the freezing-cold air below, heavy fog formed. Pollution from factories, cars, and coal stoves mixed with the fog. The humidity was terribly high, there was no breeze at all. Traffic (cars, trains, and boats) stopped. People couldn’t see, and some walked onto the railroad tracks or into the river. It was hard to breathe, and many people got sick. Finally on Tuesday, December 9th , the wind came and the fog went away. But after that, even more people got sick, many of them died. 1. Which natural disaster isn’t mentioned in the text? A. a volcanic eruption B. a flood C. a hurricane D. a tornado 2. What is his unforgettable person experience?Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 10 A. the London killer B. the heavy fog in London C. the strangeness of nature D. a high-pressure system 3. What didn’t happen during the time of the “London Killer Fog”? A. pollution B. humidity C. heavy rain D. heavy fog 4. The traffic stopped because of ………. A. The rain B. the windy weather C. the humid weather D. the heavy fog * Chọn đáp án: + Câu 1: từ khóa là ‘natural disaster isn’t mentioned’, HS chỉ cần đọc lướt qua dòng 1, 2 là tìm ra đáp án (D. a tornado) + Câu 2: từ khoá là ‘his unforgettable person experience’, tương tự cụm ‘never forget my first personal experience’ ở dòng 4 của bài text cuối câu này có cụm “the London Killer Fog”, chọn B. là phù hợp. + Câu 3: từ khoá là ‘What didn’t happen…’, từ cuối dòng 4 – dòng 7 diễn tả the “London Killer Fog”, chọn C. + Câu 4: từ khoá là ‘traffic stopped’ ở cuối dòng đầu dòng 8. câu kế đó là ‘People couldn’t see’, suy theo nghĩa của câu này, chọn D. B. CLOZE TEXT Một số kỹ năng cơ bản làm bài đọc hiểu dạng điền khuyết với nhiều sự lựa chọn: + Đọc lướt các đáp án gợi ý nhận định xem nó thuộc lĩnh vực nào: từ loại (parts of speech), thể/ thì của động từ (tenses/forms of verbs), giới từ (prepositions), ngữ nghĩa (lexico), phrasal verbs, single / plural nouns… + Chọn đáp án có sự hoà hợp với các từ đứng ngay trước / sau chỗ trống. Ex: từ trước ngay chỗ trống là tính từ thì chọn 1 danh từ và ngược lại. Ngay sau chỗ trống là giới từ thì chọn từ thích hợp với giới từ đó: interested in, listen to, famous for, take care of… Ngay trước chỗ trống là ‘be’ mà đáp án là verb form thì chọn V-ing hoặc V3/ed (tuỳ theo nghĩa chủ động hay bị động) …… + Các đáp án thuộc về từ vựng (lexico) thì xem ngữ cảnh của câu có chứa chỗ trống với các câu liền kề. Ví dụ 2: TET Although there (25) ................... many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for (26) ................... people. Tet is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes, and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members (27) ................... live apart try to be together at Tet. At Tet, spring fairs are organized and children are given lucky money wrapped in a red tiny envelope. Tet is also time for peace (28) ................... love. During Tet, children often behave well and friends, relatives and neighbors give each other best wishes for the new year.” Question 25: A. are B. is C. was D. were Question 26: A. English B. Vietnamese C. American D. Malaysian Question 27: A. when B. where C. which D. who Question 28: A. with B. or C. and D. but * Chọn Đáp án:Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 11 + Câu 25: ngay sau chỗ trống là danh từ số nhiều, cả bài sử dụng thì hiện tại đơn nên đáp án A là phù hợp. + Câu 26: theo ý nghĩa (ngữ cảnh) cả bài thì Tết là của người Việt Nam nên đáp án B là phù hợp. + Câu 27: ngay trước chỗ trống là danh từ chỉ người, ngay sau chỗ trống là động từ có chia thì; ta cần 1 đại từ quan hệ có chức năng chủ ngữ, chọn D. + Câu 28: ngay trước và sau chỗ trống là 2 từ cùng từ loại, cả 2 từ đều mang ý nghĩa tương đồng, chọn C. PRACTICE TEXT 1 Children’s education is changing rapidly today. In the past, teachers made children sit still for hours. They made them memorize all sorts of things. In other words, children had to go on repeating things until they knew them by heart. Today, many teachers wonder if it possible to make children learn at all. They say you can only help them learn. They say you must let children learn and discover things for themselves. 