Đề ôn thi ĐGNL Đại học Quốc Gia TPHCM năm 2022 - Đề 1 (có đáp án)

512 3

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #dgnl#thptqg#đề thi

Mô tả chi tiết

Đề luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM 2022 có đáp án và lời giải chi tiết-đề 1 được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 52 trang.

8. Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau:

A. mải mê B. suông sẻ C. vô hình chung D. vãn cảnh

9. Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Tôi nghe ............ rằng chú Long đã âm

thầm.............rồi.”

A. phong thanh, trở về B. phong thanh, chở về

C. phong phanh, trở về D. phong phanh, chở về

10. Từ nào bị dùng sai trong câu sau: “Trên nền cỏ xanh xanh điểm xuyến những bông hoa chăng chắng.”

A. nền cỏ B. điểm xuyến C. chăng chắng D. cả B và C

11. Các từ “luộc khoai, đạp xe, rán bánh, nướng bánh” thuộc nhóm từ nào?

A. Hai từ đơn B. Từ ghép chính phụ C. Từ ghép tổng hợp D. Từ láy

12. “Anh ấy được khen thưởng hai lần trong năm nay: một lần vào tháng ba, một lần vào miền Bắc” Đây là câu:

A. thiếu chủ ngữ B. thiếu vị ngữ C. thiếu chủ ngữ và vị ngữ D. sai logic

13. “Chúng được mẹ cho bú sữa, bồng ẵm, dỗ dành, tắm giặt, ru ngủ, cho ăn uống, chăm sóc rất nhiều khi

 

lâu”. Ngoài ra, những đứa trẻ thường là thích bắt chước người khác thông qua những hành động của người gần gũi nhất chủ yếu là người mẹ. Chính người phụ nữ là người chăm sóc và giáo dục con cái chủ yếu trong gia đình”

(Trần Thanh Thảo)

Nhận xét về cách thức trình bày đoạn văn:

A. Đoạn văn diễn dịch B. Đoạn văn tổng phân hợp

C. Đoạn văn quy nạp D. Đoạn văn song hành

14. Sau bao năm bươn chải nơi đất khách quê người, cuối cùng lão lại trở về với hai bàn tay trắng.

Trong câuvăn trên, từ “trắng” được dùng với ý nghĩa gì?

A. Chỉ một màu sắc giống màu của vôi hoặc bông

B. Hoàn toàn không có hoặc không còn gì cả

C. Nói hết sự thật, không che giấu điều gì cả

D. Tên một nốt nhạc

15. Trong các câu sau:

V. Anh ấy bị hai vết thương: một vết thương ở đùi, một vết ở Quảng Trị.

W. Mặc dù trong những năm qua công ty xuất nhập khẩu của tỉnh đã có rất nhiều giải pháp cứu vãn tình thế nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