1. What did teachers make children do in the past? A. stand for hours B. memorize everything C. repeat their homework D. sit for days 2. Children in the past were made to learn everything………………… A. by head B. by hand C. by hair D. by heart 3. Nowadays, many teachers say that they only …………………… A. give children more homework B. make children learn C. help children D. teach children at home 4. Today, the modern learning method is …………………… A. Letting children play computer games B. making children read a lot of books C. doing homework for children D. letting children discover things for themselves KEY: 1 2 3 4 B D C D TEXT 2 More than two hundreds years ago, the term “environmental pollution” was quite strange to people. They lived healthy, drank pure water, and breathed fresh air. Nowadays, the situation is quite different. People all over the world are worried about things that are happening to the environment. Actually it is man that is destroying the surroundings with many kinds of wastes. Everybody knows that motorbikes and cars emit dangerous gases that cause poisonous air and cancer, but no one wants to travel on foot or by bicycle. Manufactures know that wastes from factories make water and soil polluted, but they do not want to spend a lot of their money on treating the wastes safely. Scattering rubbish is bad for our health, but no one wants to spend time burying it. Is it worth talking a lot about pollution? 1. More than two hundred years ago _____________. a. the environment was polluted as much as it is today. b. people knew nothing about environmental pollution. c. air was polluted badly d. people was faced with pollution. 2. In former days, people ____________. a. had a healthy life b. lived in the polluted environment c. were worried about pollution d. drank contaminated water 3. Nowadays, many people are concerned about ___________. a. the destruction of the poisonous air. b. the polluted water c. the wastes from the factories. d. the pollution of the environment. 4. Everybody knows that cars emit dangerous gases ______________. a. so they do not travel by car b. so they prefer travelling by bicycle c. but they still prefer traveling by car d. and they enjoy traveling on foot. 5. Factory owners _____________.Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 12 a. know nothing about pollution b. have no awareness of pollution c. treat wastes from their factories safely d. do not want to spend money on treating the wastes safely KEY: 1 2 3 4 5 B A D C D TEXT 3 It is estimated that about 200 million people who use the Internet computer network around the world. The Internet allows people to work at home instead of traveling to work. The Internet allows businesses to communicate with customers and workers in many part of the world for the cost of a local telephone call. E-mail allows users to send documents, pictures and other data from one part of the world to another in at least 5 minutes. People can use the Internet to do shopping. This saves a lot of time. It is possible to use the Internet for education – students may connect with their teachers from home to send or receive e-mail or talk their problems through “ on line” rather than attend a class. 1. The Internet allows people ______________. a. to stay at home and rest b. not to work c. to travel to work d. to work at home 2. To a business, the Internet is ____________ to communicate with customers. a. a cheap way b. a very expensive way c. an inconvenient way d. a difficult way 3. E. mail can be use to send ________________. a. documents b. information c. data d. all are correct 4. It takes _______________ to do the shopping on the Internet. a. a lot of time b. a little time c. less time d. more time 5. To use the Internet for education is ________________. a. impossible b. possible c. inconvenient d. difficult KEY: 1 2 3 4 5 D A D B B TEXT 4 The search of alternative resources of energy has resulted in different directions. Many communities are burning garbage and other biological waste products to produce electricity. Experimental work is being done to make synthetic fuels from coal, or coal tars. But to date, that process has proved expensive. Some experts are trying to revive hydroelectric power which is derived from streams and rivers. Fifty years ago, hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but today it supplies only four percent. The oceans are another source of energy. Scientists are studying ways to change the energy of ocean currents, tides, and waves into electricity. 1. What are many communities doing to produce electricity? a. burning garbage and other biological waste products. b. changing waste products into power c. searching for alternative resources 2. Has the process of making synthetic fuels proved cheap or expensive? a. It has proved cheap b. It has proved expensive c. It has not proved expensive 3. Where is hydroelectric power derived from? a. rivers and ocean b. lakes and streams c. rivers and streams. 4. What percentage of the electricity used in the United States does hydroelectric power provide today? a. 33% b. 35 % c. 4 % 5. What are scientists studying? a. ways to have electricity from the energy of ocean. b. ways to change the energy of ocean currents, tides, and waves into electricity. c. a and b are correct.Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 13 KEY: 1 2 3 4 5 B A D C D TEXT 5 Education is not an end, but a mean to an end. In other words, we do not educate children only for the purpose of education them; our purpose is to fit them for life. So it is very important to choose a suitable system of education which will really prepare children for life. When we say that all of us must be educated to fit us for life, it means that we must be educated in such a way that, firstly, each of us can do whatever job is suited to his brain and ability, and, secondly, that we can realize that all jobs are necessary to society, and that it is very bad to be ashamed of one’s work, or to scorn someone else’s. Only such a type of education can be called valuable to society. 1. Education is a mean _____________. a. to reach one’s goals b. to earn lots of money c. to make up one’s personality 2. According to the writer, the purpose of education is ___________. a. simply to provide knowledge for children. b. to fit children for life c. to prepare anything which is suitable for children 3. Each of us must be educated to do ______________. a. whatever job that is well-paid b. whatever job that is suitable c. whatever job that is professional 4. All jobs are necessary ________________. a. to the employees b. to us c. to society 5. It is very bad ______________. a. to look down on someone else’s work b. to feel ashamed of someone else’s work c. to think one’s work as a means to earn money 6. Only a type of education ____________ can be called valuable to society. a. that helps people to get good jobs b. that trains people to do whatever they want c. that fit people for life KEY: 1 2 3 4 5 6 A B B C A C TEXT 6 Pollution is the process of making air, water, soil etc dangerously dirty and not suitable for people to use. For example: * Air pollution is where there are gases in the air that is harmful, these gases come from object or buildings like harmful smoke from factories, vehicles, automobiles. (cars, trucks, planes, boats) and many more. * Light pollution is unwanted light, such as the light of cities, street lights, and others makes it hard to see the stars. * Noise pollution is unwanted noise, such as the sound of cars in a city, loud boats/ship, airplanes, and trains. * Water pollution is where there are things in the water that are harmful such as crude oil spilled from a shipwrecked tanker, smoke, poison, air pollution, and a lot other things that are not human/plant/animal remains. 1. Air pollution comes from harmful………………from factories, vehicles, etc. A. trees B. parks C. smoke D. liquid 2. All of the following things cause light pollution except…………… A. traffic light B. light of cities C. street lights D. light of the moon 3. Noise pollution is ……………sound of cars, trains, planes, etc. A. unwanted B. small C. interesting D. useful 4. Which of the following sentences is Not true?Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 14 A. Air pollution comes from harmful gases. B. Light of the stars causes light pollution C. Sound from a loud ship cause pollution D. Water pollution can come from the land. KEY: 1 2 3 4 C D A B TEXT 7 Every year people in many countries learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school. Others study by themselves. A few learn English just by hearing the language in film, on television, in the office or among their friends. Most people must work hard to learn English. Why do these all people learn English? It is not difficult to answer this question. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher studies because some of their books are in English at the college or university. Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English. 1. According to the writer. English is learn by _____________. a. young children b. adults c. teenagers c. all are correct 2. Most people learn English by ____________. a. themselves b. hearing the language on television c. working hard on the lesson d. speaking English to their friends 3. Where do many boys and girls learn English? a. at home b. in the office c. in evening class d. at school 4. Teenagers learn English because ___________. a. It’s useful for their higher studies b. it’s one of their subjects. c. They want to master it. D. a and c are correct. 