X. Trong lúc lúng túng, tôi không biết xử trí ra sao.

Y. Ông đã dùng cả thuốc tiêm lẫn thuốc kháng sinh nên vẫn không khỏi bệnh. Những câu nào mắc lỗi:

A. I và II B. I, III và IV C. III và IV D. I và IV

Nội dung

thuvienhoclieu .comTh i gian làm bài:ờ 150 phút (không k th i gian phát đ )ể ờ ềT ng s câu h i:ổ ố ỏ 120 câuD ng câu h i:ạ ỏ Tr c nghi m 4 l a ch n (Ch có duy nh t 1 ph ng án đúng)ắ ệ ự ọ ỉ ấ ươCách làm bài: Làm bài trên phi u tr l i tr c nghi mế ả ờ ắ ệC U TRÚC BÀIẤ THIN I DUNG BÀIỘ THIPH N 1. NGÔN NGẦ Ữ1.1 TI NG VI TẾ Ệ1. Ch n t đúng d i đây đ đi n vào ch tr ng ọ ừ ướ ể ề ỗ ố “Nh t canh trì, nh canh viên, tamấ ị canh…”A. thiên B. đi nề C. đ aị D. nông2. N i dung nào d i đây ộ ướ không đ c th hi n trong bài th ượ ể ệ ơ Tỏ lòng?A. V đ p c a hình t ng ng i anh hùng v qu c hiên ngang, l mẻ ẹ ủ ượ ườ ệ ố ẫ li tệB. V đ p c a th i đ i v i s c m nh và khí th hàoẻ ẹ ủ ờ ạ ớ ứ ạ ế hùngC. Tình yêu n c, ni m t hào dânướ ề ự t cộD. Phê phán tri u đình phongề ki nế3. Trên đ ng hành quân xa/ D ng chân bên xóm nh / Ti ng gà ai nh y / “C c…c c tác c c ta” (Ti ngườ ừ ỏ ế ả ổ ụ ụ ụ ếgà tr a – ư Xuân Quỳnh)Đo n th đ c vi t theo th th :ạ ơ ượ ế ể ơA. L cụ bát B. 5 ti ngế C. 7 ti ngế D. Tự do4. “N i mình thêm t c n iỗ ứ ỗ nhàTh m hoa m t b c l hoa m y hàng”ề ộ ướ ệ ấ(Truy n Ki u - Nguy n Du)ệ ề ễT nào trong câu th trên đ c dùng v i nghĩa chuy n?ừ ơ ượ ớ ểA. mình B. nhà C. hoa D. hàng thuvienhoclieu .com Trang 1ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ SỐ 1N i dungộ S câuốPh n 1: Ngôn ngầ ữ1.1. Ti ng Vi tế ệ 201.2. Ti ng Anhế 20Ph n 2: Toán h c, t duy logic, phân tích sầ ọ ư ốli uệ2.1. Toán h cọ 102.2. T duy logicư 102.3. Phân tích s li uố ệ 10 N i dungộ S câuốGi i quy t v n đả ế ấ ề3.1. Hóa h cọ 103.2. V t líậ 103.4. Sinh h cọ 103.5. Đ a líị 103.6. L ch sị ử 10ốm đau…Với việc nhận thức thông qua quá trình bé tự quan sát, học hỏi tự nhiên hàng ngày và ảnh hưởngđặc biệt các đức tính của người mẹ, đã hình thành dần dần bản tính của đứa con theo kiểu “mưa dầm, thấm thuvienhoclieu .com5. Đi n vào ch tr ng trong câu th : “ề ỗ ố ơ Nh ng đây cách m t đ u…/ Có xa xôi m y mà tình xa xôi…” ư ộ ầ ấ( T ng t ươ ư – Nguy nễ Bính)A. làng B. thôn C. đình D. đ ngườ6. “Khăn th ng nh ai/ Khăn r i xu ng đ t/ Khăn th ng nh ai/ Khăn v t lên vai/ Khăn th ng nh ươ ớ ơ ố ấ ươ ớ ắ ươ ớai/ Khăn chùi n cướ m t.ắ(Ca dao than thân, yêu th ng tình nghĩaươ )Đo n ca dao trên thu c th lo i văn h c nào d i đây:ạ ộ ể ạ ọ ướA. dân gian B. trung đ iạ C. thơ M iớ D. hi n đ iệ ạ7. Qua tác ph m ẩ Chi c thuy n ngoài xa, ế ề Nguy n Minh Châu mu n g i g m bài h cễ ố ử ắ ọ gì?A. S c s ng ti m tàng c a nh ng con ng i vùngứ ố ề ủ ữ ườ bi nểB. C n nhìn nh n cu c s ng và con ng i m t cách đa di n, nhi u chi u, phát hi n ra b n ch t th t ầ ậ ộ ố ườ ộ ệ ề ề ệ ả ấ ậsau v đ p bên ngoài c a hi nẻ ẹ ủ ệ t ngượC. Nh n n i, cam ch u nh ng i đàn bà làng chài đ gi h nh phúc giaẫ ạ ị ư ườ ể ữ ạ đìnhD. Bài h c v đ u tranh b o v Tọ ề ấ ả ệ ổ qu cố8. Ch n t vi t đúng chính t trong các tọ ừ ế ả ừ sau:A. m iả mê B. suông sẻ C. vô hình chung D. vãn c nhả9. Ch nọ từ vi tế đúng chính tả để đi nề vào chỗ tr ngố trong câu sau: “Tôi nghe ........ r ng chú Long đãằ âmth mầ ............ r i.”ồA. phong thanh, trở về B. phong thanh, chở vềC. phong phanh, tr vở ề D. phong phanh, chở về10. T nào b dùng sai trong câu sau: ừ ị “Trên n n c xanh xanh đi m xuy n nh ng bông hoa chăngề ỏ ể ế ữ ch ng.”ắA. n n cề ỏ B. đi mể xuy nế C. chăng ch ngắ D. c B vàả C11. Các t ừ “lu c khoai, đ p xe, rán bánh, n ng bánhộ ạ ướ ” thu c nhóm tộ ừ nào?A. Hai t đ nừ ơ B. T ghépừ chính phụ C. T ghépừ t ngổ h pợ D. Từ láy12. “Anh y đ c khen th ng hai l n trong năm nay: m t l n vào tháng ba, m t l n vào mi n B c” ấ ượ ưở ầ ộ ầ ộ ầ ề ắ Đâylà câu:A. thi uế ch ngủ ữ B. thi uế vị ngữ C. thi u ch ng vàế ủ ữ v ngị ữ D. sai logic13. “Chúng đ cượ mẹ cho bú s a,ữ b ngồ m,ẵ dỗ dành, t mắ gi t,ặ ru ng ,ủ cho ăn u ng,ố chăm sóc r tấ nhi uề khilâu”. Ngoài ra, nh ng đ a tr th ng là thích b t ch c ng i khác thông qua nh ng hành đ ng c aữ ứ ẻ ườ ắ ướ ườ ữ ộ ủng i g n gũi nh t ch y u là ng i m . Chính ng i ph n là ng i chăm sóc và giáo d c con cáiườ ầ ấ ủ ế ườ ẹ ườ ụ ữ ườ ụch y u trong gia đình”ủ ế(Tr n Thanh Th o)ầ ảNh n xét v cách th c trình bày đo n văn:ậ ề ứ ạA. Đo n vănạ di nễ d chị B. Đo n văn t ng phânạ ổ h pợ thuvienhoclieu .com Trang 2thuvienhoclieu .comC. Đo n vănạ quy n pạ D. Đo n văn songạ hành14. Sau bao năm b n ch i n i đ t khách quê ng i, cu i cùng lão l i tr v v i hai bàn tayươ ả ơ ấ ườ ố ạ ở ề ớ tr ng.ắTrong câuvăn trên, t “tr ng” đ c dùng v i ý nghĩa gì?ừ ắ ượ ớA. Ch m t màu s c gi ng màu c a vôi ho cỉ ộ ắ ố ủ ặ bôngB. Hoàn toàn không có ho c không còn gìặ cảC. Nói h t s th t, không che gi u đi u gìế ự ậ ấ ề cảD. Tên m t n tộ ốnh cạ15. Trong các câu sau:V. Anh y b hai v t th ng: m t v t th ng đùi, m t v t Qu ngấ ị ế ươ ộ ế ươ ở ộ ế ở ả Tr .ịW. M c dù trong nh ng năm qua công ặ ữ ty xu t nh p kh u c a t nh đã có r t nhi u gi i pháp c u vãn tình ấ ậ ẩ ủ ỉ ấ ề ả ứth nh ng tình hình v n không đ c c iế ư ẫ ượ ả thi n.ệX. Trong lúc lúng túng, tôi không bi t x trí raế ử sao.Y. Ông đã dùng c thu c tiêm l n thu c kháng sinh nên v n không kh i ả ố ẫ ố ẫ ỏb nh. Nh ng câu nào m cệ ữ ắ l i:ỗA. I và II B. I, III và IV C. III và IV D. I và IVĐ c bài th sau và th c hi n các yêu c u các câu t 16 đ n 20:ọ ơ ự ệ ầ ừ ếMùa thu nay khác r iồTôi đ ng vui nghe gi a núi ứ ữđ i Gió th i r ng tre ph p ồ ổ ừ ấph i Tr i thu thay áo m iớ ờ ớTrong bi c nói c i thi t tha! ế ườ ếTr i xanh đây là c a chúng ta ờ ủNúi r ng đây là c a chúng ta ừ ủNh ng cánh đ ng th m mát ữ ồ ơNh ng ng đ ng bát ngát ữ ả ườNh ng dòng sông đ n ng phùữ ỏ ặ sa.N c chúng taướN c nh ng ng i ch a bao gi ướ ữ ườ ư ờkhu t ấ Ðêm đêm rì r m trong ti ng ầ ếđ t Nh ng bu i ngày x a v ng nóiấ ữ ổ ư ọ v !ề(Trích – Nguy n Đình Thiễ , NXB Giáo D c Vi t Nam)ụ ệ16. Ch ra ph ng th c bi u đ t chính đ c s d ng trong đo n thỉ ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ ơ trên.A. Bi uể c mả B. Tự sự C. Nghị lu nậ D. Miêu tả thuvienhoclieu .com Trang 3Question 26 – 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken yourchoice on your answer sheet. thuvienhoclieu .com17. Đo n th th hi n tình c m gì c a tác gi ?ạ ơ ể ệ ả ủ ảA. S xót xa v nh ng n i đau c a đ tự ề ữ ỗ ủ ấ n c.ướB. Lòng căm ph n c a tác gi đ i v i gi c ngo iẫ ủ ả ố ớ ặ ạ xâm.C. Tình c m yêu m n, t hào, bi t n c a tác gi đ i v i đ tả ế ự ế ơ ủ ả ố ớ ấ n c.ướD. Tình yêu gia đình c a tácủ gi .ả18. Tìm nh ng bi n pháp tu t mà tác gi đã s d ng trong nh ng câu thữ ệ ừ ả ử ụ ữ ơ sau:Tr i xanh đây là c a chúng taờ ủNúi r ng đây là c a chúng ta ừ ủNh ng cánh đ ng th m mát ữ ồ ơNh ng ng đ ng bát ngát ữ ả ườNh ng dòng sông đ n ng phùữ ỏ ặ sa.A. Hoán d , li t kê, nhânụ ệ hóaB. Đi p ng , li tệ ữ ệ kêC. Nói quá, câu h i tuỏ từD. So sánh, ch i ch , li tơ ữ ệ kê19. Tác ph m đ c vi t theo th thẩ ượ ế ể ơ gì?A. 5 chữ B. 7 chữ C. 8 chữ D. Tự do20. Bi n pháp đi p ng trong kh th đ u th hi n đi uệ ệ ữ ổ ơ ầ ể ệ ề gì?A. T o nh p đi p cho l iạ ị ệ ờ thơB. Nh n m nh ni m t hào c a tác gi v đ t n cấ ạ ề ự ủ ả ề ấ ướ taC. Nh n m nh quan đi m c a tác gi v ch quy n dânấ ạ ể ủ ả ề ủ ề t cộD. T t c các ph ng ánấ ả ươ trên.1.2. TI NG ANHẾQuestion 21 – 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank.21. Sometimes she does not agree her husband about child reading but they soon find the solutions.A. with B. for C. on D. of22. This is the second time you your door key.A. are losing B. lose C. lost D. have lost23. the shops in the city center close at 5.30.A. Many B. Much of C. Some D. Most of24. The more you study during this semester, the week before the exam.A. you have to study the less B. the less you have to studyC. the least you have to study D. the study less you have25. For example, the in a monkey family, such as between brother and sister, are often very close.A. relatives B. relation C. relate D. relationships26. Every member of the class were invited to the party by the form teacher .A B C D27. Education and training are an important steps in getting the kind of job that you would like to have . thuvienhoclieu .com Trang 4Question 36 – 40: Read the passage carefully. thuvienhoclieu .comA B C D28. One of the keys to the survival of animals is its ability to adapt to changes in the environment.A B C D29. Photographs from a satellite are frequently used to generate the information is needed to produce a map.A B C D30. Approximately 80 percent of farm income in Utah it is derived from livestock and livestock products .A B C DQuestion 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences?31. ''What are you going to do after school, Anne?'' Kevin asked.A. Kevin asked Anne what was she going to do after school.B. Kevin asked Anne what she was going to do after school.C. Kevin wanted to know what Anne would do after school.D. Kevin wanted to know what would Anne do after school.32. Greater use of public transport would cut the amount of pollution from cars.A. Were more people to use public transport, cars would stop releasing exhaust into the atmosphere.B. If more people use public transport, it will cut the amount of pollution from cars.C. If public transport was widely used, people would no longer suffer from pollution from cars.D. If more people used public transport, there would be less pollution from cars.33. If only you told me the truth about the theft.A. You should have told me the truth about the theft.B. I do wish you would tell me the truth about the theft.C. You must have told me the truth about the theft.D. It is necessary that you tell me the truth about the theft.34. Timmy seems to be smarter than all the other kids in his group.A. Timmy is as smart as all the kids in his group.B. All the other kids in Timmy’s group are certainly not as smart as him.C. Other kids are smart, but Timmy is smarter than most of them.D. It is likely that Timmy is the smartest of all the kids in his group.35. The newspaper reports that James was awarded the first prize.A. The first prize is reported to award to James.B. It is reported that James to be awarded the first prize.C. It is reported that James wins the first prize.D. James is reported to have been awarded the first prize.Marriage is an ancient religious and legal practice celebrated around the world. However, wedding customsvary from country to country.The Wedding Dress : In many countries, it is customary for the bride to wear a white dress as a symbol ofpurity. The tradition of wearing a special white dress only for the wedding ceremony started around 150years ago. Before that most women could not afford to buy a dress that they wear once. Now, bridal dressescan be bought in a variety of styles.The Wedding Rings : In many cultures, couples exchange rings, usually made of gold or silver and worn onthe third finger of the left or right hand, during the marriage ceremony.Flowers : Flowers play an important role in most weddings. Roses are said to be the flowers of love, andbecause they usually bloom in June this has become the most popular month for weddings in manycountries. After the wedding ceremony, in many countries the bride throws her bouquet into a crowd of well-wishers - usually her single female friends. The person who catches this bouquet will be the next one tomarry. thuvienhoclieu .com Trang 5thuvienhoclieu .comGifts : In Chinese cultures, wedding guests give gifts of money to the newly-weds in small red envelopes.Money is also an appropriate gift at Korean and Japanese wedding. In many Western countries, for examplein the UK, wedding guests give the bride and groom household items that they may need for their newhome. In Russia, rather than receiving gifts, the bride and groom provide gifts to their guests instead.With the continued internationalization of the modern world, wedding customs that originated in one part ofthe world are crossing national boundaries and have been incorporated into marriage ceremonies in othercountries.Choose an option (A, B, C or D) that best answers each question.36. The word " incorporated ” in paragraph 6 mostly means .A. given B. integrated C. brought D. separated thuvienhoclieu .com Trang 62 2thuvienhoclieu .com37. The tradition of wearing a white dress only for one's wedding ceremony is .A. less than 200 years ago B. over a century agoC. about 150 years ago D. less than 100 years ago38. Which of the following is the best title of the passage?A. Wedding day B. Wedding ceremonies C. Wedding history D. Wedding customs39. The word " this " in paragraph 4 refers to which of the following?A. rose B. June C. love D. role40. According to the passage, what can be inferred about wedding customs?A. Thanks to globalization, one country's wedding customs may be added to other countries'.B. It is customary to wear wedding ring on the third finger of the left hand.C. Nowadays, every bride can afford to buy a wedding dress to wear only once.D. It is believed that any person who catches the bride's bouquet must be the next to marry.PH N 2. TOÁN H C, T DUY LOGIC, PHÂN TÍCH S LI UẦ Ọ Ư Ố Ệ41. Cho hàm số f  x  x 3  3 x 2  2 có đ th là đ ng cong trong hình bên.