5. Why do many adults learn English? a. Because they want to see movies in English. b. Because they need it for their job. c. Because they are forced to learn. d. Because it’s not difficult to learn. KEY: 1 2 3 4 5 C C D A B TEXT 8 In biology and ecology the environment is all of the natural materials and living things on the Earth. This is also called the natural environment. Some people call themselves environmentalists. These people think that harmony with the environment is important. They think we must protect the environment. The important things in the environment that we value are called natural resources. For example fish, sunlight, and forests. These are renewable natural resources because they grow naturally when we use them. Non-renewable natural resources are important things in the environment that do not come back naturally. For example coal and natural gas. 1. What does the world “environmentalists” in line 3 mean? A. living things B. people who protect the environment C. people who destroy the environment D. people who pollute the environment 2. One example of renewable natural resource is……………….. A. sunlight B. coal C. oil D. natural gas 3. One example of non-renewable natural resource is……………….. A. fish B. tree C. water D. coal 4. All of the following things are renewable natural resource except……………………. A. Air B. gas C. silver D. animal 5. What does the word “them” in line 7 refer to? A. materials B. environmentalists C. renewable natural resources D. non-renewable natural resourcesTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 15 KEY: 1 2 3 4 5 B A D C C TEXT 9: CHRISTMAS . Two popular traditions at Christmas are: decorating the home and singing the Christmas carols. The home is the center of the Christmas celebration. Inside, an evergreen tree is usually placed in the corner of the Living room. Children and their parents wrap string of colorful lights around the tree, they hang ornaments on the branches . A star or angle often crowns the top. Careful- wrapped gifts are placed beneath. Outside, families often string lights around the windows and wind light around trees and shrubs in the front yard. As the families decorate their homes, they often put on Christmas record. Almost every family has at least one favorite album or compact disc. School children of all ages perform Christmas concerts for their parents and communities. On Christmas’ Eve, family members gather around Christmas tree to sing traditional songs such as Jingle bells and Silent night and then give presents to each other. 1- What are the popular traditions at Christmas? a) Decorating the home. b) Singing Christmas carols. c) Eating Christmas pudding. d) a and b are correct. 2- Where is the evergreen put ? a) In the middle of the living room. c) In the middle of the bedroom. b) In the corner of the living room. d) In the corner of the bedroom. 3- How do they decorate the Christmas tree? a) They wrap string of colorful lights around the tree. c) They crown a star on the top. b) They hang ornaments on branches d) a, b and c are correct. 4- What do the family members often do on Christmas’ Eve ? a) They gather around Christmas tree. b) They sing traditional songs. c) They gather around the tree, sing traditional song and get presents d) They give presents to each other. 5- What do they do as they decorate their home ? a) They sing traditional songs. c) They eat Christmas pudding. b) They put on Christmas record. d) a , b and c are correct. KEY: 1 2 3 4 5 D B D C B TEXT 10 One of the main sources for the spreading of news and events throughout the world is the newspaper. The purpose of newspapers is to inform the public of political, social economic and entertainment happenings, among other things .Generally, there are three types of newspapers: daily newspapers, weekly newspapers, and special-interest newspapers. Daily newspapers publish at least one edition every weekday. Most dailies also have a weekend edition. Daily newspapers often have sections for news, sports, arts and entertainment, business and classified advertising. Weekly newspapers print once a week and cover news of interest to readers in a smaller area than that of a daily paper. They focus on local happenings rather than national or international events. Special-interest newspapers may publish daily, weekly, monthly, or even less frequently. They generally disseminate news of interest to a particular group of readers or feature news about a specific topic. Thanks to the development of the Internet, we can now get access to electronic newspapers. To some extent, e-newspapers are cheap, up-to-date, and convenient for most readers in the world. 1. The purpose of newspapers is to inform the public of… A. political and social happenings B. economic and entertainment happenings C. other different events D. all A, B and C 2. Three types of newspapers are… A. daily newspapers, weekly newspapers and special-interest newspapers.Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 16 B. weekly newspapers, monthly newspapers , yearly newspapers . C. daily newspapers, weekly newspapers and monthly newspapers. D. weekly newspapers, monthly newspapers and special-interest newspapers. 3. Most daily newspapers publish… A. only one edition every weekday . B. one edition every weekend . C. at least once every weekday and once at weekend. D. one different edition for one different section 4. Weekly newspapers usually focus on… A. local happenings B. national happenings C. international happenings D. local and international happenings . 