ồ ị ườHỏ i ph ngươ trình x3  3x2  2 3  3x3  3x2  2 2  2  0 c ó b a o nhiêu n g hi m thệ ự c dươ n g ph â n b i ệ t?A. 3 B. 5 C. 7 . D. 142. Đ u m i tháng anh A g i vào ngân hàng 3 tri u đ ng v i lãi su t 0,7% m i tháng. Bi t không rút ti nầ ỗ ử ệ ồ ớ ấ ỗ ế ềra kh i ngân hàng thì c sau môi tháng s ti n lãi s đ c nh p vào g c đ tính lãi cho tháng ti pỏ ứ ố ề ẽ ượ ậ ố ể ếtheo. H i sau ít nh t bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có đ c s ti n c g c l nỏ ấ ượ ố ề ả ố ẫlãi nhi u h n 100 tri u đ ng? Gi đ nh trong su t th i gian g i, lãi su t không đ i và anh A không rútề ơ ệ ồ ả ị ố ờ ử ấ ổti nề ra.A. 30 tháng B. 33 tháng C. 29 tháng . D. 28 tháng43. Có hai dãy gh đ i di n nhau, m i ế ố ệ ỗ dãy có ba gh . X p ng u nhiên 6 h c sinh, g m 3 nam và 3 n ,ế ế ẫ ọ ồ ững i vào hai dãy gh đó sao cho m i gh có đúng m t h c sinh ng i. Xác su t đ m i h c sinh namồ ế ỗ ế ộ ọ ồ ấ ể ỗ ọđ u ng i đ i di n v i m t h c sinh nề ồ ố ệ ớ ộ ọ ữ b ng:ằA. 2 . B. 1C. 3D. 15 20 5 1044. T p h p t t c các đi m bi u di n các s ph c ậ ợ ấ ả ể ể ễ ố ứ z th aỏ mãnvà bán kính R l n l t là:ầ ượ1 i z  5  i  2 là m t đ ng tròn tâm ộ ườ IA. I  2;  3 , R  B.I 2;  3, R  2C. I   2; 3 , R  D.I 2; 3, R  245. Trong không gian Oxyz cho đi m ểph ng trìnhươ là:A.  x  22   y  32   z  42  3C.  x  22   y  32   z  42  45 thuvienhoclieu .com Trang 7thuvienhoclieu .comI  2;3;4 vàA 1;2;3 . Ph ng ươtrình m t ặc u tâm ầI và đi qua AcóB.  x  22   y  32  z  42 9D.  x  22   y  32   z  42  3 thuvienhoclieu .com Trang 8a 32 a 36thuvienhoclieu .com46. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông t iạ B . Bi tếDSAB đ u và thu c m t ph ng vuông gócề ộ ặ ẳv i m t ph ng (ABC). Tính theo a th tích kh i chóp S.ABC bi t ớ ặ ẳ ể ố ế AB  a , 3AC a .A.B. a6 4 C. D.12 447. Tìm t tấ cả các giá trị th cự c aủ tham số m để ph ngươ trìnhnghi m.ệlog2 cos x  mlogcos2 x  m2  4  0 vôA.m 2; 2 B.m  2; 2  C.m 2; 2 D. m   2; 2 48. Cho 2 4 f  x dx  2. Khi đó 1 1 f  x  x dx b ng:ằA. 1 B. 4 C. 2 D. 849. L p h c có 30 h c sinh, trong đó s h c sinh nam nhi u h n s h c sinh n . M t bu i t i, t t c điớ ọ ọ ố ọ ề ơ ố ọ ữ ộ ổ ố ấ ảxem hát. Trong l n gi i lao th nh t, m i b n n mua m t cái bánh phô mai và m i b n nam mua ầ ả ứ ấ ỗ ạ ữ ộ ỗ ạ m tộc c cô- ca (giá ti n m i bánh phô mai và m i c c cô-ca đ u là s nguyên). Trong l n gi i lao th nh t,ố ề ỗ ỗ ố ề ố ầ ả ứ ấm i b n n mua m t c c cô-ca cái bánh phô mai và m i b n nam mua m t cái bánh phô mai. L n gi iỗ ạ ữ ộ ố ỗ ạ ộ ầ ảlao th hai, c l p đã tiêu ít ti n h n l n gi i lao th nh t là 2 đô-la. S b n nam và s b n n c a l pứ ả ớ ề ơ ầ ả ứ ấ ố ạ ố ạ ữ ủ ớl n l tầ ượ là:A. 18 b n và 12 b n ạ ạ B. 19 b n vàạ 11 b nạ C. 17 b n và 13 b n ạ ạ D. 16 b n và 14ạ b nạ50. Có 11 cái h p l n, m t s trong chúng ch a 8 cái h p nh . M t s h p nh l i ch a 8 cái h p nh .ộ ớ ộ ố ứ ộ ỡ ộ ố ộ ỡ ạ ứ ộ ỏBi t r ng có 102 cái h p r ng. H i t t c có bao nhiêu cáiế ằ ộ ỗ ỏ ấ ả h p?ộA. 115 cái B. 120 cái C. 125 cái D. 130 cái51. Trong các câu sau, câu nào sai ?A. Ph đ nh c a m nh đ “ ủ ị ủ ệ ề  n  h pợ s ”.ố * , n 2  n  1 là m t s nguyên t ” là m nh đ “ ộ ố ố ệ ề  n * , n2  n 1 làB. Ph đ nh c a m nh đ “ủ ị ủ ệ ề  x  ,x 2  x  1” là m nh đ “ệ ề  x  , x 2  x  1”.C. Ph đ nh c a m nh đ “ủ ị ủ ệ ề  x  ,x 2  3” là m nh đ “ ệ ề  x , x2  3”.D. Ph đ nh c a m nh đủ ị ủ ệ ề “  m  , m 1 ” là m nh đệ ề “  m  , m 1 ”.m 2  1 3 m 2  1 3D a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu 52 và 53ự ượ ấ ướ ể ả ờTrong gi ngh m t h i ngh toán, các đ ng nghi p h i m t giáo s xem ông ta có m y con và chúng ờ ỉ ở ộ ộ ị ồ ệ ỏ ộ ư ấbao nhiêu tu i. Giáo s tr l i:ổ ư ả ờ- Tôi có 3 con trai. Có m t s trùng h p lý thú: ngày sinh c a chúng đ u là hôm nay. Tu i c a chúng c ngộ ự ợ ủ ề ổ ủ ộl i b ng ngày hôm nay và đem nhân v i nhau thì tích làạ ằ ớ 36.M t đ ng nghi p nói:ộ ồ ệ- Ch nh v y thì ch a xác đ nh đ c tu i c a b nỉ ư ậ ư ị ượ ổ ủ ọ tr .ẻ- Ô, đúng v y. Tôi quên không nói thêm r ng: khi chúng tôi ch sinh đ a th ba thì hai đ a l n đã đ c ậ ằ ờ ứ ứ ứ ớ ượg i v quê v i ôngử ề ở ớ bà.- Xin c m n ngài, gi thì chúng ta đã bi t tu i c a b nả ơ ờ ế ổ ủ ọ tr .ẻ52. H i tu i c a m i c u conỏ ổ ủ ỗ ậ trai.A. 3, 3, 4 B. 2, 2, 9 C. 1, 6, 6 D. 2, 3, 653. Hôm đó là ngày nào trong tháng.A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 thuvienhoclieu .com Trang 9a 363thuvienhoclieu .comD a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu h i 54 và 57:ự ượ ấ ướ ể ả ờ ỏCó 6 h c sinh làm chung công vi c c a g , đ c chia thành ba nhóm, g i theo tên h , th t là:ọ ệ ư ỗ ượ ọ ọ ứ ựNhóm I: Tr n và Lê nh n nh ng đo n g dài 2m. ầ ậ ữ ạ ỗNhóm II: Đ ng và Vũ nh n nh ng đo n g dài ặ ậ ữ ạ ỗ1.5m.Nhóm III: Nguy n và Hoàng nh n nh ng đo n g dài 1m.ễ ậ ữ ạ ỗTrong đó Tr n, Đ ng, Nguy n là các nhóm tr ng.ầ ặ ễ ưởC ba nhóm đ u ph i c a g thành nh ng đo n dài 0.5m. Công vi c hoàn thành, ng i ta th y k t qu ả ề ả ư ỗ ữ ạ ệ ườ ấ ế ảđ c thông báo trên b ng ghi theo tên riêng nh sau:ượ ả ư- Nhóm tr ng Tu n và Minh c a đ c 26ưở ấ ử ượ đo n.ạ- Nhóm tr ng Ph ng và Thanh c a đ c 27ưở ượ ử ượ đo n.ạ- Nhóm tr ng Tùng và Nghĩa c a đ c 28ưở ư ượ đo n.ạ54. Đ ng là h c a b nặ ọ ủ ạ nào? thuvienhoclieu .com Trang 10thuvienhoclieu .comA. Ph ngượ B. Thanh C. Tùng D. Tu nấ55. B n Tu n mang hạ ấ ọ gì?A. Lê B. Tr nầ C. Vũ D. Nguy nễ56. B n Minh mang hạ ọ gì?A. Tr nầ B. Hoàng C. Vũ D. Lê57. Đáp án nào sau đây đúng?A. Lê Tùng. B. Tr n Tùngầ C. Vũ Tùng. D. Lê ThanhD a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu h i 58 và 60:ự ượ ấ ướ ể ả ờ ỏTrong m t tr ng ph thông c s Hà N i có 3 th y giáo là Minh, Tu n, Vinh d y các môn Sinh v t, ộ ườ ổ ơ ở ở ộ ầ ấ ạ ậĐ a lý, Toán, L ch s , Ti ng Anh và Ti ng Pháp, m i th y d y hai môn.ị ị ử ế ế ỗ ầ ạNg i ta bi t v các th y nh sau:ườ ế ề ầ ư- Th y d y Đ a và th y d y Ti ng Pháp là láng gi ng c a nhauầ ạ ị ầ ạ ế ề ủ (1)- Th y Minh tr nh t trong ba th yầ ẻ ấ ầ (2)- Th y Tu n, th y d y Sinh và th y d y Ti ng Pháp th ng đi v i nhau trên đ ng v nhàầ ấ ầ ạ ầ ạ ế ườ ớ ườ ề (3)- Th y d y Sinh nhi u tu i h n th y d y Toánầ ạ ề ổ ơ ầ ạ (4)- Th y d y Ti ng Anh, th y d y Toán và th y Minh khi r nh r i th ng hay đánh qu n v t v i m t ầ ạ ế ầ ạ ầ ả ỗ ườ ầ ợ ớ ộth y th tầ ứ ư (5)58. Th y Minh d y mônầ ạ gì?A. Ti ng Pháp –ế L chị sử B. Ti ng Pháp –ế Ti ngế Anh C. L ch s –ị ử Đ aị lý D. Ti ng Anh – L chế ị sử59. Th y Vinh d y môn nào trong các mônầ ạ sau?A. Toán B. Sinh C. Đ aị lý D. L chị sử60. Th y Tu n d y nh ng mônầ ấ ạ ữ nào?A. Toán – Ti ngế Anh B. Sinh – Đ aị lý C. Ti ng Anh –ế Đ aị lý D. Toán – Đ aị lýD a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu h i t 61 đ n 63:ự ượ ấ ướ ể ả ờ ỏ ừ ếHai tháng đ u năm 2020, l ng khách Qu c t đ n Vi t Nam đ t 3,24 tri u l t ng i, tăng 4,8% so v i ầ ượ ố ế ế ệ ạ ệ ượ ườ ớcùng kỳ năm tr c, đây là m c tăng th p nh t k t năm 2016.ướ ứ ấ ấ ể ừ61. Hai tháng đ u năm 2019, l ng khách qu c t đ n Vi t Nam đ t …. tri u l t ng iầ ượ ố ế ế ệ ạ ệ ượ ườ ?A. 3,24 B. 3,09 C. 2,86 D. 2,2162. D a vào d li u trên hãy cho bi t so v i cùng ự ữ ệ ở ế ớ kỳ năm tr c thì l ng khách qu c t qua 2 tháng ướ ượ ố ếđ u nămầ2019 tăng bao nhiêu ph n trăm?ầA. 8,04% B. 4,8% C. 13,28% D. 15% thuvienhoclieu .com Trang 11thuvienhoclieu .com63. L ng khách qu c t đ n Vi t Nam 2 tháng đ u năm 2020 nhi u h n năm 2019 bao nhiêu tri u l t ượ ố ế ế ệ ầ ề ơ ệ ượng i?ườ thuvienhoclieu .com Trang 12thuvienhoclieu .comA. 0,65 tri uệ l tượ B. 0,23 tri u l tệ ượ C. 0,38 tri u l tệ ượ D. 0,15 tri uệ l tượ64. Các hành vi không khai báo, khai báo không trung th c ho c che gi u hi n tr ng b nh c a b n thân ự ặ ấ ệ ạ ệ ủ ảho c ng i khác m c b nh truy n nhi m nhóm A đ u b x ph t theo quy đ nh c a phápặ ườ ắ ệ ề ễ ề ị ử ạ ị ủ lu t.ậHành vi nào sau đây có m c x ph t hành chính cao nh t:ự ử ạ ấA. Che gi u tình tr ng b nh c a b n thân ho c c a ng i khác khi m c b nh truy n nhi m thu c ấ ạ ệ ủ ả ặ ủ ườ ắ ệ ề ễ ộnhóm A. T ch i ho c tr n tránh vi c áp d ng quy t đ nh cách ừ ố ặ ố ệ ụ ế ị ly y t c a c quan có th mế ủ ơ ẩ quy n.ềB. Không t ch c th c hi n cách ly y t đ i v i ng i m c b nh truy n nhi m thu c nhómổ ứ ự ệ ế ố ớ ườ ắ ệ ề ễ ộ A.C. Không th c hi n khai báo v ki m d ch biên gi i theo quy đ nh; t ch i ki m tra y t đ i v i đ i ự ệ ề ể ị ớ ị ừ ố ể ế ố ớ ốt ng ph i ki m d ch yượ ả ể ị t .ếD. Không th c hi n yêu c u ki m tra và x lý y t đ i v i ph ng ti n v n t i tr c khi ra kh i vùngự ệ ầ ể ử ế ố ớ ươ ệ ậ ả ướ ỏcó d ch trong tình tr ng kh n c p vị ạ ẩ ấ ề d ch.ịD a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu h i t 65 đ n 66:ự ượ ấ ướ ể ả ờ ỏ ừ ế thuvienhoclieu .com Trang 13thuvienhoclieu .com65. Ngày 29 tháng 2, giá xăng RON 95-III nhi u h n giá xăng ES RON 92 bao nhiêu ph nề ơ ầ trăm?A. 4, 2% B. 4, 26% C. 4,3% D. 4,5%66. T 15h ngày 29/02/2020, giá xăng E5ừ RON92 gi mả .................... đ ng/lít?ồA. 368 B. 525 C. 454 D. 157D a vào các thông tin d i đây đ tr l i các câu h i t 67 đ n 70.ự ướ ể ả ờ ỏ ừ ế67. S v tai n n năm 2020 trong hai tháng đ u năm gi m bao nhiêuố ụ ạ ầ ả v ?ụA. 368 B. 525 C. 454 D. 385 thuvienhoclieu .com Trang 14thuvienhoclieu .com68. Hai tháng đ u năm 2020 so v i hai tháng đ u năm 2016 s v tai n n giao thông gi m t 3618 v cònầ ớ ầ ố ụ ạ ả ừ ụ… v .ụA. 3465 B. 3345 C. 2368 D. 282269. Bình quân 1 ngày trong 2 tháng đ u năm 2020 có bao nhiêu v tai n n giaoầ ụ ạ thông?A. 39,5 B. 40 C. 39, 2 D. 40,170. T l s ng i ch t so v i s ng i b th ng nh trong 2 tháng đ u năm 2020ỉ ệ ố ườ ế ớ ố ườ ị ươ ẹ ầ là:A. 63% B. 63,17% C. 64% D. 64,12%PH N 3. GI I QUY T V N ĐẦ Ả Ế Ấ Ề71. Cho các nguyên t X, Y, Z, T có electron cu i cùng đ c đi n vào phân l p nh sau: X: 4số ố ượ ề ớ ư 2; Y: 3p 3; Z: 3p 1; T: 2p 4. Các nguyên t kim lo iố ạ làA. X, Z. B. X, Y, Z. C. Y, Z, T. D. X, Y.72. Cho cân b ng (trong bình kín)ằ sau:CaCO3 (r) ⇄ CaO (r) + CO2 (k); ∆H > 0Cân b ng trên s chuy n d ch theo chi u thu n n uằ ẽ ể ị ề ậ ếA. tăng áp su t và gi mấ ả nhi tệ đ .ộ B. gi m áp su t và tăng nhi tả ấ ệ đ .ộC. tăng áp su t và gi mấ ả nhi tệ đ .ộ D. gi m áp su t và gi m nhi tả ấ ả ệ đ .ộ73. Đ t cháy h t 1,88 gam ch t h u c A c n l ng v a đ 1,904 lít Oố ế ấ ữ ơ ầ ượ ừ ủ2 , ch thu đ c COỉ ượ2 và h i n c ơ ướv i t l th tích ớ ỉ ệ ể VCO : VH O  4 : 3. Bi t các khí đ u đo đktc và Mế ề ởA < 200 g/mol. Công th c phân t c a ứ ử ủA làA. C7 H10 O5 . B. C7 H12 O6 . C. C6 H10 O7 . D. C8 H12 O5 .74. Cho anilin vào n c, l c đ u. Thêm l n l t dung d ch HCl, r i dung d ch NaOH d , đ yên m t lúc,ướ ắ ề ầ ượ ị ồ ị ư ể ộhi n t ng quan sát đ cệ ượ ượ làA. Lúc đ u trong su t, sau đó b đ c, r i phânầ ố ị ụ ồ l p.ớB. Dung d ch b đ c, r i trong su t, sau đó phânị ị ụ ồ ố l p.ớC. Dung d ch b đ c, sau đó trongị ị ụ su t.ốD. Lúc đ u trong su t, sau đó phânầ ố l p.ớ75. Cho hai đi n tích đi m đ t trong chân không. Khi kho ng cách gi a hai đi n tích là r thì l c t ng tácệ ể ặ ả ữ ệ ự ươđi n gi a chúng có đ l n là F. Khi kho ng cách gi a hai đi n tích là 3r thì l c t ng tác đi n gi aệ ữ ộ ớ ả ữ ệ ự ươ ệ ữchúng có đ l nộ ớ làA. 9F. B. F . C. 3F. D. F .3 976. Trong thí nghi m giao thoa sóng m t n c, hai ngu n k t h p đ t t i hai đi m A và B dao đ ngệ ở ặ ướ ồ ế ợ ặ ạ ể ộcùng pha theo ph ng th ng đ ng. Trên đo n th ng AB, kho ng cách gi a hai c c ti u giao thoa liênươ ẳ ứ ạ ẳ ả ữ ự ểti p là 0,5 cm. Sóng truy n trên m t n c có b c sóngế ề ặ ướ ướ làA. 1,0 cm. B. 4,0 cm. C. 2,0 cm. D. 0,25 cm.77. Các m cứ năng l ngượ c aủ các tr ngạ thái d ngừ c aủ nguyên tử hidro đ cượ xác đ nhị b ngằ bi uể th cứE   13, 6 eVnn2 n  1, 2,3,... . N u nguyên t hidro h p th m t photon có năng l ng 2,55eV thì b cế ử ấ ụ ộ ượ ướsóng nh nh t c a b c x mà nguyên t hidro có th phát ra là:ỏ ấ ủ ứ ạ ử ểA. 9, 74.10  8 m .B. 1, 46.10  8 m . C. 1, 22.10  8 m . D. 4,87.10  8 m . thuvienhoclieu .com Trang 1522thuvienhoclieu .com78. H t nhân ạ 7 Li có kh i l ng 7,0144u. Cho kh i l ng c a proton và notron l n l t là 1,0073u và ố ượ ố ượ ủ ầ ượ1,0087u. Đ h t kh i c a h t nhân ộ ụ ố ủ ạ 7 Li là:A. 0,0401u. B. 0,0457u. C. 0,0359u. D. 0,0423u. thuvienhoclieu .com Trang 1633thuvienhoclieu .com79. Ý nào d i đây ướ khô g đú g v i s tiêu hóa th c ăn trong các b ph n c a ng tiêu hóa ớ ự ứ ộ ậ ủ ố ở ng i?ườA. ru t non có s tiêu hóa c h c vàỞ ộ ự ơ ọ hóa h cọ B. mi ng có s tiêu hóa c h c và hóa h cỞ ệ ự ơ ọ ọC. d dày có s tiêu hóa c h c vàỞ ạ ự ơ ọ hóa h cọ D. ru t già có s tiêu hóa c h c và hóaỞ ộ ự ơ ọ h c.ọ80. Bào quan th c hi n ch c năng hô h p th c v tự ệ ứ ấ ở ự ậ là:A. Bộ máy gôngi B. Ti th .ể C. L cụ l pạ D. Không bào.81. Có hai tế bào sinh tinh đ uề có ki uể gen AaBb DEde đ u di vào quá trình gi m phân bình th ng nh ngề ả ườ ưch có m t trong hai t bào đó có x y ra hoán v gen. s lo i giao t t i đa có th t o ra t hai t bào sinh ỉ ộ ế ả ị ố ạ ử ố ể ạ ừ ếtinh nói trên làA. 8 B. 16 C. 6 D. 482. ng i, trên nhi m s c th th ng, gen A qui đ nh thu n tay ph i, gen a qui đ nh thu n tay trái. TrênỞ ườ ễ ắ ể ườ ị ậ ả ị ậnhi m s c th gi i tính X, gen M qui đ nh nhìn màu bình th ng và gen m qui đ nh mù màu. Đ a con nàoễ ắ ể ớ ị ườ ị ứsau đây không th đ c sinh t c p b m AaXể ượ ừ ặ ố ẹ MX m × aaX MY?A. Con gái thu n tay ph i,ậ ả mù màu B. Con gái thu nậ tay trái, nhìn màu bình th ngườC. Con trai thu n tay ph i,ậ ả mù màu D. Con trai thu n tay trái, nhìn màu bìnhậ th ngườ83. Có nhi u nét t ng đ ng v l ch s , văn hóa – xã h i v i các n c trong khu v c nên n c ta có đi uề ươ ồ ề ị ử ộ ớ ướ ự ướ ề ki nệA. th c hi n chính sách m c a, h i nh p kinh tự ệ ở ử ộ ậ ếB. là c a ngõ m l i ra bi n c a cácử ở ố ể ủ n cướC. phát tri n các ngành kinh t , các vùng lãnhể ế thổD. chung s ng hòa bình, h p tác, h u ngh , cùng phátố ợ ữ ị tri nể84. Phát bi u nào sau đây đúng v d i đ ng b ng ven bi n mi n Trung n cể ề ả ồ ằ ể ề ướ ta?A. Di n tích nh h p, đ u do bi nệ ỏ ẹ ề ể b i t .ồ ụ B. Đ t đ u nghèo dinh d ng, nhi uấ ề ưỡ ề cát.C. Đ a hình đa d ng, chia c tị ạ ắ ph cứ t p.