5. Social-interest newspapers cover news of interest to… A. special people B. particular group of readers C. feature news about a specific topic D. both B and C 6. We can easily get access to electronic newspapers because they are… A. modern, up-to-date but expensive B. cheap, up-to-date and convenient worldwide C. quick, cheap and convenient D. modern, quick and up-to-date KEY: 1 2 3 4 5 6 D A C A B B B. CLOZE TEXT Một số kỹ năng cơ bản làm bài đọc hiểu dạng điền khuyết với nhiều sự lựa chọn: + Đọc lướt các đáp án gợi ý nhận định xem nó thuộc lĩnh vực nào: từ loại (parts of speech), thể/ thì của động từ (tenses/forms of verbs), giới từ (prepositions), ngữ nghĩa (lexico), phrasal verbs, single / plural nouns… + Chọn đáp án có sự hoà hợp với các từ đứng ngay trước / sau chỗ trống. Ex: từ trước ngay chỗ trống là tính từ thì chọn 1 danh từ và ngược lại. Ngay sau chỗ trống là giới từ thì chọn từ thích hợp với giới từ đó: interested in, listen to, famous for, take care of… Ngay trước chỗ trống là ‘be’ mà đáp án là verb form thì chọn V-ing hoặc V3/ed (tuỳ theo nghĩa chủ động hay bị động) + Các đáp án thuộc về từ vựng (lexico) thì xem ngữ cảnh của câu có chứa chỗ trống với các câu liền kề. TEXT 1 Environmental (1)……………is one of the most serious problems (2)……………mankind today. Air, water and soil are necessary to the survival of all (3)………………things. Badly polluted air can (4)………………illness and even death. Polluted water (5)…………… many kinds of wild animals and other marine life. Pollution of soil reduces the amount of land (6) …………… growing food. 1.A. pollute B. polluted C. pollution D. polluting 2.A. face B. faces C. to face D. facing 3.A. lived B. living C. live D. lives 4.A. cause B. give C. make D. catch 5.A. kills B. kill C. are killing D. doesn’t kill 6.A. of B. to C. from D. for KEY:Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 17 1 2 3 4 5 6 C D B A A D TEXT 2 Among the festivals (1)………… by some of Asian people is the Moon Cake Festival, also known (2)………… the Mid August Festival. Large numbers of small round moon cakes are eaten (3)………. this day, and children enjoy carrying colorful (4)…………. lanterns come in all shapes; the most popular ones are shaped like fish, rabbits and butterflies. According to (5)…………, the moon shines the brightest on the night of the Moon Cake Festival. As the moon rises, tables are placed (6)……… the house and women make offerings of fruit and moon cakes to the Moon Goddess. 1. A. celebrated B. made C. held D. set 2. A. like B. as C. such as D. Þ 3. A. in B. for C. at D. on 4. A. wood B. metal C. paper D. gold 5. A. they B. them C. it D. their 6. A. under B. near C. outside D. around KEY: 1 2 3 4 5 6 A B D C B C TEXT 3 Nowadays, people are destroying rain forests of the earth seriously. It is (1)……………….. that every year 100,000 (2)……………….. kilometers of rain forests are destroyed for (3)……………….. of wood paper and fuel as well as for the residence and (4)……………….. land. Rain forests are very important for the world’s climate. They receive the rainfall on the earth and produce a large amount of the world’s oxygen. Destroying rain forests,(5)……………….. , is destroying our environment. Saving rain forests is a(n) (6)……………….. problem. Nations need cooperation to save rain forests, if not, it will be late. 1. A. exhausted B. pleasure C. interesting D. estimated 2. A. square B. cross C. round D. heart 3. A. bring B. supply C. support D. suggest 4. A. planting B. field C. farming D. rice 5. A. moreover B. however C. so D. therefore 6. A. national B. international C. world wide D. world KEY: 1 2 3 4 5 6 D A B C D B TEXT 4 Garbage is what someone leaves behind that they do not want to use anymore. It can also be called (1)…………… or rubbish. A definition of garbage is anything left behind at a place (2)………….you used to be, but are not anymore. In modern home and businesses, (3)…………….., garbage is normally separated and put where it can be (4)………….and taken to a place designed to hold, burn, or (5)…………….garbage. Smoke is a cloud of very small, solid parts. It is made when (6)…….something. Smoke is can be bad because if it goes into the lungs of a person, it can kill them. Most people think that they are always (7)……..to see smoke, but it can also can (8)…………(a thing that a person is not able to see). 