ạ D. Không có h th ng đê sông, đêệ ố bi n..ể85. Nguyên nhân ch y u làm cho di n tích r ng ng p m n c a n c ta đ c bi t là Nam B đang b ủ ế ệ ừ ậ ặ ủ ướ ặ ệ ở ộ ịthu h p r t nhi uẹ ấ ề làA. phá r ng đ nuôiừ ể tôm, cá. B. cháy r ng.ừ C. chi n tranh.ế D. khai thác g ,ỗ c i.ủ86. mi n B c n c ta vào mùa đông xu t hi n nh ng ngày nóng m là do ho t đ ngỞ ề ắ ướ ấ ệ ữ ấ ạ ộ c aủA. Tín phong bán c uầ B c.ắ B. Tín phong bán c uầ Nam.C. gió mùa Đông Nam . D. gió ph n Tâyơ Nam.87. Đi m chung trong nguyên t c ho t đ ng c a t ch c ASEAN và Liên h p qu cể ắ ạ ộ ủ ổ ứ ợ ố làA. chung s ngố hòa bình và sự nh tấ trí gi aữ năm n cướ l n.ớ B. gi iả quy tế các tranh ch pấ b ngằ bi nệ pháp hòa bình.C. không tham gia vào b tấ cứ liên minh kinh t ,ế chính trị nào. D. không sử d ngụ vũ l cự ho cặ đe d aọ dùng vũ l c.ự88. Hai xu h ng trong phong trào yêu n c cách m ng Vi t Nam đ u th k XX có s khácướ ướ ạ ệ ầ ế ỉ ự nhauA. Ph ng phápươ đ u tranh.ấ B. Khuynh h ng cáchướ m ng.ạC. T ng l pầ ớ lãnh đ o.ạ D. L c l ng thamự ượ gia. thuvienhoclieu .com Trang 17thuvienhoclieu .com89. Tác ph m t p h p nh ng bài gi ng c a Nguy n Ái Qu c t i các l p hu n luy n chính tr Qu ng ẩ ậ ợ ữ ả ủ ễ ố ạ ớ ấ ệ ị ở ảChâu (Trung Qu c) trong nh ng năm 1925 – 1927ố ữ là thuvienhoclieu .com Trang 18thuvienhoclieu .comA. “Chính c ngườ văn t t”.ắ B. “Nh tậ ký trong tù".C. “Đ ngườ Kách M nh”.ệ D. “B nả án chế độ th cự dân Pháp".90. T th p niên 90 c a th k XX, s xu t hi n ngày càng nhi u cu c xung đ t quân s , quan h căng ừ ậ ủ ế ỉ ự ấ ệ ề ộ ộ ự ệth ng gi a các c ng qu c Mĩ-Nga, M -Trung, n-Trung... ch ng t đi uẳ ữ ườ ố ỹ Ấ ứ ỏ ề gì?A. S b t l c c a Liên h p qu c trong duy trì hòa bình thự ấ ự ủ ợ ố ế gi i.ớB. S tr i d y c a nhi u th l c m i sau Chi n tranhự ỗ ậ ủ ề ế ự ớ ế l nh.ạC. Tình hình an ninh, chính tr th gi i ph c t p, ch a nị ế ớ ứ ạ ư ổ đ nh.ịD. Xu t hi n nhi u mâu thu n m i đe d a tr t t đa c c nhi u trungấ ệ ề ẫ ớ ọ ậ ự ự ề tâm.D a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu t 91 đ n 93ự ượ ấ ướ ể ả ờ ừ ếS đi n phân là quá trình oxi hóa - kh x y ra trên b m t các đi n c c khi có dòng đi n m t chi u điự ệ ử ả ề ặ ệ ự ệ ộ ềqua ch t đi n li nóng ch y ho c dung d ch ch t đi n li nh m thúc đ y m t ph n ng hóa h c mà n uấ ệ ả ặ ị ấ ệ ằ ẩ ộ ả ứ ọ ếkhông có dòng đi n, ph n ng s không t x y ra. Trong thi t b đi n phân khi đi n phân dung d ch:ệ ả ứ ẽ ự ả ế ị ệ ệ ị Anot c a thi t b là n i x y ra bán ph n ng oxi hóa. Anot đ c n i v i c c d ng c a ngu n đi nủ ế ị ơ ả ả ứ ượ ố ớ ự ươ ủ ồ ệm t chi u.ộ ề Catot c a thi t b là n i x y ra bán ph n ng kh . Catot đ c n i v i c c âm c a ngu n đi n m tủ ế ị ơ ả ả ứ ử ượ ố ớ ự ủ ồ ệ ộchi u. Cho dãy đi n hóaề ệ sau:Thí nghi m 1: ệ M t sinh viên th c hi n quá trình đi n phân dung d ch NaCl bão hòa b ng h đi n phânộ ự ệ ệ ị ằ ệ ệs d ng các đi n c c than chì và có màng ngăn x p. Sau m t th i gian b n sinh viên ng t dòng đi n vàử ụ ệ ự ố ộ ờ ạ ắ ệthu đ c dung d chượ ị X.D a theo dãy đi n hóa đã cho trên và t Thí nghi m 1, hãy cho bi t:ự ệ ở ừ ệ ế91. Bán ph n ng x y ra t i catotả ứ ả ạ làA. Na + + 1e → Na. B. Na → Na + + 1e.C. 2H2 O + 2e → H2 + 2OH -. D. 2H2 O → 4H + + O2 + 4e.92. Phát bi u nào sau đây ể đúng khi nói v dung d chề ị X?A. Dung d ch X làm phenolphtalein chuy n sang màuị ể xanh.B. Dung d ch X làm phenolphtalein chuy n sang màuị ể h ng.ồC. Dung d ch X làm quỳ tím chuy n sang màuị ể h ng.ồD. Dung d ch X không làm phenolphtalein hay quỳ tím đ iị ổ màu. thuvienhoclieu .com Trang 19thuvienhoclieu .comThí nghi m 2: ệ Sinh viên đó ti p t c th c hi n đi n phânế ụ ự ệ ệtheo s đ nh hình bên.ơ ồ ư- Bình (1) ch a 100 ml dung d ch CuSOứ ị4 1M.- Bình (2) ch a 100 ml dung d ch AgNOứ ị3 1M.Sau th i gian t giây, sinh viên quan sát ờ th y ấ bình (2) b t đ uở ắ ầxu t hi n khí. Bi t trong h đi n phân n i ti p, s đi n tấ ệ ế ệ ệ ố ế ố ệ ửtruy n d n trong các bình là nh nhau. Nguyên ề ẫ ư t ử kh i c aố ủCu và Ag l n l t là 64 và 108ầ ượ đvC.T Thí nghi m 2, hãy tính:ừ ệ93. S gam kim lo i Cu bám lên đi n c c trong bình (1) t i th i đi m t giâyố ạ ệ ự ạ ờ ể làA. 3,2 gam. B. 4,8 gam. C. 6,4 gam. D. 12,8 gam.D a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu t 94 đ n 96ự ượ ấ ướ ể ả ờ ừ ếKhi đun nóng este v i dung d ch ki m x y ra ph n ng th y phân. Ph n ng th y phân este trong môiớ ị ề ả ả ứ ủ ả ứ ủtr ng ki m là ph n ng m t chi u, th ng đ c g i là ph n ng xà phòngườ ề ả ứ ộ ề ườ ượ ọ ả ứ hóa. Khi th y phân este thông th ng ta thu đ c mu i c a axit cacboxylic vàủ ườ ượ ố ủ ancol. Khi th y phân m t s este đ c bi t nh : este c a phenol, este có d ng RCOOCH=CH-R',ủ ộ ố ặ ệ ư ủ ạRCOOC(R'1 )=C-R'2 , … ta v n thu đ c mu i c a axit cacboxylic t ng ng nh ng không thu đ c ancolẫ ượ ố ủ ươ ứ ư ượmà thay vào đó là mu i c a phenol, anđehit, xeton,ố ủ …94. Ph ng trình hóa h c c a ph n ng xà phòng hóa vinyl axetat trong dung d ch NaOHươ ọ ủ ả ứ ị làoA.CH COO CH= CH + NaOH  t  CH COONa + CH CHO .3 2 3 3oB.CH COO CH= CH + NaOH  t  CH COONa + CH = CH-OH.3 2 3 2C. CH3 COOCH=CH2 + NaOHB. CH3 COOCH=CH2 + NaOH t o  CH COONa + CH CHO .t o  CH COONa + CH = CH-OH.95. Th c hi n thí nghi m: Cho isoamyl axetat (d u chu i) vào c c đ ng dung d ch natri hiđroxit th yự ệ ệ ầ ố ố ự ị ấch t l ng trong c c tách thành hai l p, sau đó khu y đ u và đun sôi h n h p m t th i gian th y ch t l ngấ ỏ ố ớ ấ ề ỗ ợ ộ ờ ấ ấ ỏtrong c c t o thành m t dung d ch đ ng nh t. Phát bi u nào sau đây ố ạ ộ ị ồ ấ ể không đúng?A. D u chu i không tan trong n c vì không có kh năng t o liên k t hiđro v i n c nên ban đ u ầ ố ướ ả ạ ế ớ ướ ầch t l ng trong c c phân thành 2ấ ỏ ố l p.ớB. N c có kh i l ng riêng nh h n d u chu i nên d u chu i n i lên trên m tướ ố ượ ỏ ơ ầ ố ầ ố ổ ặ n c.ướC. Khi đun nóng và khu y đ u h n h p thì x y ra ph n ng xà phòng hóa isoamylấ ề ỗ ợ ả ả ứ axetat.D. Các s n ph m c a ph n ng đ u tan đ c trong n c nên t o thành dung d ch đ ngả ẩ ủ ả ứ ề ượ ướ ạ ị ồ nh t.ấ96. M t sinh viên th c hi n thí nghi mộ ự ệ ệ sau:- B c 1: Cho m t l ng d u d a vào c c thu tinh ch u nhi t đ ng m t l ng d dung d ch NaOH ướ ộ ượ ầ ừ ố ỷ ị ệ ự ộ ượ ư ịth y ch t l ng trong c c tách thành 2ấ ấ ỏ ố l p.ớ- B c 2: Đun sôi nh h n h p đ ng th i khu y đ u m t th i gian đ n khi thu đ c ch t l ng đ ngướ ẹ ỗ ợ ồ ờ ấ ề ộ ờ ế ượ ấ ỏ ồ nh t.ấ- B c 3: Đ ngu i h n h p và thêm vào m t ít mu i ăn, khu y cho tan h t th y h n h p tách thành hai ướ ể ộ ỗ ợ ộ ố ấ ế ấ ỗ ợl p: phía trên là ch t r n màu tr ng, d i là ch tớ ấ ắ ắ ướ ấ l ng.ỏPhát bi u nào sau đây ể không đúng? thuvienhoclieu .com Trang 203 33 2thuvienhoclieu .comA. D u d a là m t ch t béo l ng, nh h n n c, không tan trong n c nên sau b c 1 ch t l ng trongầ ừ ộ ấ ỏ ẹ ơ ướ ướ ướ ấ ỏc c tách thành 2ố l p.ớB. S n ph m c a ph n ng th y phân ch t béo tan đ c trong n c nên ta thu đ c h n h p đ ngả ẩ ủ ả ứ ủ ấ ượ ướ ượ ỗ ợ ồ nh t.ấC. Khi đ ngu i và thêm mu i ăn vào h n h p thì mu i natri c a axit béo tách ra kh i dung d ch và ể ộ ố ỗ ợ ố ủ ỏ ịchìm xu ng đáy c c th yố ố ủ tinh.D. Mu i ăn thêm vào nh m làm tăng kh i l ng riêng c a dung d ch và làm gi m đ tan mu i natri ố ằ ố ượ ủ ị ả ộ ốc a axit béo.ủD a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu t 97 đ n 99ự ượ ấ ướ ể ả ờ ừ ếLASER là thu t ng vi t t t ti ng Anh ( Ligh Amplification Stimulated Emission of Radiation), cóậ ữ ế ắ ếnghĩa là khu ch đ i ánh sáng b ng phát x kích thích, đ c g i là laze. T khi phát minh năm 1960, lazeế ạ ằ ạ ượ ọ ừđã có r t nhi u ng d ng trong y h c nh ph u thu t, v t lý tr li u cho đ n đi u tr thoát v đĩa đ m c tấ ề ứ ụ ọ ư ẫ ậ ậ ị ệ ế ề ị ị ệ ộs ng... Hi n nay, v i ti n b c a khoa h c, laze đang có thêm nhi u ng d ng m i đ y tri n v ng trongố ệ ớ ế ộ ủ ọ ề ứ ụ ớ ầ ể ọy h c ch a b nh c uọ ữ ệ ứ ng i.ườ97. Trong laze rubi có s bi n đ i năng l ng t d ng nào sang quangự ế ổ ượ ừ ạ năng?A. Quang năng. B. Hi n t ng c m ng đi nệ ượ ả ứ ệ t .ừC. Nhi tệ năng. D. Đi nệ năng.98. Cho ngu n laze phát ra chùm b c x có b c sóng 0,45 m v i công su t 1,2W. Trong m i giây, s ồ ứ ạ ướ ớ ấ ỗ ốphoton do chùm sáng phát ra là:A. 4, 42.1012 photon / s .B. 4, 42.1018 photon / s .C. 2, 72.1012 photon / s .D. 2, 72.1018 photon / s .99. Ng i ta dùng m t laze COườ ộ2 có công su t 8 W đ làm dao m . Tia laze chi u vào ch nào s làm cho ấ ể ổ ế ỗ ẽn cướ c aủ ph nầ mô ở chỗ đó b cố h iơ và mô bị c t.ắ Bi tế nhi tệ dung riêng, kh iố l ngượ riêng và nhi tệhóah i c a n c là:ơ ủ ước  4,18 kJ / kg.K;   10 3 kg / m 3; L  2260 kJ / kg , nhi tệ độ ban đ uầ c aủ n cướ là37 0 C . Th tích n c mà tia laze làm b c h i trong 1s là:ể ướ ố ơA. 2,3 mm 3 . B. 3,9 mm 3 . C. 3,1 mm 3 . D. 1, 6 mm 3 .D a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu t 100 đ n 102ự ượ ấ ướ ể ả ờ ừ ếÂm thanh là các dao đ ng ộ c h c ơ ọ (bi n đ i v trí qua l i) c a các phân t , nguyên t hay các h tế ổ ị ạ ủ ử ử ạlàm nên v t ch t và lan truy n trong v t ch t nh các sóng. Âm thanh, gi ng nh nhi u sóng, đ c đ cậ ấ ề ậ ấ ư ố ư ề ượ ặtr ng b i t n s , b c sóng, chu kỳ, biên đ và v n t c lan truy n (t c đ âm thanh). Đ i v i thính giácư ở ầ ố ướ ộ ậ ố ề ố ộ ố ớc a ng i, âm thanh th ng là s dao đ ng, c a các phân t không khí, và lan truy n trong không khí, vaủ ườ ườ ự ộ ủ ử ềđ p vào màng nhĩ, làm rung màng nhĩ và kích thích bậ ộ não.M c c ng đ âm là đ i l ng dùng so sánh đ to c a m t âm v i đ to âm chu n. Do đ c đi mứ ườ ộ ạ ượ ộ ủ ộ ớ ộ ẩ ặ ểsinh lí c a tai, đ âm thanh gây đ c c m giác âm, m c c ng đ âm ph i l n h n m t giá tr c c ti uủ ể ượ ả ứ ườ ộ ả ớ ơ ộ ị ự ểg i là ng ng nghe. Khi m c c ng đ âm lên t i giá tr c c đ i nào đó, sóng âm gây cho tai c m giácọ ưỡ ứ ườ ộ ớ ị ự ạ ảnh c nh i, đau đ n, g i là ng ngứ ố ớ ọ ưỡ đau.100. Tai ng i có th nghe đ c âm thanh có t n s trongườ ể ượ ầ ố kho ngảA. 10 Hz – 10000 Hz. B. 16 Hz – 20000 Hz.C. 20 Hz – 16000 Hz. D. 10 Hz – 16000 Hz.101. C m giác v âm ph thu c nh ng y u t nào sau đây?ả ề ụ ộ ữ ế ố thuvienhoclieu .com Trang 21thuvienhoclieu .comA. ngu n âm và môi tr ngồ ườ truy nề âm. B. ngu n âm và tai ng iồ ườ nghe.C. môi tr ng truy n âm và taiườ ề ng iườ nghe. D. tai ng i nghe và th n kinh thínhườ ầ giác. thuvienhoclieu .com Trang 22%3531.253025 23.4375 23.437520159.375 9.3751051.5625 1.56250100cm 120cm 140cm 160cm 180cm 200cm 220cmthuvienhoclieu .com102. T i vòng lo i gi i Vô đ ch bóng đá U-23 châu Á 2020, đ i tuy n Vi t Nam g p đ i tuy n Thái Lanạ ạ ả ị ộ ể ệ ặ ộ ểtrên Sân v n đ ng Qu c gia Mĩ Đình, kích th c sân dài 105 m và r ng 68 m. Trong m t l n th i ph t,ậ ộ ố ướ ộ ộ ầ ổ ạth môn Ti n Dũng c a đ i tuy n Vi t Nam b ph t đ ng chính gi a hai c c gôn, tr ng tài đ ng phíaủ ế ủ ộ ể ệ ị ạ ứ ữ ọ ọ ứtay ph i th môn, cách th môn 32,3 m và cách góc sân g n nh t 10,5 m. Tr ng tài th i còi và âm điả ủ ủ ầ ấ ọ ổđ ng h ng thì Ti n Dũng nghe rõ âm thanh là 40 dB. Khi đó hu n luy n viên Park Hang Seo đangẳ ướ ế ấ ệđ ng phía trái Ti n Dũng và trên đ ng ngang gi a sân, phía ngoài sân, cách biên d c 5 m s ngheứ ế ườ ữ ọ ẽđ c âm thanh có m c c ng đ âm l n ượ ứ ườ ộ ớ x p xấ ỉ làA. 14,58 dB B. 32,06 dB C. 38,52 dB D. 27,31 dBD a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu t 103 đ n 105ự ượ ấ ướ ể ả ờ ừ ếTrong m t qu n th th c v t có 7 lo i ki u hình v chi u cao thân v i t l phân b nh hình sau:ộ ầ ể ự ậ ạ ể ề ề ớ ỉ ệ ố ưKhi trong ki u gen có thêm 1 alen tr i s làm thân cao thêm 20cm. Bi t các gen tham gia hình thành chi u ể ộ ẽ ế ềcao n m trên các NST khác nhau.ằ103. Các gen này t ng tác theoươ ki uểA. B sungổ B. C ngộ g pộ C. Át chế D. Tr i l n hoànộ ặ toàn104. Có m y c p gen t ng tác hình thành tính tr ng chi uấ ặ ươ ạ ề caoA. 4 B. 5 C. 3 D. 2105. Cho cây cao nh t lai v i cây th p nh t thu đ c Fấ ớ ấ ấ ượ1 . Ti p t c cho Fế ụ1 giao ph n ng u nhiên, thu đ c ấ ẫ ượF2 . S ki u gen t i đa thu đ c Fố ể ố ượ ở2 là?A. 37 B. 64 C. 9 D. 27D a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu t 106 đ n 108ự ượ ấ ướ ể ả ờ ừ ếZ. J. Fletcher t Tr ng Đ i h c Sydney, Australia cho r ng n u c u gai là nhân t sinh h c gi i h n s ừ ườ ạ ọ ằ ế ầ ố ọ ớ ạ ựphân b c a rong bi n, thì s có r t nhi u rong bi n xâm chi m n i mà ng i ta đã lo i b h t c u gai. ố ủ ể ẽ ấ ề ể ế ơ ườ ạ ỏ ế ầĐ phân bi t nh h ng c a c u gai v i nh h ng c a các sinh v t khác, ng i ta đã làm thí nghi m ể ệ ả ưở ủ ầ ớ ả ưở ủ ậ ườ ệ ởvùng s ng c a rong bi n: lo i b c c u gai và c nón ra kh i vùng s ng c a rong bi n; m t vùng khác ố ủ ể ạ ỏ ả ầ ố ỏ ố ủ ể ộch lo i b c u gai và đ l i c nón; vùng khác ch lo i b c nón, và vùng còn l i là đ i ch ng có c ỉ ạ ỏ ầ ể ạ ố ỉ ạ ỏ ố ạ ố ứ ảc u gai và c nón. K tầ ố ế qu :ả thuvienhoclieu .com Trang 23thuvienhoclieu .comNgu n: W.J. Fletcher, interactions among subtidal Australian sea urchins, gastropods, and algae: effectồ ofexperimental removals, Ecological Monographs 57:89-109 (1989).106. Rong bi n phát tri n m nh nh t trong tr ng h p nào sauể ể ạ ấ ườ ợ đâyA. Có c c nón vàả ố c uầ gai B. Tăng thêm s l ng cố ượ ố nónC. Không có c uầ gai D. Không có c c nón và c uả ố ầ gai107. B ng cách nào có th gi m s l ng rong bi n t iằ ể ả ố ượ ể ố đaA. Tăng s l ng c u gai và gi m s l ngố ượ ầ ả ố ượ cố nón B. Lo i b hoàn toàn c uạ ỏ ầ gaiC. Tăng thêm s l ngố ượ cố nón D. Tăng s l ng c nón và c uố ượ ố ầ gai.108. Vùng phân b c a rong bi n tăng lên khi ng i ta lo i b c c u gai và c nón ra kh i vùng s ng ố ủ ể ườ ạ ỏ ả ầ ố ỏ ốc a rong bi n. B n có th gi i thích nh th nào v k t qu thí nghi mủ ể ạ ể ả ư ế ề ế ả ệ đó?A. C u gai nh h ng m nh h n cầ ả ưở ạ ơ ố nónB. c nón nh h ng t i c u gai và rongỐ ả ưở ớ ầ bi nểC. C c nón và c u gai đ u nh h ng t i s phân b c a rongả ố ầ ề ả ưở ớ ự ố ủ bi nểD. c nón và c u gai c nh tranh v iỐ ầ ạ ớ nhau.D a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu t 109 đ n 111ự ượ ấ ướ ể ả ờ ừ ếV i s chuy n d ch tích c c c a n n kinh t trong và ngoài n c, cùng s ch đ o quy t li t c aớ ự ể ị ự ủ ề ế ướ ự ỉ ạ ế ệ ủChính ph , th tr ng lao đ ng năm 2019 đã có nhi u chuy n bi n tích c c. Theo báo cáo c a T ng c củ ị ườ ộ ề ể ế ự ủ ổ ụth ng kê, l c l ng lao đ ng t 15 tu i tr lên năm 2019 kho ng 55,8 tri u ng i, tăng 417,1 nghìnố ự ượ ộ ừ ổ ở ả ệ ường i so v i năm 2018. Trong đó, s lao đ ng có vi c làm c tính là 54,7 tri u ng i, ườ ớ ố ộ ệ ướ ệ ườ tăng 416 nghìnng i so v i 2018. S ng i th t nghi p trong đ tu i lao đ ng c a năm 2019 c tính g n 1,1 tri uườ ớ ố ườ ấ ệ ộ ổ ộ ủ ướ ầ ệng i, gi m 5,5 nghìn so v i 2018. ườ ả ớ Tuy nhiên, l c l ng lao đ ng qua đào t o đ c c p b ng, ch ng chự ượ ộ ạ ượ ấ ằ ứ ỉt s c p tr lên còn th p, ch chi m 22,8%, c tính là 12,7 tri uừ ơ ấ ở ấ ỉ ế ướ ệ ng i.ườ thuvienhoclieu .com Trang 24thuvienhoclieu .comChuy n d ch c c u lao đ ng theo h ng gi m t tr ng lao đ ng trong khu v c nông, lâm nghi pể ị ơ ấ ộ ướ ả ỷ ọ ộ ự ệvà th y s n, tăng t tr ng lao đ ng khu v c công nghi p và d ch v và đ t m c cao nh t trong vòng 5ủ ả ỷ ọ ộ ự ệ ị ụ ạ ứ ấnăm qua k t 2015 tr l i đây. Năm 2019 là năm đ u tiên t tr ng lao đ ng trong khu v c nông, lâmể ừ ở ạ ầ ỷ ọ ộ ựnghi p và th y s n gi m xu ng th hai sau khu v c d ch v .ệ ủ ả ả ố ứ ự ị ụThu nh p bình quân tháng t công vi c c a ng i lao đ ng 2019 đ t 5,6 tri u đ ng, tăng 799ậ ừ ệ ủ ườ ộ ạ ệ ồnghìn đ ng so v i 2018. Thu nh p c a lao đ ng làm công h ng l ng đ u tăng t t c các trình đ vàồ ớ ậ ủ ộ ưở ươ ề ở ấ ả ộtăng cao h n nhóm có trình đ chuyên môn k thu t. Lao đ ng có trình đ cao thì m c thu nh p caoơ ở ộ ỹ ậ ộ ộ ứ ậh n. Năm 2019, thu nh p c a lao đ ng có trình đ đ i h c là 9,3 tri u đ ng, cao g p 1,6 l n lao đ ngơ ậ ủ ộ ộ ạ ọ ệ ồ ấ ầ ộkhông có chuyên môn k thu t (5,8 tri u đ ng). Đi u này cho th y trình đ lao đ ng n c ta đang đ cỹ ậ ệ ồ ề ấ ộ ộ ướ ượnâng lên, đáp ng yêu c u ngày càng cao c a tình hình phát tri n kinh t - xã h i m i và h i nh p qu cứ ầ ủ ể ế ộ ớ ộ ậ ốt .ế(Ng u n: http://dangcongsan.vn/,ồ “ Nhìn l i tình hình lao đ ng và vi c làm 2019”ạ ộ ệ )109. D a vào s li u đã cho, hãy tính t l ng i th t nghi p trong đ tu i lao đ ng n c ta nămự ố ệ ỉ ệ ườ ấ ệ ộ ổ ộ ở ướ 2019?A. 2,10% B. 1,97% C. 1,82% D. 3,21%110. Xu h ng chuy n d ch c c u lao đ ng theo ngành n c ta hi n nayướ ể ị ơ ấ ộ ở ướ ệ là:A. tăng t ỷ tr ng lao đ ng khu v c nông, lâm nghi p và th yọ ộ ự ệ ủ s n.ảB. gi m t tr ng lao đ ng khu v c côngả ỷ ọ ộ ự nghi p.ệC. gi m ả t ỷ tr ng lao đ ng khu v c d chọ ộ ự ị v .ụD. tăng t ỷ tr ng lao đ ng khu v c công nghi p và d chọ ộ ự ệ ị v .ụ111. Nguyên nhân ch y u làm thay đ i c c u lao đ ng trong các ngành kinh t n c taủ ế ổ ơ ấ ộ ế ở ướ làA. k t qu c a công nghi p hóa, hi n đ iế ả ủ ệ ệ ạ hóa.B. phân b l i dân c gi a cácố ạ ư ữ vùng.C. k t qu c a quá trình đô thế ả ủ ị hóa.D. quá trình toàn c u hóa và h i nh p kinhầ ộ ậ t .ếD a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu t 112 đ n 114ự ượ ấ ướ ể ả ờ ừ ếCông nghi p n c ta phân b không đ u theo lãnh th , ho t đ ng công nghi p t p trung ch y uệ ướ ố ề ổ ạ ộ ệ ậ ủ ế m t s khu v c. Đ ng b ng sông H ng và vùng ph c n có m c đ t p trung công nghi p theo lãnhở ộ ố ự ồ ằ ồ ụ ậ ứ ộ ậ ệth cao nh t n c. Khu v c có nhi u trung tâm công nghi p nh t, quy mô l n và c c u đa d ng. T Hàổ ấ ướ ự ề ệ ấ ớ ơ ấ ạ ừN i ho t đ ng công nghi p v i chuyên môn hóa khác nhau lan t a theo nhi u h ng d c theo các tuy nộ ạ ộ ệ ớ ỏ ề ướ ọ ếgiao thông huy t m ch.ế ạ Nam B (Đông Nam B ), quy mô các trung tâm l n nh t, c c u ngành r t đa d ng, nhi uỞ ộ ộ ớ ấ ơ ấ ấ ạ ềngành hi n đ i. Hình thành m t d i công nghi p v i các trung tâm công nghi p tr ng đi m: TP. HCM,ệ ạ ộ ả ệ ớ ệ ọ ểBiên Hoà, Vũng Tàu, Th D u M t. H ng chuyên môn hóa đa d ng, trong đó có m t vài ngành t ngủ ầ ộ ướ ạ ộ ươđ i non tr nh ng l i phát tri n m nh nh : khai thác d u, khí, s n xu t đi n, phân đ m t khí. Thànhố ẻ ư ạ ể ạ ư ầ ả ấ ệ ạ ừph H Chí Minh là trung tâm công nghi p l n nh t cố ồ ệ ớ ấ ả n c.ướDuyên h i mi n Trung hình thành 1 d i công nghi p d c theo ven bi n: Hu , Đà N ng, Vinh, v iả ề ả ệ ọ ể ế ẵ ớcác ngành: c khí, th c ph m, đi n,..Đà N ng là trung tâm công nghi p l n nh t vùng. C c u ngànhơ ự ẩ ệ ẵ ệ ớ ấ ơ ất ng đ i đa d ng. Đ ng b ng sông C u Long hình thành m t s trung tâm quy mô v a và nh nh Càươ ố ạ ồ ằ ử ộ ố ừ ỏ ưMau, C n Th , Long Xuyên, R ch Giá, ngành ch đ o là ch bi n LTTP và v t li u xây d ng d a trênầ ơ ạ ủ ạ ế ế ậ ệ ự ựth m nh v nguyên li u c a vùng.ế ạ ề ệ ủ thuvienhoclieu .com Trang 25thuvienhoclieu .comVùng có m c đ t p trung công nghi p th p là Trung du mi n núi B c B và Tây Nguyên, côngứ ộ ậ ệ ấ ề ắ ộnghi p ch m phát tri n, là các đi m công nghi p phân b phân tán, r i r c. C c u ngành đ n đi u chệ ậ ể ể ệ ố ờ ạ ơ ấ ơ ệ ủy u là s ch nguyênế ơ ế li u.ệ thuvienhoclieu .com Trang 26thuvienhoclieu .comS phân hóa lãnh th công nghi p n c ta là k t qu tác đ ng c a nhi u nhân t . Vùng t p trungự ổ ệ ướ ế ả ộ ủ ề ố ậcông nghi p cao có s đ ng b c a các nhân t : v trí đ a lý, tài nguyên thiên nhiên, ngu n ệ ự ồ ộ ủ ố ị ị ồ lao đ ng có tayộngh , th tr ng tiêu th , k t c u h t ng, chính sách phát tri n công nghi p, thu hút đ u t n c ngoài.ề ị ườ ụ ế ấ ạ ầ ể ệ ầ ư ướCác vùng trung du mi n núi còn h n ch là do thi u đ ng b các nhân t trên, nh t là giao thông v n t iề ạ ế ế ồ ộ ố ấ ậ ảkém phát tri n.ể(Ngu n: ồ Trang 116 - Sách giáo khoa Đ a lí 12 c b nị ơ ả )112. Theo bài đ c trên, khu v c có m c đ t p trung công nghi p th p nh t n c taọ ự ứ ộ ậ ệ ấ ấ ướ làA. Trung du mi n núi B c B và Tâyề ắ ộ NguyênB. Đ ng b ng sông H ng và vùng phồ ằ ồ ụ c nậC. Đông Nam BộD. Đ ng b ng sông C uồ ằ ử Long.113. Đ c đi m phân b công nghi p c a vùng duyên h i mi n Trung n c taặ ể ố ệ ủ ả ề ướ làA. h ng chuyên môn hóa khác nhau lan t a d c theo các tuy n giao thông huy tướ ỏ ọ ế ế m chạB. hình thành m t d i công nghi p v i các trung tâm công nghi p tr ngộ ả ệ ớ ệ ọ đi mểC. hình thành m t d i công nghi p d c theo venộ ả ệ ọ bi nểD. g m các đi m công nghi p phân b phân tán, r i r c trong khôngồ ể ệ ố ờ ạ gian114. Công nghi p d u khí phát tri n m nh Đông Nam B , nguyên nhân c b nệ ầ ể ạ ở ộ ơ ả do:A. vùng t p trung tài nguyên d u m giàu có nh t cậ ầ ỏ ấ ả n cướB. vùng có trình đ khoa h c – kĩ thu t cao, c s h t ng công nghi p hi nộ ọ ậ ơ ở ạ ầ ệ ệ đ iạC. vùng thu hút nhi u nh t ngu n v n đ u t trong và ngoàiề ấ ồ ố ầ ư n cướD. chính sách phát tri n công nghi p c a Nhàể ệ ủ n cướD a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu h i t câu 115 đ n câu 117:ự ượ ấ ướ ể ả ờ ỏ ừ ếĐ u năm 1945, Chi n tranh th gi i th hai b c vào giai đo n k t thúc. Nhi u v n đ quan tr ng vàầ ế ế ớ ứ ướ ạ ế ề ấ ề ọc p bách đ t ra tr c các c ng qu c Đông minh. Đó là: 1. Nhanh chóng đánh b i hoàn toàn các n cấ ặ ướ ườ ố ạ ướphát xít;2. T ch c l i th gi i sau chi n tranh; 3. Phân chia thành qu chi n th ng gi a các n c th ngổ ứ ạ ế ớ ế ả ế ắ ữ ướ ắ tr n.ậTrong b i c nh đó, m t h i ngh qu c t đã đ c tri u t p t i Ianta (Liên Xô) t ngày 4 đ n ngày 11 –ố ả ộ ộ ị ố ế ượ ệ ậ ạ ừ ế2 – 1945, v i s tham d c a nguyên th ba c ng qu c là I. Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudoven (Mĩ) và U.ớ ự ự ủ ủ ườ ốS csin (Anh).ớH i ngh đã đ a ra nh ng quy t đ nh quan tr ng:ộ ị ư ữ ế ị ọ- Th ng nh t m c tiêu chung là tiêu di t t n g c ch nghĩa phát xít Đ c và ch nghĩa quân phi t Nh tố ấ ụ ệ ậ ố ủ ứ ủ ệ ậB n. Đ nhanh chóng k t thúc chi n tranh, trong th i gian t 2 đ n 3 tháng sau khi đánh b i phát xít Đ c,ả ể ế ế ờ ừ ế ạ ứLiên Xô s tham chi n ch ng Nh t châuẽ ế ố ậ ở Á.- Thành l p t ch c Liên h p qu c nh m duy trì hoà bình, an ninh thậ ổ ứ ợ ố ằ ế gi i.ớ- Tho thu n v vi c đóng quân t i các n c nh m gi i giáp quân đ i phát xít, phân chia ph m vi nhả ậ ề ệ ạ ướ ằ ả ộ ạ ảh ng châu Âu và châuưở ở Á. châu Âu, quân đ i Liên Xô chi m đóng mi n Đông n c Đ c, Đông Béclin và các n c Đông Âu ,Ở ộ ế ề ướ ứ ướquân đ i Mĩ, Anh và Pháp chi m đóng mi n Tây n c Đ c, Tây Béclin và các n c Tây Âu. Vùng Đôngộ ế ề ướ ứ ướ thuvienhoclieu .com Trang 27thuvienhoclieu .comÂu thu c ph m vi nh h ng c a Liên Xô, vùng Tây Âu thu c ph m vi nh h ng c a Mĩ. Hai n c Áoộ ạ ả ưở ủ ộ ạ ả ưở ủ ướvà Ph n Lan tr thành nh ng n c trung l p.ầ ở ữ ướ ậ châu Á, H i ngh ch p nh n nh ng đi u ki n đ Liên Xô tham chi n ch ng Nh t: 1. Gi nguyênỞ ộ ị ấ ậ ữ ề ệ ể ế ố ậ ữtr ng Mông C ; 2. Khôi ph c quy n l i c a n c Nga đã b m t do cu c chi n tranh Nga – Nh t nămạ ổ ụ ề ợ ủ ướ ị ấ ộ ế ậ1904: tr l i cho Liên Xô mi n Nam đ o Xakhalin; Liên Xô chi m 4 đ o thu c qu n đ o Curin. Quân đ iả ạ ề ả ế ả ộ ầ ả ộM chi m đóng Nh t B n. bán đ o Tri u Tiên, H ng quân Liên Xô chi m đóng mi n B c và quân Mĩỹ ế ậ ả Ở ả ề ồ ế ề ắchi m ế đóng mi n Nam, l y vĩ tuy n 38 làm ranh gi i. Trung Qu c c n tr thành m t qu c gia th ng nh tề ấ ế ớ ố ầ ở ộ ố ố ấvà dân ch ; Chính ph Trung Hoa Dân qu c c n c i t v i s tham gia c a Đ ng C ng s n và các đ ngủ ủ ố ầ ả ổ ớ ự ủ ả ộ ả ảphái dân ch ; tr l i cho Trung Qu c vùng Mãn Châu, đ o Đài Loan và qu n đ o Bành H . Các vùng cònủ ả ạ ố ả ầ ả ồl i c a châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) v n thu c ph m vi nh h ng c a các n c ph ngạ ủ ẫ ộ ạ ả ưở ủ ướ ươ Tây.Theo tho thu n c a H i ngh P txđam (Đ c, t ch c t ngày 17-7 đ n ngày 2 - 8 – 1945), vi c gi iả ậ ủ ộ ị ố ứ ổ ứ ừ ế ệ ảgiáp quân Nh t Đông D ng đ c giao cho quân đ i Anh vào phía Nam vĩ tuy n 16 và quân đ i Trungậ ở ươ ượ ộ ế ộHoa Dân qu c vào phía B c.ố ắToàn b nh ng quy t đ nh c a H i ngh Ianta cùng nh ng tho thu n sau đó ba c ng qu c đã trộ ữ ế ị ủ ộ ị ữ ả ậ ườ ố ởthành khuôn kh c a tr t t th gi i m i, th ng đ c g i là ổ ủ ậ ự ế ớ ớ ườ ượ ọ tr t t hai c c Ianta.ậ ự ự(Ngu n: SGK L ch s 12, trang 4 – 6).ồ ị ử115. V n đ nào sau đây không đ c th o lu n t i H i ngh Iantaấ ề ượ ả ậ ạ ộ ị (2/1945)A. Tổ ch cứ l iạ tr tậ tự thế gi iớ sau chi nế tranh.B. Nhanh chóng đánh b iạ hoàn toàn các n cướ phát xít.C. Vi cệ gi iả giáp phát xít Nh tậ ở Đông D ng.ươD. Phân chia thành quả chi nế tranh gi aữ các n cướ th ngắ tr n.ậ116. Quy t đ nh nào c a H i ngh Ianta (2/1945) có tác đ ng tích c c đ n cách m ng Vi tế ị ủ ộ ị ộ ự ế ạ ệ Nam?A. gi i giáp quân đ i Nh t ả ộ ậ ở Đông D ng.ươ B. Tiêu di t t n g c ch nghĩa phátệ ậ ố ủ xít.C. Phân chia ph m vi nh h ng ạ ả ưở ở châu Á. D. Thành l p t ch c Liên h pậ ổ ứ ợ qu c.ố117. Th ng l i c a phong trào gi i phóng dân t c sau Chi n tranh th gi i thắ ợ ủ ả ộ ế ế ớ ứ haiA. góp ph nầ làm xói mòn tr tậ tự thế gi iớ hai c cự Ianta. B. làm xu tấ hi nệ xu thế hòa hoãn Đông – Tây.C. bu c ộ Mĩ ph i ch m ả ấ d t ngay ứ Chi n tranh l nh ế ạ v i ớ Liên Xô. D. quy t ế đ nh ị đ n ế s ự hình thành xu th ế toàn c u ầ hóa.D a vào các thông tin đ c cung c p d i đây đ tr l i các câu h i t câu 118 đ n câu 120:ự ượ ấ ướ ể ả ờ ỏ ừ ếNgày 28 – 1 - 1941, Nguy n Ái Qu c v n c tr c ti p lãnh đ o cách m ng. Sau m t th i gian chu nễ ố ề ướ ự ế ạ ạ ộ ờ ẩb , Ng i ch trì ị ườ ủ H i ngh l n th 8 Ban Ch p hành Trung ng Đ ng ộ ị ầ ứ ấ ươ ả t i Pác Bó (Hà Qu ng - Caoạ ảB ng) t ngày 10 đ n ngày 19 – 5 - 1941.ằ ừ ếH i ngh kh ng đ nh ộ ị ẳ ị nhi m v ch y u tr c m t c a cách m ng là gi i phóng dân t cệ ụ ủ ế ướ ắ ủ ạ ả ộ , ti p t c t mế ụ ạgác kh u hi u cách m ng ru ng đ t, n u kh u hi u gi m tô, gi m thu , chia l i ru ng công, ti n t iẩ ệ ạ ộ ấ ế ẩ ệ ả ả ế ạ ộ ế ớth c hi n ng i cày có ru ng. H i ngh ch rõ sau khi đánh đu i đ qu c Pháp – Nh t s thành l p Chínhự ệ ườ ộ ộ ị ỉ ổ ế ố ậ ẽ ậph nhân dân c a n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa. H i ngh quy t đ nh thành l p M t tr n Vi t Namủ ủ ướ ệ ủ ộ ộ ị ế ị ậ ặ ậ ệ thuvienhoclieu .com Trang 28thuvienhoclieu .comđ c l p đ ng minh thay cho M t tr n Th ng nh t dân t c ph n đ Đông D ng, thay tên các h i Ph nộ ậ ồ ặ ậ ố ấ ộ ả ế ươ ộ ảđ thành h i C u qu c và giúp đ vi c thành l p m t tr n các n c Lào, Campuchia.ế ộ ứ ố ỡ ệ ậ ặ ậ ở ướ thuvienhoclieu .com Trang 29thuvienhoclieu .comH i ngh xác đ nh hình thái c a cu c kh i nghĩa n c ta là đi t kh i nghĩa t ng ph n ti n lên t ngộ ị ị ủ ộ ở ở ướ ừ ở ừ ầ ế ổkh i nghĩa và nh n m nh: chu n b kh i nghĩa là nhi m v trung tâm c a toàn Đ ng, toànở ấ ạ ẩ ị ở ệ ụ ủ ả dân.H i ngh l n th 8 Ban Ch p hành Trung ng Đ ng có ý nghĩa lich s to l n, đã ộ ị ầ ứ ấ ươ ả ử ớ hoàn ch nh chỉ ủtr ng đ c đ ra t i H i ngh Trung ng tháng 11 – 1939 ươ ượ ề ạ ộ ị ươ nh m gi i quy t m c tiêu s 1 c a cáchằ ả ế ụ ố ủm ng là ạ dân t c gi i phóng ộ ả và đ ra nhi u ch tr ng sáng t o đ th c hi n m c tiêu y.ề ề ủ ươ ạ ể ự ệ ụ ấNgày 19 – 5 – 1941, Vi t Nam đ c l p đ ng minh ệ ộ ậ ồ (g i t t là Vi t Minh) ra đ i. Năm tháng sau, ọ ắ ệ ờ Tuyênngôn, Ch ng trình, Đi u l ươ ề ệ c a Vi t Minh đ c công b chính th c. Ch ng trình c u n c c a Vi tủ ệ ượ ố ứ ươ ứ ướ ủ ệMinh đ c đông đ o các t ng l p nhân dân h ng ng.ượ ả ầ ớ ưở ứ(Ngu n: SGK L ch s 12, trang 108 – 109).ồ ị ử118. M tộ ý nghĩa c aủ H iộ nghị Ban Ch pấ hành Trung ngươ Đ ngả C ngộ s nả Đông D ngươ (5 - 1941) làA. b c đ u đánh d u s chuy n h ng c a cách m ng Đôngướ ầ ấ ự ể ướ ủ ạ D ng.ươB. đ a nhân dân ta b c vào th i kỳ tr c ti p v n đ ng c uư ướ ờ ự ế ậ ộ ứ n c.ướC. k t thúc th i kỳ đ u tranh công khai h p pháp Đôngế ờ ấ ợ ở D ng.ươD. th hi n s nh y bén v chính tr và năng l c sáng t o c aể ệ ự ạ ề ị ự ạ ủ Đ ng.ả119. V i ch tr ng gi ng cao ng n c dân t c, t m gác kh u hi u cách m ng ru ng đ t (1939 - ớ ủ ươ ươ ọ ờ ộ ạ ẩ ệ ạ ộ ấ1945), Đ ng C ng s n Đông D ngả ộ ả ươ đãA. b t đ u nh n ra kh năng ch ng đ qu c c a trung và ti u đ aắ ầ ậ ả ố ế ố ủ ể ị ch .ủB. th c hi n đúng ch tr ng c a Lu n c ng chính tr (10 –ự ệ ủ ươ ủ ậ ươ ị 1930).C. t p trung gi i quy t nh ng mâu thu n c b n c a xã h i Vi tậ ả ế ữ ẫ ơ ả ủ ộ ệ Nam.D. đáp ng đúng nguy n v ng s m t c a giai c p nông dân Vi tứ ệ ọ ố ộ ủ ấ ệ Nam.120. H i ngh tháng 11 - 1939 và H i ngh tháng 5-1941 c a Ban Ch p hành Trung ng Đ ng C ng s n ộ ị ộ ị ủ ấ ươ ả ộ ảĐông D ng đ u chươ ề ủ tr ngươA. đ t nhi m v gi i phóng dân t c lênặ ệ ụ ả ộ hàng đ u.ầ B. thành l p chính ph công - nông -ậ ủ binh.C. th c hi n kh u hi u cách m ngự ệ ẩ ệ ạ ru ngộ đ t.ấ D. thành l p M t tr n Vi t Nam đ c l p đ ngậ ặ ậ ệ ộ ậ ồ minh.----H T----Ế thuvienhoclieu .com Trang 30thuvienhoclieu .comB NG ĐÁP ÁNẢ1. B 2. D 3. B 4. C 5. C 6. A 7. B 8. A 9. A 10. D11. B 12. D 13. C 14. B 15. D 16. A 17. C 18. B 19. D 20. D21. A 22. D 23. D 24. B 25. D 26. B 27. B 28. D 29. D 30. C31. B 32. D 33. A 34. D 35. D 36. B 37. C 38. D 39. B 40. A41. B 42. A 43. A 44. A 45. D 46. C 47. C 48. B 49. D 50. A51. A 52. C 53. B 54. A 55. D 56. B 57. B 58. A 59. B 60. D61. B 62. C 63. D 64. D 65. B 66. D 67. C 68. C 69. A 70. B71. A 72. B 73. D 74. B75. D 76. A 77. A 78. D 79.D 80. B81.C 82. A 83. D 84. C 85. A 86. A 87. B 88. A 89. C 90. B91. C 92. B 93. A 94. C 95. B 96. C97. A 98. D 99. C 100. B101. B 102. B 103. B 104. C 105. D 106. D 107. D 108. C 109. B 110. D111. A 112. A 113. C 114. A 115. C 116. B 117. A 118. D 119. D 120. APH N 1. NGÔN NGẦ Ữ1.1. TI NGẾ VI TỆ1. B H NG D N GI I CHI TI TƯỚ Ẫ Ả ẾTh c hi n: Ban chuyên mônự ệTuyensinh247.comPh ng pháp: ươ Căn c bài ứ T c ng v thiên nhiên lao đ ng s n xu tụ ữ ề ộ ả ấCách gi i:ả- T c ng : ụ ữ Nh t canh trì, nh canh viên, tam canhấ ị đi n.ề Ch n B.ọ2.DPh ng pháp: ươ Căn c n i dung bài ứ ộ T lòngỏCách gi i:ảC m nh n đ c v đ p c a hình t ng ng i anh hùng v qu c hiên ngang, l m li t v i lí t ng vàả ậ ượ ẻ ẹ ủ ượ ườ ệ ố ẫ ệ ớ ưởnhân cách l n lao; tình yêu n c, t hào dân t c; v đ p c a th i đ i v i s c m nh và khí th hào hùngớ ướ ự ộ ẻ ẹ ủ ờ ạ ớ ứ ạ ếqua bài th ơ T lòng ỏ c a Ph m Ngũủ ạ Lão.Ch n D.ọ3. BPh ng pháp: ươ Căn c bài th ứ ơ Ti ng gà tr aế ưCách gi i:ả- Th th 5ể ơ ti ngếCh n B.ọ thuvienhoclieu .com Trang 31thuvienhoclieu .com4.CPh ng pháp: ươ Căn c bài ứ T nhi u nghĩa và hi n t ng chuy n nghĩa c a từ ề ệ ượ ể ủ ừCách gi i:ả- T có th có m t nghĩa hay nhi u nghĩa. T nhi u nghĩa là k t qu c a hi n t ng chuy nừ ể ộ ề ừ ề ế ả ủ ệ ượ ể nghĩa.- Nghĩa g c là nghĩa xu t hi n t đ u, làm c s đ hình thành các nghĩa khác. Nghĩa chuy n là nghĩa ố ấ ệ ừ ầ ơ ở ể ểđ c hình thành trên c s c a nghĩaượ ơ ở ủ g c.ố- T hoa trong câu trên đ c dùng theo nghĩa chuy n - chuy n nghĩa theo ph ng th c n d đ ch ừ ượ ể ể ươ ứ ẩ ụ ể ỉng i con gái đ p.ườ ẹCh n C.ọ5.CPh ng pháp: ươ Căn c bài th ứ ơ T ng t – ươ ư Nguy n BínhễCách gi i:ảNh ng đây cách m t đ uư ộ ầ đì h Có xa xôi m y mà tình xa ấxôi… Ch n C.ọ6.APh ng pháp: ươ Căn c bài ứ Ca dao than thân, yêu th ng tình nghĩaươCách gi i:ảĐo n ca dao trên thu c th lo i văn h c dân gianạ ộ ể ạ ọCh n A.ọ7. BPh ng pháp: ươ Căn c n i dung bài ứ ộ Chi c thuy n ngoài xaế ềCách gi i:ảT câu chuy n v m t b c nh ngh thu t và s th t cu c đ i đ ng sau b c nh, truy n ng n ừ ệ ề ộ ứ ả ệ ậ ự ậ ộ ờ ằ ứ ả ệ ắ Chi cếthuy n ngoài xa ề mang đ n m t bài h c đúng đ n v cách nhìn nh n cu c s ng và con ng i: m t cáiế ộ ọ ắ ề ậ ộ ố ườ ộnhìn đa di n, nhi u chi u, phát hi n ra b n ch t th t sau v đ p bên ngoài c a hi n t ng.ệ ề ề ệ ả ấ ậ ẻ ẹ ủ ệ ượCh n B.ọ8.APh ng pháp: ươ Căn c bài v chính tứ ề ảCách gi i:ả- T vi t đúng chính t là: m iừ ế ả ả mê- S a l i m t s t sai chínhử ạ ộ ố ừ t :ảsuông s -> suôn sẻ ẻvô hình chung -> vô hình trungvãn c nh -> vãng c nhả ảCh n A.ọ9.APh ng pháp: ươ Căn c ứ Ch a l i dùng t ; chính t : ch/trữ ỗ ừ ảCách gi i:ả thuvienhoclieu .com Trang 32thuvienhoclieu .com- Các l i dùngỗ t :ừ+ L n l n các t g n âmẫ ộ ừ ầ+ Sai nghĩa c a tủ ừ- “Phong phanh” m c l i v l n l n gi a các t g nắ ỗ ề ẫ ỗ ữ ừ ầ âm- Ch v => Sai chính tở ề ả ch/tr- Đáp án đúng: “Tôi nghe phong thanh r ng chú Long đã âm th m tr vằ ầ ở ề r i.”ồCh n A.ọ10.DPh ng pháp: ươ Căn c ứ Ch a l i dùng t ; chính t : ch/trữ ỗ ừ ảCách gi i:ả- T b dùng sai chính t là: C B vàừ ị ả ả C- S aử l i:ạđi m xuy n -> đi mể ế ểxuy t chăng ch ng ->ế ắtrăng tr ng ắ Ch n D.ọ11. BPh ng pháp: ươ Căn c bài ứ T ghépừCách gi i:ả- T ghép có hai lo i: t ghép chính ph và t ghép đ ngừ ạ ừ ụ ừ ẳ l p.ậ+ T ghép chính ph có ti ng chính đ ng tr c và ti ng ph b sung nghĩa cho ti ng chính. Ti ng chính ừ ụ ế ứ ướ ế ụ ổ ế ếđ ng tr c, ti ng ph đ ng sau.ứ ướ ế ụ ứ+ T ghép đ ng l p: có các ti ng bình đ ng v i nhau v m t ng pháp.ừ ẳ ậ ế ẳ ớ ề ặ ữ- Các t ừ “lu c khoai, đ p xe, rán bánh, n ng bánhộ ạ ướ ” là t ghép chínhừ ph .ụCh n B.ọ12.DPh ng pháp: ươ Căn c bài ứ Ch a l i dùng tữ ỗ ừCách gi i:ảM t s l i th ng g p trong quá trình vi t câu:ộ ố ỗ ườ ặ ế- L i thi u thành ph n chính c aỗ ế ầ ủ câu.- L i dùng sai nghĩa c aỗ ủ từ- L i dùng sai quan hỗ ệ từ- L iỗ logicĐây là câu sai logic: tháng 3 và mi n Nam không dùng đ ng đ ng v i nhau. Trong cùng m t l t li t kê ề ồ ẳ ớ ộ ượ ệcác thành ph n ph i đ ng đ ng v i nhau: tháng 3, tháng 4,…ầ ả ồ ẳ ớS a l i: Anh y đ c khen th ng hai l n trong năm nay: m t l n vào tháng ba, m t l n vào tháng chín.ử ạ ấ ượ ưở ầ ộ ầ ộ ầCh n D.ọ thuvienhoclieu .com Trang 33thuvienhoclieu .com13.C thuvienhoclieu .com Trang 34thuvienhoclieu .comPh ng pháp: ươ Căn c các ki u đo n văn c b n: quy n p, di n d ch, t ng phân h p, song hành, móc xích.ứ ể ạ ơ ả ạ ễ ị ổ ợCách gi i:ả- Đo n văn quy n p, câu ch đ cu i đo n “ạ ạ ủ ề ở ố ạ Chính ng i ph n là ng i chăm sóc và giáo d c con ườ ụ ữ ườ ụcái ch y u trong giaủ ế đình”Ch n C.ọ14. BPh ng pháp: ươ Căn c bài ứ Ng c nhữ ảCách gi i:ảT “tr ng” trong câu văn đã cho dùng đ ch c nh hoàn toàn không có gì ho c không còn gì c .ừ ắ ể ỉ ả ặ ảCh n B.ọ15.DPh ng pháp: ươ Căn c bài ứ Ch a l i dùng tữ ỗ ừ ; Ch a l i v quan h tữ ỗ ề ệ ừCách gi i:ảM t s l i th ng g p trong quá trình vi t câu:ộ ố ỗ ườ ặ ế- L i thi u thành ph n chính c aỗ ế ầ ủ câu.- L i dùng sai nghĩa c aỗ ủ từ- L i dùng sai quan hỗ ệ từ- L iỗ logic....Nh ng câu m c l i sai là câu I và IVữ ắ ỗ- Câu I: Anh y b hai v t th ng: m t v t th ng đùi, m t v t Qu ngấ ị ế ươ ộ ế ươ ở ộ ế ở ả Tr .ị=> Câu sai logicS a l i: Anh y b hai v t th ng: m t v t đùi, m t v t b ng.ử ạ ấ ị ế ươ ộ ế ở ộ ế ở ụ- Câu IV: Ông đã dùng c thu c tiêm l n thu c kháng sinh nên v n không kh iả ố ẫ ố ẫ ỏ b nh.ệ-> Dùng sai quan h t và sai logicệ ừS a l i: Ông đã dùng c thu c tiêm l n thu c u ng nh ng v n không kh i b nh.ử ạ ả ố ẫ ố ố ư ẫ ỏ ệCh n D.ọ16.APh ng pháp: ươ Căn c 6 ph ng th c bi u đ t đã h c (miêu t , t s , bi u c m, ngh lu n, thuy t ứ ươ ứ ể ạ ọ ả ự ự ể ả ị ậ ếminh, hành chính – công v .ụCách gi i:ảPh ng th c bi u đ t chính trong đo n th : bi u c m.ươ ứ ể ạ ạ ơ ể ảCh n A.ọ17.CPh ng pháp: ươ Phân tích, t ng h pổ ợCách gi i:ảĐo n th th hi n c m xúc yêu m n, t hào, bi t n c a tác gi đ i v i đ t n c mình.ạ ơ ể ệ ả ế ự ế ơ ủ ả ố ớ ấ ướ thuvienhoclieu .com Trang 35thuvienhoclieu .comCh n C.ọ18. BPh ng pháp: ươ Căn c vào các bi n pháp tu t đã h c.ứ ệ ừ ọCách gi i:ả- Bi n pháp nghệ ệ thu t:ậ+ Đi p ng : ệ ữ “là c a chúng ta”.ủ+ Li t kê: ệ tr i xanh, núi r ng, cánh đ ng, ng đ ng, dòng sôngờ ừ ồ ả ườCh n B.ọ19.DPh ng pháp: ươ Căn c vào các th th đã h c.ứ ể ơ ọCách gi i:ảTác ph m đ c vi t theo th th t do.ẩ ượ ế ể ơ ựCh n D.ọ20.DPh ng pháp: ươ Căn c bài Đi p ng .ứ ệ ữCách gi i:ảTác d ng c a bi n pháp đi p ng : S d ng phép đi p t có tác d ng t o nh p đi u, làm cho l i th giàu ụ ủ ệ ệ ữ ử ụ ệ ừ ụ ạ ị ệ ờ ơgiá tr bi u đ t; qua đó tác gi nh m nh n m nh ni m t hào và ch quy n c a đ t n c ta.ị ể ạ ả ằ ấ ạ ề ự ủ ề ủ ấ ướCh n D.ọ1.2. TI NGẾ ANH21.AKi n th c: ế ứ Gi i tớ ừGi i thích: ả agree with sbd about sth: đ ng ý v i ai v đi u gìồ ớ ề ềT m d ch: ạ ị Đôi khi cô không đ ng ý v i ch ng v vi c đ c sách c a con h nh ng h s m tìm ra gi i pháp.ồ ớ ồ ề ệ ọ ủ ọ ư ọ ớ ảCh n A.ọ22.DKi n th c: ế ứ Thì hi n t i hoàn thànhệ ạGi i thích:ảCách dùng: Thì hi n t i hoàn thành còn đ c dùng đ di n t kinh nghi m, tr i nghi m c a ai đó, ệ ạ ượ ể ễ ả ệ ả ệ ủth ng kèm theo s l n.ườ ố ầC u trúc: "This is the first/second/last… time + S + have/has + PP": đây là l n đ u tiên/th hai/cu i ấ ầ ầ ứ ốcùng… ai đó làm gì.Ch ng “you” => dùng “have”ủ ữlose (V_nguyên th ) => lost (V_quá kh đ n) => lost (V_phân t )ể ứ ơ ừT m d ch: ạ ị Đây là l n th hai c u làm m t chìa khoá nhà r i.ầ ứ ậ ấ ồCh n D.ọ23.DKi n th c: ế ứ L ng tượ ừGi i thích:ảmany + N s nhi u, đ m đ c: nhi uố ề ế ượ ềmuch of + the + N không đ m đ c: nhi u trong s ế ượ ề ố… Some + N s nhi u: m t vàiố ề ộMost of + the + N s nhi u, đ m đ c: H u ố ề ế ượ ầh t… “shops” là danh t s nhi u, đ m đ c =>ế ừ ố ề ế ượlo i B Tr c “shops” có “the” => lo i A, Cạ ướ ạ thuvienhoclieu .com Trang 36thuvienhoclieu .comT m d ch: ạ ị H u h t các c a hàng trong trung tâm thành ph đóng c a lúc 5h30.ầ ế ử ố ửCh n D.ọ24. BKi n th c: ế ứ So sánh képGi i thích:ảC u trúc so sánh kép: The + so sánh h n + S + V, the + so sánh h n + S + V: càng…càng…ấ ơ ơmuch => more: nhi u, nhi u h nề ề ơlittle => less: ít, ít h nơT m d ch: ạ ị B n h c càng nhi u vào kì này thì b n ph i h c càng ít vào tu n tr c kì thi.ạ ọ ề ạ ả ọ ầ ướCh n B.ọ25.DKi n th c: ế ứ T lo i, t v ngừ ạ ừ ựGi i thích:ảA. relatives (n): nh ng ng iữ ườ h hàngọ B. relation (n): s liênự quanC. relate (v): liên quan D. relationships (n): m i quan ốh ệ Sau m o t “the” c n m t danh t => lo iạ ừ ầ ộ ừ ạ CT m d ch: ạ ị Ví d , các m i quan h trong m t gia đình nhà kh , nh là gi a anh trai và em gái, thì th ng ụ ố ệ ộ ỉ ư ữ ườr t g n gũi.ấ ầCh n D.ọ26. BKi n th c: ế ứ S hòa h p gi a ch ng và đ ng tự ợ ữ ủ ữ ộ ừGi i thích:ảEvery + N s ít…: m i… => đ ng t sau đó chia s ố ọ ộ ừ ốít S a: were => wasửT m d ch: ạ ị M i thành viên c a l p đ u đ c giáo viên ch nhi m m i đ n d b a ti c.ọ ủ ớ ề ượ ủ ệ ờ ế ự ữ ệCh n B.ọ27. BKi n th c: ế ứ M o tạ ừGi i thích:ả“steps” là danh t s nhi u => không s d ng “an”, là danh t l n đ u đ c nh c đ n nên không s ừ ố ề ử ụ ừ ầ ầ ượ ắ ế ửd ng m o tụ ạ ừS a: an => x (b )ử ỏT m d ch: ạ ị Giáo d c và đào t o là nh ng b c quan tr ng trong vi c ki m ki u công vi c làm mà b n ụ ạ ữ ướ ọ ệ ế ể ệ ạmu n làm.ốCh n B.ọ28.DKi n th c: ế ứ Tính t s h uừ ở ữGi i thích:ảC u trúc: tính t s h u + danh t : ch s h u c a ai, cái gìấ ừ ở ữ ừ ỉ ở ữ ủanimals: đ ng v t => danh t s nhi u => c n dùng tính t s h u ộ ậ ừ ố ề ầ ừ ở ữ“their”. S a: its ability => their abilityửT m d ch: ạ ị M t trong nh ng chìa khóa cho s s ng còn c a đ ng v t là kh năng thích nghi c a chúng ộ ữ ự ố ủ ộ ậ ả ủv i nh ng thay đ i c a môi tr ng c a chúng.ớ ữ ổ ủ ườ ủCh n D.ọ29.DKi n th c: ế ứ M nh đ quan hệ ề ệGi i thích:ả thuvienhoclieu .com Trang 37thuvienhoclieu .comM nh đ chính trong câu: “Photographs from a satellite are frequently used to generate the information”.ệ ề thuvienhoclieu .com Trang 38thuvienhoclieu .comĐ gi i thích cho “information” ta c n s d ng đ n m nh đ quan h .ể ả ầ ử ụ ế ệ ề ệ=> c n m t đ i t quan h thay th cho t ch v t “information”, đóng vai trò ch ng trong m nh đầ ộ ạ ừ ệ ế ừ ỉ ậ ủ ữ ệ ềquan h (dùng “which”) ho c rút g n b ng cách l c b đ i t quan h , đ ng t “to be” và dùng c m V-ệ ặ ọ ằ ượ ỏ ạ ừ ệ ộ ừ ụing n u mang nghĩa ch đ ng, Ved/P2 n u mang nghĩa bế ủ ộ ế ị đ ng.ộS a: is needed => which is needed/ neededửT m d ch: ạ ị Hình nh t m t v tinh th ng đ c s d ng đ t o ra thông tin c n thi t đ v b n đ .ả ừ ộ ệ ườ ượ ử ụ ể ạ ầ ế ể ẽ ả ồCh n D.ọ30.CKi n th c: ế ứ Đ i tạ ừGi i thích:ảĐ i t “it” đây v a làm cho câu không đúng ng pháp v a không có nghĩa => lo i b đ i t ạ ừ ở ừ ữ ừ ạ ỏ ạ ừnày S a: it is derived => is derivedửT m d ch: ạ ị Kho ng 80 ph n trăm thu nh p nông nghi p Utah có ngu n g c t gia súc và các s n ph mả ầ ậ ệ ở ồ ố ừ ả ẩt gia súc.ừCh n C.ọ31. BKi n th c: ế ứ T ng thu t câu h iườ ậ ỏGi i thích: ả C u trúc câu t ng thu t c a Wh-question: S + asked + O + wh-words + S + V (lùi thì).ấ ườ ậ ủT m d ch: ạ ị Kevin h i: “ Sau gi h c b n đ nh làm gì, Anne?”ỏ ờ ọ ạ ịA. Sai c u trúc: was she => sheấ wasB. Kevin h i Anne cô y d đ nh làm gì sau giỏ ấ ự ị ờ h c.ọC. Sai c u trúc: would do => was going toấ doD. Sai c u trúc: would Anne do => Anne was going toấ doCh n B.ọ32.DKi n th c: ế ứ Câu đi u ki n lo i 2ề ệ ạGi i thích:ảCách dùng: Câu đi u ki n lo i 2 di n t m t gi thi t, đi u ki n trái hi n t i, d n đ n k t qu trái v i ề ệ ạ ễ ả ộ ả ế ề ệ ệ ạ ẫ ế ế ả ớhi n t i. C u trúc: If + S + Ved/V2, S + would/could + V.ệ ạ ấT m d ch: ạ ị S d ng nhi u ph ng ti n giao thông công c ng h n s làm gi m ô nhi m gây ra b i ô tô ử ụ ề ươ ệ ộ ơ ẽ ả ễ ởcá nhân.A. N u nhi u ng i s d ng ph ng ti n giao thông công c ng h n, ô tô cá nhân s ng ng th i khí th i ế ề ườ ử ụ ươ ệ ộ ơ ẽ ừ ả ảra không khí. => sai về nghĩaB. Sai c u trúc: use => used; will =>ấ wouldC. N u các ph ng ti n giao thông công c ng đ c s d ng r ng rãi, con ng i s không ph i ch u ô ế ươ ệ ộ ượ ử ụ ộ ườ ẽ ả ịnhi m do ô tô cá nhân n a. => sai vễ ữ ề nghĩaD. N u nhi u ng i s d ng ph ng ti n giao thông công c ng, s có ít ô nhi m gây ra b i ô tô cá nhânế ề ườ ử ụ ươ ệ ộ ẽ ễ ở h n.ơCh n D.ọ33.AKi n th c: ế ứ Đ ng t khuy t thi u, câu cộ ừ ế ế ướGi i thích:ảC u trúc câu c: If only + S + Ved/V2 + …: c gì, giá ấ ướ ướmà C u trúc câu ph ng đoán:ấ ỏshould + have + P2: l ra đã nên làm gì trong quá kh (nh ng đã không ẽ ứ ưlàm) must + have + V.p.p: ch c h n đã làm gì trong quáắ ẳ khứT m d ch: ạ ị c gì b n nói v i mình s th t v kƯớ ạ ớ ự ậ ề ẻ tr m.ộA. B n l ra đã nên nói cho mình s th t v kạ ẽ ự ậ ề ẻ tr m.ộ thuvienhoclieu .com Trang 39thuvienhoclieu .comB. S + wish (es) + S + would + Vo: Mong c t ng lai => sai vướ ở ươ ề thi thuvienhoclieu .com Trang 40thuvienhoclieu .comC. B n ch c h n đã nói v i mình s th t v k tr m. => sai vạ ắ ẳ ớ ự ậ ề ẻ ộ ề nghĩaD. B n c n thi t ph i nói v i mình s th t v k tr m. => sai v nghĩa, saiạ ầ ế ả ớ ự ậ ề ẻ ộ ề thìCh n A.ọ34.DKi n th c: ế ứ So sánh nh tấGi i thích:ảseems to be + adj = be likely: có v nh , d ng ẻ ư ườnh certainly: ch c ch nư ắ ắT m d ch: ạ ị Timmy có v là thông minh h n t t c nh ng đ a tr còn l i trong nhóm.ẻ ơ ấ ả ữ ứ ẻ ạA. Timmy thông minh nh t t c nh ng đ a tr trong nhóm c a c u bé. => saiư ấ ả ữ ứ ẻ ủ ậ nghĩaB. T t c nh ng đ a tr khác trong nhóm Timmy ch c ch n không thông minh b ng c u bé. => saiấ ả ữ ứ ẻ ắ ắ ằ ậ nghĩaC. Nh ng đ a tr khác thông minh, nh ng Timmy thông minh h n h u h t chúng. => saiữ ứ ẻ ư ơ ầ ế nghĩaD. D ng nh Timmy là ng i thông minh nh t trong t t c nh ng đ a tr trong nhóm c a c uườ ư ườ ấ ấ ả ữ ứ ẻ ủ ậ bé.Ch n D.ọ35.DKi n th c: ế ứ Câu b đ ng đ c bi tị ộ ặ ệGi i thích:ảCâu t ng thu t d ng b đ ng s d ng theo c u trúc:ườ ậ ạ ị ộ ử ụ ấCâu ch đ ng: S1 + V1 (that) + S2 + V2 +....ủ ộV1 (reports) chia thì hi n t i đ n, V2 (was awarded) chia thì quá kh đ n, d ng b ệ ạ ơ ứ ơ ạ ịđ ng Câu b đ ng: S2 + be + V1 p.p + to have + been + V_PP ....ộ ị ộT m d ch: ạ ị T báo cho bi t James đã đ c trao gi i nh t.ờ ế ượ ả ấ= James đ c cho là đã đ c trao gi i nh t.ượ ượ ả ấCh n D.ọ36. BKi n th c: ế ứ T v ngừ ựGi i thích:ảT ừ “incorporated” trong đo n 6 g n nghĩaạ ầ nh tấ v iớ .A. given (v): đ aư B. integrated (v): k t h pế ợC. brought (v): mang l iạ D. separated (v): chia tách=> incorporated = integrated: hòa nh p, k t h pậ ế ợThông tin: With the continued internationalization of the modern world, wedding customs that originated inone part of the world are crossing national boundaries and have been incorporated into marriageceremonies in other countries.T m d ch: ạ ị V i s ti p t c qu c t hóa c a th gi i hi n đ i, phong t c c i b t ngu n t m t ph nớ ự ế ụ ố ế ủ ế ớ ệ ạ ụ ướ ắ ồ ừ ộ ầc a th gi i đang v t qua biên gi i các qu c gia và đã đ c k t h p v i các nghi l k t hôn các qu củ ế ớ ượ ớ ố ượ ế ợ ớ ễ ế ở ốgia khác.Ch n B.ọ37.CKi n th c: ế ứ Đ c tìm chi ti tọ ếGi i thích:ảTruy n th ng ch m c váy tr ng cho k ni m ngày c i c a aiề ố ỉ ặ ắ ỉ ệ ướ ủ đó thì _.A. ít h n 200ơ năm tr cướ B. h n m t th kơ ộ ế ỉ tr cướC. kho ng 150ả năm tr cướ D. ít h n 100 nămơ tr cướThông tin: The tradition of wearing a special white dress only for the wedding ceremony started around 150years ago. thuvienhoclieu .com Trang 41thuvienhoclieu .comT m d ch: ạ ị Truy n th ng m c m t chi c váy tr ng đ c bi t ch dành cho l c i b t đ u kho ng 150 ề ố ặ ộ ế ắ ặ ệ ỉ ễ ướ ắ ầ ảnăm tr c.ướCh n C.ọ thuvienhoclieu .com Trang 42thuvienhoclieu .com38.DKi n th c: ế ứ Đ c tìm ý chínhọGi i thích:ảCâu nào sau đây là tiêu đ phù h p nh t c a bài đ c?ề ợ ấ ủ ọA. Ngày c iướ B. K ni m ngàyỉ ệ c iướ C. L ch sị ử đám c iướ D. Phong t c c iụ ướ Thông tin: Marriage is an ancient religious and legal practice celebrated around the world. However, wedding customs vary from country to country.T m d ch: ạ ị Hôn nhân là m t th c hành tôn giáo và pháp ộ ự lý c đ i đ c t ch c trên kh p th gi i. Tuy ổ ạ ượ ổ ứ ắ ế ớnhiên, phong t c c i khác nhau gi a các qu cụ ướ ữ ố gia.Ch n D.ọ39. BKi n th c: ế ứ Đ i t thay thạ ừ ếGi i thích:ảT ừ “ this ” trong đo n 4 đ c p đ n cái nào d i đây?ạ ề ậ ế ướA. hoa h ngồ B. tháng Sáu C. tình yêu D. quy t cắThông tin: Roses are said to be the flowers of love, and because they usually bloom in June this has become the most popular month for weddings in many countries.T m d ch: ạ ị Hoa h ng đ c cho là hoa c a tình yêu, và vì chúng th ng n vào tháng 6 nên tháng này đã ồ ượ ủ ườ ởtr thành tháng ph bi n nh t cho đám c i nhi u qu c gia.ở ổ ế ấ ướ ở ề ốCh n B.ọ40.AKi n th c: ế ứ Đ c suy lu nọ ậGi i thích:ảTheo đo n văn, đi u gì có th đ c suy lu n v phong t c đám c i?ạ ề ể ượ ậ ề ụ ướA. Nh có toàn c u hóa, phong t c đám c i c a m t qu c gia có th đ c thêm v i các n cờ ầ ụ ướ ủ ộ ố ể ượ ớ ướ khác.B. Đó là phong t c khi đeo nh n c i vào ngón th 3 c a tayụ ẫ ướ ứ ủ trái.C. Ngày nay, m i cô dâu có th chi tr mua đ c m t chi c váy c i mà ch m c m tỗ ể ả ượ ộ ế ướ ỉ ặ ộ l n.ầD. M i ng i tin r ng b t kì ai mà b t đ c hoa c a cô dâu ch c h n s là ng i ti p theo k tọ ườ ằ ấ ắ ượ ủ ắ ẳ ẽ ườ ế ế hôn.Thông tin: With the continued internationalization of the modern world, wedding customs that originated inone part of the world are crossing national boundaries and have been incorporated into marriage ceremoniesin other countries.T m d ch: ạ ị V i s ti p t c qu c t hóa c a th gi i hi n đ i, phong t c c i b t ngu n t m t ph nớ ự ế ụ ố ế ủ ế ớ ệ ạ ụ ướ ắ ồ ừ ộ ầc a th gi i đang v t qua biên gi i các qu c gia và đã đ c k t h p v i các nghi l k t hôn các qu củ ế ớ ượ ớ ố ượ ế ợ ớ ễ ế ở ốgia khác.Ch n A.ọ D ch bài đ c:ị ọ Hôn nhân là m t th c hành tôn giáo và pháp lý c đ i đ c t ch c trên kh p th gi i. Tuy nhiên, phongộ ự ổ ạ ượ ổ ứ ắ ế ớt c c i khác nhau gi a các qu c gia.ụ ướ ữ ốVáy c i: ướ nhi u qu c gia, theo thông l , cô dâu m c váy tr ng là bi u t ng c a s thu n khi t.Ở ề ố ệ ặ ắ ể ượ ủ ự ầ ếTruy n th ng m c m t chi c váy tr ng đ c bi t ch dành cho l c i b t đ u kho ng 150 năm tr c.ề ố ặ ộ ế ắ ặ ệ ỉ ễ ướ ắ ầ ả ướTr c đó, h u h t ph n không th mua m t chi c váy mà h m c m t l n. Bây gi , váy cô dâu có thướ ầ ế ụ ữ ể ộ ế ọ ặ ộ ầ ờ ểđ c mua trong nhi u phong cách.ượ ềNh n c i: ẫ ướ Trong nhi u n n văn hóa, các c p đôi trao đ i nh n, th ng đ c làm b ng vàng ho c b cề ề ặ ổ ẫ ườ ượ ằ ặ ạvà đeo ngón th ba c a bàn tay trái ho c tay ph i, trong lở ứ ủ ặ ả ễ c i.ướHoa: Hoa đóng vai trò quan tr ng trong h u h t các đám c i. Hoa h ng đ c cho là hoa c a tình yêu, vàọ ầ ế ướ ồ ượ ủvì chúng th ng n vào tháng 6 nên tháng này đã tr thành tháng ph bi n nh t cho đám c i nhi uườ ở ở ổ ế ấ ướ ở ềqu c gia. Sau l c i, nhi u qu c gia, cô dâu ném bó hoa c a mình vào đám đông nh ng ng i cóố ễ ướ ở ề ố ủ ữ ườ thuvienhoclieu .com Trang 43thuvienhoclieu .comthi n chí - th ng là nh ng ng i b n n đ c thân c a cô. Ng i b t đ c bó hoa này s là ng i ti pệ ườ ữ ườ ạ ữ ộ ủ ườ ắ ượ ẽ ườ ếtheo k tế hôn. thuvienhoclieu .com Trang 443333 3 thuvienhoclieu .comQuà t ng: ặ Trong các n n văn hóa Trung Qu c, khách d ti c c i t ng quà ti n cho nh ng ng i m iề ố ự ệ ướ ặ ề ữ ườ ớc i trong nh ng phong bì nh màu đ . Ti n cũng là m t món quà thích h p trong đám c i c a Hànướ ữ ỏ ỏ ề ộ ợ ướ ủQu c và Nh t B n. nhi u n c ph ng Tây, ví d nh Anh, khách d ti c c i t ng cô dâu chú rố ậ ả Ở ề ướ ươ ụ ư ở ự ệ ướ ặ ểnh ng v t d ng gia đình mà h có th c n cho ngôi nhà m i c a h . Nga, thay vì nh n quà, cô dâu vàữ ậ ụ ọ ể ầ ớ ủ ọ Ở ậchú r l i t ng quà cho khách c a h .ể ạ ặ ủ ọV i s ti p t c qu c t hóa c a th gi i hi n đ i, phong t c c i b t ngu n t m t ph n c a th gi iớ ự ế ụ ố ế ủ ế ớ ệ ạ ụ ướ ắ ồ ừ ộ ầ ủ ế ớđang v t qua biên gi i các qu c gia và đã đ c k t h p v i các nghi l k t hôn các qu c gia khác.ượ ớ ố ượ ế ợ ớ ễ ế ở ốPH N 2. TOÁN H C, T DUY LOGIC, PHÂN TÍCH S LI UẦ Ọ Ư Ố Ệ41. BPh ng pháp:ươĐ t ặ t  x 3  3 x 2  2  f  x , d a vào đ th hàm s đã cho tìm ra các nghi m ự ồ ị ố ệ t .Xét các ph ng ươtrình f  x  ti , s nghi m c a ph ng trình là s giao đi m c a đ th ố ệ ủ ươ ố ể ủ ồ ịhàm số y  f  x vàđ ng ườth ngẳCách gi i:ả y  ti song song v i tr c hoành.ớ ụĐặtt  x3  3x2  2  f x khi đó ph ng trình tr thànhươ ởt3  3t2  2  0 và hàm sốf t   t3  3t2  2 cóhình dáng y nh trên. D a vào đ th hàm s ta ư ự ồ ị ốth yấ f  t   0  t  1 t  1t  1 Với t  1  f  x  1   1 . S nghi m c a ph ng trình (1) là s giao đi m c a đ th hàm số ệ ủ ươ ố ể ủ ồ ị ốy  f  x và đ ng ườth ngẳ y  1  song song v i tr cớ ụ hoành.D a vào đ th hàm s ta th y đ ng ự ồ ị ố ấ ườth ngẳ y  1  c t đ th hàmắ ồ ị số y  f  x t i 1 đi m có hoành đạ ể ộd ng duy nh t nên ph ng trình (1) có 1 nghi m d ng duy nh t.ươ ấ ươ ệ ươ ấV i ớt  1 f  t   1 2 . L p lu n t ng t nh trên ta th y ph ng trình (2) có 2 nghi m d ng phân bi t.ậ ậ ươ ự ư ấ ươ ệ ươ ệV i ớ t  1  f  t   1 3 . Ph ng trình 3 có 2 nghi m d ng phânươ ệ ươ bi t.ệV y ph ng trình ban đ u có 5 nghi m d ng phân bi t.ậ ươ ầ ệ ươ ệCh n B.ọChú ý: Sau khi đ t n ph và tìm ra đ c 3 nghi m t, nhi u h c sinh k t lu n sai l m ph ng trình có 3ặ ẩ ụ ượ ệ ề ọ ế ậ ầ ươnghi m phân bi t và ch n đáp án A. S nghi m c a ph ng trình là s nghi m x ch không ph i sệ ệ ọ ố ệ ủ ươ ố ệ ứ ả ốnghi m t.ệ42.APh ng pháp:ươS d ng công th c lãi kép.ử ụ ứCách gi i:ảS ti n anh A nh n đ c sau n tháng là:ố ề ậ ượA 1 r   A 1 r 2  ...  A 1 r n A 1 r  1  1 r   ...   1 r n1  A 1 r  thuvienhoclieu .com Trang 45333i thuvienhoclieu .com1  1 r n1  1 r  1 r n 1  A 1 r  . 100r 3  1  0 , 7 %  . 1 0 , 7 %n  1   1 0 00, 7%   n  29,88V y ph i c n ít nh t 30 tháng đ anh A có đ c nhi u h n 100 tri u.ậ ả ầ ấ ể ượ ề ơ ệCh n A.ọ43.A thuvienhoclieu .com Trang 46 thuvienhoclieu .comPh ng pháp:ươ+) Tính s ph n t c a không gian m u.ố ầ ử ủ ẫ+) Tính s ph n t c a bi n c .ố ầ ử ủ ế ốCh n ch cho t ng h c sinh nam, sau đó ch n ch cho h c sinh n , s d ng quy t c nhân.ọ ỗ ừ ọ ọ ỗ ọ ữ ử ụ ắ+) Tính xác su t c a bi n c .ấ ủ ế ốCách gi i:ảS ph n t c a không gian m u là ố ầ ử ủ ẫ n     6! .G i bi n c A : "Các b n h c sinh nam ng i đ i di n các b n ọ ế ố ạ ọ ồ ố ệ ạn ". Ch n ch cho h c sinh nam th nh t có 6ữ ọ ỗ ọ ứ ấ cách.Ch n ch cho h c sinh nam th 2 có 4 cách (không ng i đ i di n h c sinh nam th nh t)ọ ỗ ọ ứ ồ ố ệ ọ ứ ấCh n ch cho h c sinh nam th 3 có 2 cách (không ng i đ i di n h c sinh nam th nh t, th ọ ỗ ọ ứ ồ ố ệ ọ ứ ấ ứhai). X p ch cho 3 h c sinh n : 3! cách.ế ỗ ọ ữ nA  6.4.2.3!  288 P  A  288  2.6! 5 cách.Ch n A.ọ44.APh ngươ pháp:+) G i sọ ố ph cứz  x  yi.+) Modun c a s ph c ủ ố ứ z  x  yi là z  x 2  y 2 .+) Ph ng trình đ ng tròn ươ ườtâmCách gi i:ảI a; b, b á n kính R c ó d ạ n g :  x  a2   y  b2  R2.G i s ọ ốph cứz  x  yi. 1 i z  5  i  2   1 i  x  yi   5  i  2  x  y  5   x  y  1 i  2  x  y  52   x  y  12  4  x  y 2  1 0 x  y   25   x  y 2  2  x  y   1  4 2 x 2  2 y 2  8 x  12 y  22  0 x 2  y 2  4 x  6 y  11  0  x  22   y  32  2.V y đ ng tròn bi u di n s ph c ậ ườ ể ễ ố ứ z th a mãn đi u ki n bài toán có ỏ ề ệtâmCh n A.ọ45.DPh ng pháp:ươ I  2;  3 , R  2.Ph ng trình m t c u ươ ặ ầtâmCách gi i:ả I  a ; b ; c và bán kínhR : x  a2   y  b2   z  c2  R2. thuvienhoclieu .com Trang 47a 22thuvienhoclieu .comM t c u tâm ặ ầ I đi quaA  IA  R  R 3. S  : x  22   y  32   z  42  3.Ch n D.ọ46.CPh ng pháp:ươ P   Q P  Q  d a  dCách gi i:ảG i H là trung đi m c a AB. Taọ ể ủ có:  SAB   ABC  SAB  ABC   AB S H  A BD ABC vuông t i Bạ11BC  a2, SDABC  2 AB.BC  2 .a.a2 thuvienhoclieu .com Trang 48 1 2  2   2  3  2   3  4  2AC 2  AB2 3 a 2  a2a   P a   QSH   SAB SH   ABC 2AB . 3a 3a 22 a 362thuvienhoclieu .comD SAB đ u ề  SH  2 2Th tích kh i chóp S.ABC là : ể ố V  1 . SH . S  1 . .  .3ABC32212Ch n C.ọ47.CPh ng pháp:ươ- Đ t ặ t  log cos x và tìm đi u ki n c a ề ệ ủ t .- Thay vào ph ng trình đã cho đ a v ph ng trình n ươ ư ề ươ ẩ t .- Bi n đ i đi u ki n bài toán v đi u ki n c a ph ng trình v a có đ c và tìm ế ổ ề ệ ề ề ệ ủ ươ ừ ượ m .Cách gi i:ảĐi uề ki n:ệ cos x  0  x    k , k  .2Ta có: log2 cos x  mlogcos2 x  m2  4  0 log2 cos x  2mlog cos x  m2  4  0 .Đ t ặt  log cos x . Do 0  cos x  1 nên log cos x  0 hay t ;0 . Ph ngươ trình trở thành t2  2mt  m2  4  0 * có D  m2  m2  4  2m2  4 .Ph ng trình đã cho vô nghi m n u và ch n u ph ng trình ươ ệ ế ỉ ế ươ * vô nghi m ho c có ệ ặ 2 nghi m (không nh tệ ấthi t phân bi t) ế ệ t1 , t2 th a mãn 0 ỏ  t1  t2 .TH1 :  *TH2 :  *vô nghi mệ  D  2m2  4  0   m 2. có hai nghi mệ th aỏ mãn 0  t1  t2 m  D   0 2 m 2  4  0  m     t  0  2 m  0  m  0  m  2 . t1 2  t t  0  m 2  4  0  2  m  2 1 2K t h p hai tr ng h p ta ế ợ ườ ợđ cượCh n C.ọm  2; 2 .48. BPh ng pháp:ươS d ng ph ng pháp đ i bi n s ử ụ ươ ổ ế ố t Và tích phân không ph thu c vào ụ ộbi nếCách gi i:ả x .b b f  x dx   f  t  dta a4Xét 1 thuvienhoclieu .com Trang 49a 3222x thuvienhoclieu .comf  x dx xĐ tặ t   dt  1dx  dx  2 t . dt2 xĐ i c n ổ ậx  1 t  1; x  4  t  24 f  x  2 f  t   2Ta có x dx  t .2 t . dx  2 f  t  dt  2.2  4.1 1 1Ch n B.ọ49.DPh ng pháp:ươG i s h c sinh n và h c sinh nam c a l p h c đóọ ố ọ ữ ọ ủ ớ ọ là:x, y (h c sinh), ọx, y *, x, y  30.G i giá ti n c a m t cái bánh phô mai và m t c c cô-ca l n l t là ọ ề ủ ộ ộ ố ầ ượ a , b (đô-la),  a , b  *  .D a vào gi thi t và đi u ki n c a các n đã g i, l p các ph ng trình và gi i h ph ng trình đ tìm ự ả ế ề ệ ủ ẩ ọ ậ ươ ả ệ ươ ểs h c sinh nam và s h c sinh n c a l p h c đó.ố ọ ố ọ ữ ủ ớ ọCách gi i:ảG i s h c sinh nam và h c sinh n c a l p h c đó là: ọ ố ọ ọ ữ ủ ớ ọ x , y (h c sinh), ọ x , y  *, y  x  30 .Khi đó ta có:x  y  30 1G i giá ti n c a m t c c cô-ca và m t cái bánh phô mai l n l t là ọ ề ủ ộ ố ộ ầ ượ a , b (đô-la),  a , b Sau l n gi i lao th nh t, c l p đã tiêu h t s ti n là: ầ ả ứ ấ ả ớ ế ố ề ax  by đô-la.Sau l n gi i lao th hai, c l p đã tiêu h t s ti n là: ầ ả ứ ả ớ ế ố ề ay  bx đô-la.L n gi i lao th hai, c l p tiêu ít h n l n th nh t là 2 đô-la nên ta có ph ng trình:ầ ả ứ ả ớ ơ ầ ứ ấ ươax  by   ay  bx  2  a  x  y   b  x  y   2  a  b x  y   2  2Vì a , b , x , y đ u là các s nguyên nên ta có: ề ố 2  x  y   1;  2 .L i ạcó: x  y  30 hay x  y là s ch n nên ố ẵ x  y cũng là s ch n vàố ẵx  y  x  y  0. x  y  2 3 .T ừ 1và 3 ta c ó hệ phươ n g t rình: x  y  30  x  16 tmx  y  2  y  14  tmV y l p h c đó có 16 b n nam và 14 b n n .ậ ớ ọ ạ ạ ữCh n D.ọ50.APh ng pháp:ươG i s h p l n có ch a h p nh là ọ ố ộ ớ ứ ộ ỡ x (cái),  x  *, x  11 .G i s h p nh có ch a h p nh là ọ ố ộ ỡ ứ ộ ỏ y (cái),  y  *, y  8 .D a vào đi u ki n và các gi thi t c a bài toán đ l p ph ng trình và tìm t ng s cái h p.ự ề ệ ả ế ủ ể ậ ươ ổ ố ộCách gi i:ảG i s h p l n có ch a h p nh là ọ ố ộ ớ ứ ộ ỡ x (cái),  x  *, x  11 .G i s h p nh có ch a h p nh là ọ ố ộ ỡ ứ ộ ỏ y (cái),  y S cái h p nh là: 8ố ộ ỡ x (cái). S cái h p ố ộnh là: 8 ỏ y (cái). thuvienhoclieu .com Trang 50*  .thuvienhoclieu .com*, y  8.S chi c h p l n không ch a các h p nh là: 11 ố ế ộ ớ ứ ộ ỡ  xS chi c h p nh không ch a các h p nh là: 8ố ế ộ ỡ ứ ộ ỏ x  y (cái).(cái).Theo đ bài ta có 102 cái h p r ng nên ta có ph ng trình:ề ộ ỗ ươ11 x  8x  y  8y  102  7x  7 y  91  x  y  13Ta có t ng s cái h p là: ổ ố ộ11 8x  8y  11 8 x  y  11 8.13  115 cái.Ch n A.ọ51.APh ng pháp:ươD a vào khái ni m s nguyên t và h p s .ự ệ ố ố ợ ốCách gi i:ảĐáp án sai là đáp án A vì Phủ đ nhị c aủ m nhệ đề “  n  * , n 2  n  1 là m tộ số nguyên t ”ố là m nhệ đề “ n  * , n 2  n  1 không ph iả là số nguyên t ”ố (Vì m tộ số không là số nguyên tố thì ch aư ch cắ đã là h pợs , ví d : s 1).ố ụ ốCh n A.ọ52.CPh ng pháp:ươSuy lu n logic t các d ki n c a bài toán.ậ ừ ữ ệ ủCách gi i:ảPhân tích s 36 thành tích c a 3 s t nhiên và c ng chúng l i:ố ủ ố ự ộ ạ36 1136, 11 36  38 (lo i do không có ngày 38).ạ36  1  2  18, 1  2  18  2136  1  3  12, 1  3  12  1636  1  4  9, 1  4  9  1436  1  6  6, 1  6  6  1336  2  2  9, 2  2  9  1336  2  3  6, 2  3  6  1136  3  3  4, 3  3  4  10Theo bài ra ta có: Tu i c a 3 c u con trai ch a xác đ nh đ c ngay, ch ng t có 2 c u con ổ ủ ậ ư ị ượ ứ ỏ ậ trai cùng tu i ổ(sinh đôi) => Ngày hôm đó ch có th là ngày 10 ho c ngàyỉ ể ặ 13.L i có: “khi chúng tôi ch sinh đ a th ba thì hai đ a l n đã đ c g i v quê v i ông bà”, t c là khi ạ ờ ứ ứ ứ ớ ượ ử ề ở ớ ứch sinh c u th ba thì hai c u kia đã l n và có th g i v cho ông bà => C u th nh t và c u th hai là ờ ậ ứ ậ ớ ể ử ề ậ ứ ấ ậ ứsinh đôi. Do đó lo i các tr ng h p 2, 2, 9 và 3, 3, 6.ạ ườ ợV y tu i c a các c u con trai là 1, 6, 6.ậ ổ ủ ậCh n C.ọ53. BPh ng pháp:ươD a vào gi thi t: Tu i c a chúng c ng l i b ng ngày hôm nay.ự ả ế ổ ủ ộ ạ ằCách gi i:ảD a vào câu trên ta đã xác đ nh đ c tu i 3 c u con trai l n l t là 1, 6,ự ị ượ ổ ậ ầ ượ6. Mà tu i c a chúng c ng l i b ng ngày hôm nay.ổ ủ ộ ạ ằV y ngày hôm nay là ngày 13.ậCh n B.ọ54.APh ng pháp:ươSuy lu n logic t các d ki n c a bài toán.ậ ừ ữ ệ ủCách gi i:ả thuvienhoclieu .com Trang 51thuvienhoclieu .comTa nh n th y s đo n g c a đ c c a nhóm Đ ng – Vũ ph i là s chia h t cho 3 => Đó chính là nhóm ậ ấ ố ạ ỗ ư ượ ủ ặ ả ố ếPh ng – Thanh (c a đ c 27 đo n).ươ ư ượ ạMà nhóm tr ng là Ph ng. V y h tên b n nhóm tr ng là Đ ng Ph ng.ưở ượ ậ ọ ạ ưở ặ ượCh n A.ọ55.DPh ng pháp:ươSuy lu n logic t các d ki n c a bài toán.ậ ừ ữ ệ ủCách gi i:ảNhóm Tu n – Minh c a đ c 26 đo n, là s chia h t cho 2 nh ng không chia h t cho 4 => Đây chính là ấ ư ượ ạ ố ế ư ếnhóm Nguy n – Hoàng.ễMà Tu n là nhóm tr ng, do đó b n Tu n có h tên là Nguy n Tu n.ấ ưở ạ ấ ọ ễ ấCh n D.ọ56. BPh ng pháp:ươSuy lu n logic t các d ki n c a bài toán.ậ ừ ữ ệ ủCách gi i:ảNhóm Đ ng – Vũ ph i là s chia h t cho 3 => Đó chính là nhóm Ph ng – Thanh (c a đ c 27 ặ ả ố ế ươ ư ượđo n). Nhóm Tu n – Minh chính là nhóm Nguy n – Hoàng.ạ ấ ễMà b n Tu n có h tên đ y đ là Nguy n Tu n nên b n Minh có h tên đ y đ là Hoàng Minh.ạ ấ ọ ầ ủ ễ ấ ạ ọ ầ ủCh n B.ọ57. BPh ng pháp:ươSuy lu n logic t các d ki n c a bài toán.ậ ừ ữ ệ ủCách gi i:ảNhóm Đ ng – Vũ chính là nhóm Ph ng – Thanh. ặ ươNhóm Tu n – Minh chính là nhóm Nguy n – ấ ễHoàng.=> Nhóm Tr n – Lê chính là nhóm Tùng – Nghĩa.ầMà Tùng là nhóm tr ng, v y đáp án đúng là Tr n Tùng.ưở ậ ầCh n B.ọ58.APh ng pháp:ươSuy lu n logic t các d ki n c a bài toán.ậ ừ ữ ệ ủCách gi i:ảVì th y Minh tr nh t trong ba th y và th y d y Sinh nhi u tu i h n th y d y Toán nên th y Minh ầ ẻ ấ ầ ầ ạ ề ổ ơ ầ ạ ầkhông th d y môn Sinh.ể ạTh y Tu n + th y d y môn Sinh + th y d y Ti ng Pháp th ng đi v i nhau trên đ ng v nhà => Th y ầ ấ ầ ạ ầ ạ ế ườ ớ ườ ề ầMinh d y ti ngạ ế Pháp.Th y d y Ti ng Anh + th y d y Toán + th y Minh khi r nh r i th ng đánh qu n v t v i th y th 4 =>ầ ạ ế ầ ạ ầ ả ỗ ườ ầ ợ ớ ầ ứTh y Minh không d y Toán và Ti ngầ ạ ế Anh.Th y d y môn Đ a và ti ng Pháp là láng gi ng c a nhau, mà th y Minh d y ti ng Pháp (cmt) => Th y ầ ạ ị ế ề ủ ầ ạ ế ầMinh không d y môn Đ a.ạ ịV y th y Minh d y môn ti ng Pháp và L ch s .ậ ầ ạ ế ị ửCh n A.ọ59. BPh ng pháp:ươSuy lu n logic t các d ki n c a bài toán.ậ ừ ữ ệ ủCách gi i:ảTheo câu trên ta có Th y Minh d y Ti ng Pháp và L ch s .ầ ạ ế ị ửTh y Tu n + th y d y môn Sinh + th y d y Ti ng Pháp th ng đi v i nhau trên đ ng v nhà => Th y ầ ấ ầ ạ ầ ạ ế ườ ớ ườ ề ầVinh d y môn Sinh và không d y ti ng Pháp.ạ ạ ếCh n B.ọ60.DPh ng pháp:ươ thuvienhoclieu .com Trang 52thuvienhoclieu .comSuy lu n logic t các d ki n c a bài toán.ậ ừ ữ ệ ủCách gi i:ả thuvienhoclieu .com Trang 53thuvienhoclieu .comTheo các câu trên ta có Th y Minh d y Ti ng Pháp và L ch ầ ạ ế ịs . Th y Vinh d y môn Sinh.ử ầ ạVì th y d y Ti ng Anh, th y d y Toán và th y Minh khi r nh r i th ng hay đánh qu n v t v i m t ầ ạ ế ầ ạ ầ ả ỗ ườ ầ ợ ớ ộth y th t => Th y d y Toán thì không d y Ti ng Anh.ầ ứ ư ầ ạ ạ ếTh y d y Sinh nhi u tu i h n th y d y Toán => Th y Tu n d y Toán và Đ a lý.ầ ạ ề ổ ơ ầ ạ ầ ấ ạ ịCh n D.ọ61. BPh ng pháp:ươQuan sát hình nh, l y thông tin t ng ng v i câu h i. Ch n đáp án đúng.ả ấ ươ ứ ớ ỏ ọCách gi i:ảQuan sát hình nh ta th y: Hai tháng đ u năm 2019, l ng khách qu c t đ n Vi t Nam đ t 3,09 tri u ả ấ ầ ượ ố ế ế ệ ạ ệl t ng i.ượ ườCh n Bọ62.CPh ng pháp:ươD a vào b ng d li u trên, tìm s du khách đ n Vi t Nam hai tháng đ u năm 2019 và hai tháng đ u ự ả ữ ệ ở ố ế ệ ầ ầnăm 2018.Tìm l ng du khách đ n Vi t Nam năm 2019 tăng so v i năm 2018 r i tính t s c a s này v i s du ượ ế ệ ớ ồ ỉ ố ủ ố ớ ốkhách đ n Vi t Nam năm 2018.ế ệT s ph n trăm c a hai ỉ ố ầ ủsốCách gi i:ảA, B là:A : B.100%.D a vào b ng d li u trên ta th y trong hai tháng đ u năm 2019 và đ u năm 2018, l ng du khách đ nự ả ữ ệ ở ấ ầ ầ ượ ếVi t Nam l n l t là: 3,09 tri u l t ng i và 2,86 tri u l tệ ầ ượ ệ ượ ườ ệ ượ ng i.ườL ng du khách đ n Vi t Năm 2 tháng đ u năm 2019 tăng so v i năm 2018 là: ượ ế ệ ầ ớ 3,09  2,86  0, 23l t ng i).ượ ườ (tri uệL ng du khách đ n Vi t Nam 2 tháng đ u năm 2019 tăng so v i năm 2018 là: ượ ế ệ ầ ớ 0, 23: 2,86.100%  8,04%Ch n A.ọ63.DPh ng pháp:ươD a vào b ng d li u, tính s tri u l t du khách tăng năm 2020 so v i năm 2019 b ng s tri u l t du ự ả ữ ệ ố ệ ượ ớ ằ ố ệ ượkhách năm 2020 – s tri u l t du khách năm 2019.ố ệ ượCách gi i:ảL ng du khách đ n Vi t Nam hai tháng đ u năm 2020 nhi u h n so v i năm 2019 s tri u l t là:ượ ế ệ ầ ề ơ ớ ố ệ ượ3, 24  3,09  0,15 tri u l t ng i.ệ ượ ườCh n D.ọ64.DPh ng pháp:ươ thuvienhoclieu .com Trang 54thuvienhoclieu .comĐ c d li u hình nh, l y thông tin c n thi t.ọ ữ ệ ả ấ ầ ế thuvienhoclieu .com Trang 55thuvienhoclieu .comCách gi i:ảHành vi có m c x ph t hành chính cao nh t là: Không th c hi n yêu c u ki m tra và x ứ ử ạ ấ ự ệ ầ ể ử lý y t đ i v iế ố ớph ng ti n v n t i tr c khi ra kh i vùng có d ch trong tình tr ng kh n c p v d ch. V i m c ph t: 20-ươ ệ ậ ả ướ ỏ ị ạ ẩ ấ ề ị ớ ứ ạ30 tri uệ đ ng.ồCh n D.ọ65. BPh ng pháp:ươĐ c s li u, th c hi n phép tr .ọ ố ệ ự ệ ừCách gi i:ảNgày 29/2/2020:Giá xăng RON 95-III: 19 127 đ ng / ồlít Giá xăng ES RON 92: 18 346 đ ng/ồlítSo v i giá xăng ES RON 92 thì giá xăng RON 95-III nhi u h n: ớ ề ơ 19127  18346 .100%  4, 26% .18346Ch n B.ọ66.DPh ng pháp:ươNgày 14/2/2020:Giá xăng E5 RON92: 18 503 đ ng/ ồ lít. Ngày 29/2/2020:Giá xăng ES RON 92: 18 346 đ ng/ ồlít. Tính hi u c a hai giá xăng trên.ệ ủCách gi i:ảNgày 14/2/2020: Giá xăng E5 RON92: 18 503 đ ng/ồ lít.Ngày 29/2/2020: Giá xăng ES RON 92: 18 346 đ ng/ồ lít.T 15h ngày 29/02/2020, giá xăng E5 RON92 gi m 18503ừ ả  18346  157 (đ ng/lít)ồCh n D.ọ67.CPh ng pháp:ươD a vào bi u đ , xác đ nh s v tai n n giao thông hai tháng đ u năm 2019 và ự ể ồ ị ố ụ ạ ầ2020. Sau đó tính s v tai n n gi m t năm 2020 so v i năm 2019.ố ụ ạ ả ừ ớCách gi i:ảD a vào bi u đ ta th y s v tai n n hai tháng đ u năm 2020 và 2019 l n l t là: 2368 v và ự ể ồ ấ ố ụ ạ ầ ầ ượ ụ2822 v . S v tai n n năm 2020 trong hai tháng đ u năm gi m là: 2822 ụ ố ụ ạ ầ ả  2368  454 (v ).ụCh n C.ọ68.C thuvienhoclieu .com Trang 56thuvienhoclieu .comPh ng pháp:ươQuan sát bi u đ .ể ồ thuvienhoclieu .com Trang 57thuvienhoclieu .comCách gi i:ảD a vào bi u đ ta th y Hai tháng đ u năm 2020 so v i hai tháng đ u năm 2016 s v tai n n giao thông ự ể ồ ấ ầ ớ ầ ố ụ ạgi m t 3618 v còn 2368 v .ả ừ ụ ụCh n C.ọ69.APh ng pháp:ươL y s v tai n n giao thông trong 2 tháng chia cho 60 ngày.ấ ố ụ ạCách gi i:ảNăm 2020 tháng 1 có 31 ngày, tháng 2 có 29 ngày => 2 tháng đ u năm 2020 có 31 + 29 = 60 ngày.ầV y bình quân 1 ngày trong 2 tháng đ u năm 2020 có: ậ ầ 2368  39, 5 (v ).ụ60Ch n A.ọ70. BPh ng pháp:ươQuan sát bi u đ xác đ nh s ng i b th ng nh và s ng i ch t 2 tháng đ u năm ể ồ ị ố ườ ị ươ ẹ ố ườ ế ầ2020. T l s ng i ch t so v i s ng i b th ng nh trong 2 tháng đ u năm 2020 ỉ ệ ố ườ ế ớ ố ườ ị ươ ẹ ầlà:S ng i ch t/ s ng i b th ng nh . ố ườ ế ố ườ ị ươ ẹ100% Cách gi i:ảD a vào bi u đ ta th y: 2 tháng đ u năm 2020 có:ự ể ồ ấ ầ1781 ng i b th ng ườ ị ươnh . 1125 ng i ch t.ẹ ườ ếV y t l s ng i ch t so v i s ng i b th ng nh trong 2 tháng đ u năm 2020 là ậ ỉ ệ ố ườ ế ớ ố ườ ị ươ ẹ ầ 1125 .100%  63,17% .1781Ch n B.ọPH N 3. GI I QUY T V N ĐẦ Ả Ế Ấ Ề71.APh ng pháp:ươ- Xác đ nh c u hình electron l p ngoài cùng c a các nguyên t ị ấ ớ ủ ố ⟹ S electron l p ngoàiố ớ cùng.- T s electron l p ngoài cùng xác đ nh các nguyên t kimừ ố ớ ị ố lo i.ạChú ý: Kim lo i là các nguyên t có 1, 2, 3 electron l p ngoài cùng (tr H, He, Be).ạ ố ở ớ ừCách gi i:ả- C u hình e l p ngoài cùng c a các nguyênấ ớ ủ t :ốX: 4s 2⟹ X có 2e l p ngoài cùngớ ⟹ Kim lo iạY: 3s 23p 3⟹ Y có 5e l p ngoài cùngớ ⟹ Phi kimZ: 3s 23p 1⟹ Z có 3e l p ngoài cùngớ ⟹ Kim lo iạT: 2s 22p 4⟹ T có 6e l p ngoài cùngớ ⟹ Phi kimV y các nguyên t kim lo i là X, Z.ậ ố ạ thuvienhoclieu .com Trang 58thuvienhoclieu .comCh n A.ọ72. BPh ng pháp:ươ thuvienhoclieu .com Trang 59thuvienhoclieu .comÁp d ng nguyên ụ lý chuy n d ch cân b ng L Sa-t -li-ê: "M t ph n ng thu n ngh ch đang tr ng tháiể ị ằ ơ ơ ộ ả ứ ậ ị ở ạcân b ng khi ch u tác đ ng t bên ngoài nh bi n đ i n ng đ , áp su t, nhi t đ , thì cân b ng s chuy nằ ị ộ ừ ư ế ổ ồ ộ ấ ệ ộ ằ ẽ ểd ch theo chi u làm gi m tác đ ng bên ngoàiị ề ả ộ đó."+ nh h ng c a áp su t: Trong cân b ng có s tham gia c a ch t khí, n u tăng áp su t thì cân b ngẢ ưở ủ ấ ằ ự ủ ấ ế ấ ằchuy n d ch theo chi u làm gi m s mol phân t khí và ng c l i.ể ị ề ả ố ử ượ ạ+ nh h ng c a nhi t đ : Khi tăng nhi t đ ph n ng, cân b ng chuy n d ch theo chi u thu nhi t vàẢ ưở ủ ệ ộ ệ ộ ả ứ ằ ể ị ề ệng c l i.ượ ạCách gi i:ảNguyên lý chuy n d ch cân b ng L Sa-t -li-ê: "M t ph n ng thu n ngh ch đang tr ng thái cân b ngể ị ằ ơ ơ ộ ả ứ ậ ị ở ạ ằkhi ch u tác đ ng t bên ngoài nh bi n đ i n ng đ , áp su t, nhi t đ , thì cân b ng s chuy n d ch theoị ộ ừ ư ế ổ ồ ộ ấ ệ ộ ằ ẽ ể ịchi u làm gi m tác đ ng bên ngoài đó."ề ả ộÁp d ng vào bài ta có:ụ*Áp su t:ấ- N u gi m áp su t làm cho cân b ng chuy n d ch theo chi u làm tăng mol khí (chi uế ả ấ ằ ể ị ề ề thu n).ậ- N u tăng áp su t làm cho cân b ng chuy n d ch theo chi u làm gi m mol khí (chi uế ấ ằ ể ị ề ả ề ngh ch).ị*Nhi t đ : Ta th y chi u thu n có ∆H > 0 t c là ph n ng thu n là ph n ng thu nhi t.ệ ộ ấ ề ậ ứ ả ứ ậ ả ứ ệ- N u tăng nhi t đ làm cho cân b ng chuy n d ch theo chi u thu nhi t (chi uế ệ ộ ằ ể ị ề ệ ề thu n).ậ- N u gi m nhi t đ làm cho cân b ng chuy n d ch theo chi u t a nhi t (chi uế ả ệ ộ ằ ể ị ề ỏ ệ ềngh ch). V y cân b ng trên chuy n d ch theo chi u thu n n u ta ị ậ ằ ể ị ề ậ ế gi m áp su t ả ấ vàtăng nhi t đệ ộ . Ch n B.ọ73.DPh ng pháp:ươ- Trong cùng đi u ki n, t l v th tích cũng là t l v s mol. T đó ta đ t n s mol COề ệ ỉ ệ ề ể ỉ ệ ề ố ừ ặ ẩ ố2 , H2 O theo đúng t l .ỉ ệ- L p ph ng trình d a vào đ nh lu t b o toàn kh i l ng. Gi i ph ng trình tìm đ c n ậ ươ ự ị ậ ả ố ượ ả ươ ượ ẩ ⟹ s mol ốCO2 , H2 O.- T s mol COừ ố2 , H2 O tính đ c s mol C, H d a vào đ nh lu t b o toàn nguyênượ ố ự ị ậ ả t .ố- So sánh th y (mấC + mH ) < mA ⟹ A có ch a nguyên t ứ ốO. Tính kh i l ng O: mố ượO = mA - (mC + mH )- L p t l s mol C, H, O ậ ỉ ệ ố ⟹ CTĐGN.- D a vào d ki n Mự ữ ệA < 200 ⟹ CTPT.Cách gi i:ảTheo đ ềbài:nO2  1,904  0,085 mol22, 4Trong cùng đi u ki n, t l v th tích cũng là t l v s mol ề ệ ỉ ệ ề ể ỉ ệ ề ố ⟹ nCO : nH O  4 : 3Đ t s mol c a COặ ố ủ2 và H2 O l n l t là 4x, 3x (mol).ầ ượ- Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng taụ ị ậ ả ố ượ có:mA  mO  mCO  mH O⇔ 1,88 + 0,085.32 = 4x.44 + 3x.18 ⇔ x = 0,02 n C O2  4x  0,08molnH2 O  3x  0,06 molB ả o toàn n g u y ê n t C ố ⟹ nC  nCO2  0,08molB ả o toàn n g u y ê n t ốH ⟹ nH  2nH2O  0,12mol thuvienhoclieu .com Trang 6022222k . q 1q 2 k . q 1q 2 thuvienhoclieu .comTa th y: mấC + mH = 0,08.12 + 0,12.1 = 1,08 (g) < mA nên A có ch a nguyên t Oứ ố⟹ mO = 1,88 - 1,08 = 0,8 (g) ⟹ nO = 0,816 = 0,05 (mol)Ta có: nC : nH : nO = 0,08 : 0,12 : 0,05 = 8 : 12 : 5⟹ CTĐGN c a A là Củ8 H12 O5⟹ CTPT c a A có d ng (Củ ạ8 H12 O5 )nTheo đ bài, MềA < 200 ⇔ 188n < 200 ⇔ n < 1,064 ⟹ n = 1 V y CTPT c a A là Cậ ủ8 H12 O5 .Ch n D.ọ74. BPh ng pháp:ươD a vào tính ch t hóa h c c a anilin.ự ấ ọ ủCách gi i:ả- Khi cho anilin vào n c ta th y dung d ch b đ c do anilin ít tan trongướ ấ ị ị ụ n c.ướ- Khi thêm dung d ch HCl vào ta th y dung d ch trong su t do có ph n ng t o s n ph m tan t t trong ị ấ ị ố ả ứ ạ ả ẩ ốn c: Cướ6 H5 NH2 + HCl → C6 H5 NH3 Cl (tan)- Ti p t c thêm NaOH d vào dung d