1. A. waste B. save C. safe D. stone 2. A. it B. that C. which D. where 3. A. but B. however C. therefore D. moreover 4. A. wrapped B. organized C. collected D. picked 5. A. recycle B. rebuild C. reuse D. rearrangeTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 18 6. A. firing B. fighting C. burning D. chopping 7. A. could B. possible C. capable D. able 8. A. invisible B. unmovable C. unspeakable D. insensible TEXT 5 Are there intelligent (1) _____________ on the other planets in our solar system? Maybe there are. In our (2) _________ galaxy there are millions of stars. Some must have planets with (3) __________ like those on the earth. (4) ________ in space there could be other thinking beings. They would probably look (5) ___________ different that we might not (6) _____________ them as people. However, (7) ___________ their planet is older than our planet, they may know more than (8) ______. They may have more progress ( 9) _______ some aspects. They may be traveling in space and be (10 ) __________ human beings. 1. a. things b. humans c. beings d. animals 2. a. own b. distant c. nearby d. faraway 3. a. air b. conditions c. climate d. gemstones 4. a. nowhere b. Anywhere c. Somewhere d. Where 5. a. much b. many c. such d. so 6. a. recognise b. look c. approve d. consider 7. a. when b. if c. in case d. unless 8. a. our b. us c. we do d. we are 9. a. on b. for c .with d. in 10. a. examining b. looking c. discovering d. in KEY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A B C D A B B D A TEXT 6 I believe that it is (1)............ to wear uniforms when students are at school. Firstly, (2) .................. encourage the children to take pride in being students of the school they are going to (3) ............... they are wearing uniforms with labels bearing their school’s name . Secondly, wearing uniforms helps students feel (4) .......... in many ways. They all start (5)............ the same place no matter they are rich or poor. They are really friends to one another (6) ............ one school roof. Last but not least, it is (7) ............ to wear uniforms. It doesn’t take you time to think of what to wear every day. In conclusion ,all students ,from primary to high schools should (8)...... uniforms 1. A-importance 2. A-uniforms 3. A-so 4. A-happy 5. A-in 6. A-at 7. A-exciting 8. A-wear B-unimportance B-clothes B-because B-lucky B-on B-in B-practical B-wearing C-important C-shirts C-and C-equal C-at C-on C-terrible C-to wear D-unimportant D-blouses D-but D-interesting D-from D-under D-fashionable D-wore KEY: 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B C B D B A TEXT 7 Air pollution is a ( 23 ) _______ of ill health in human beings. In a lot of countries there are lawsTuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 19 limiting the amount of smoke which factories can ( 24 ) ________. Although there isn’t enough ( 25 ) _______ on the effects of smoke in the atmosphere, doctors have ( 26 ) _______ that air pollution cause lung diseases. The gases from the exhausts of cars have also ( 27) ________ air pollution in most cities. The lead in petrol produces a ( 28 ) _______ gas which often collects in busy streets surrounded by high buildings. Children who ( 29 ) _______ in areas where there is a lot of lead in the atmosphere can not think as ( 30 ) _______ as other children and are clumsy when they use their hands. 23. A. reason B. cause C. effect D. effort 24. A. reduce B. send C. produce D. give 25. A. information B. news C. data D. figures 26. A. said B. told C. proclaimed D. proved 27. A. increased B. decreased C. minimized D. sent 28. A. poison B. poisonous C. poisoned D. poisoning 29. A. stay B. live C. come D. work 30. A. quick B. slow C. quickly D. slowly KEY: 1 2 3 4 5 6 7 8 B C D D A B B C TEXT 8 New Year is one of the most important (23) ____________ in the United States. On New Year's Eve, most people go to the parties. At twelve o'clock (24) ____________ night, everyone says "Happy New Year" and they (25) _____________ their friends and relatives good luck. New Year's Eve is usually a long night to this holiday children (26) __________ as witches, ghosts or others. Most children go from house to house asking for candy or fruit. (27) ___________ the people at the house do not give (28) _____________ candy, the children will (29) ___________ a trick on them. But this (30) __________ ever happens. Many people give them candy or fruit. 23. A. festivals B. meetings C. contests D. courses 24. A. on B. at C. in D. for 25. A. dream B. greet C. wish D. congratulate 26. A. wear B. dress C. put on D. take off 27. A. Whether B. So C. Although D. If 28. A. they B. them C. their D. theirs 29. A. say B. tell C. play D. speak 30.A. hardly B. hard C. soon D. always KEY: 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C B C B C A V. WRITING Topic 1: Write a letter to a pen pal OUTLINE First paragraph: when you arrived/ who you met (bus/train station, airport…) Second paragraph: Talk about: + what you have done/ + places you visited/ + people you’ve met/ + food you’ve tried/ + things you’ve bought… Third paragraph: + how you feel/ + what interests you most (people, places, activities, weather…)/ + when you return Practice: Write a letter to a pen pal about your trip to somewhere, in the letter you must cover: - places: Da Lat, Ha Long, Sapa…Tuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 20 - weather: hot, windy, cool, warm, sunny, … - where to stay: hotel, guest house, relatives’ house… - places you visited/ - people you’ve met/ - food you’ve tried/ - things you’ve bought - how you feel about people, places…: friendly, hospitable, beautiful, breathtaking… - when you return Topic 2 : Write an argument. OUTLINE Organization Language Introduction Writer’s point of view My opinion is… I think … Series of argument Present arguments in a logical way (one in each paragraph) Give examples Firstly, … Secondly, … Thirdly, … Conclusion Sum up the argument Therefore, … In coclusion, … * Practice: Write a a paragraph (80-100 words) in which you support the argument that children should take part in outdoor activities Outline: Taking part in outdoor activities: - helps them keep fit / stay healthy - makes them become more energetic / self-confident - develops mental and physical condition - feel more comfortable after a hard working day. Topic 3: A letter of inquiry OUTLINE Introduction: how you come to know about the Institution, school, Language center…(ad on TV/ in newspapers/ from friends…) Express your interest (want to know more information) Request: exactly what kind of information you want. Further information: you are ready to supply more information about you Conclusion: End with a polite closing * Practice: Write a letter of inquiry to the foreign language institute requesting for information about the course and fees Topic 4: Write about Advantages / Disadvantages of the Internet. OUTLINE Introduction: Advantages or Disadvantages of the Internet Body: + Advantages: - a source of information - a sorce of entertainment - a means of education + Disadvantages: - time-consuming and costly - dangerous because of viruses and bad programs - spam or junk mail - personal information leaking Conclusion: Topic 5: A complaint letter OUTLINETuyển sinh 10 - Tiếng Anh Hướng dẫn tự học 21 Section Functions Language Situation state reason for writing I am writing to you … Complication mention the problem Resolution makes a suggestion I would suggest that … Action talk about future action I am looking forward to … Politeness end the letter politely Yours faithfully/secerely, Topic 6: A speech OUTLINE Parts of a speech Functions Language Introduction Getting people attention and tell them what you are going to talk about Good morning/afternoon… I am … Body Giving details in easy-to-understand language Most of the people … Conclusion Summing up what you have said If you follow/do … Write a speech about «How to study English well » to present for your class The following ideas may help you : - Speak English with friends - Watch English TV programs - Do more grammar exercises - Read books, newspapers… in English. - Listen to English music Topic 7: In Viet Nam people do not celebrate Mother’s Day or Father’s Day. You think it is necessary to have a day to celebrate for your parents. Write a passage (50 – 70 words) to share your idea about this. The ideas below may help you. First paragraph: Tell the reason (s) for celebrating this day: - children express their feelings, memories and loves for their parents - have an opportunity to enhance family traditions. - bring family members closer. Second paragraph: Gives details about: - When to celebrate: (First Sunday of April) - Why? (a day off, free from work or study, weather is fine, …) - What special gifts to give: (give their parents flowers, send them cards, or bring them a special cake) Third paragraph: - Do you think your idea will be supported? - Do you hope the day will be celebrated nationwide? You can begin with: In my opinion, it is important to ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… * Possible paragraph: In my opinion, it is important to have a day to celebrate for our parents. Children will have a special day to express their feelings, memories and love for their parents. We have an opportunity to enhance family traditions. Members of families can have a chance to get together, to know one another and to help one another. First Sunday of April is a day off, so everyone is free at work or study. And April is in late spring or early summer, so the weather is fine, and many activities can happen outdoor. Children should give their parents flowers, send them cards, or bring them a special cake and serve them the food that they like best. I believe the idea will be supported and the day will be celebrated nationwide . Everybody loves and wants their parents to be happy.

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận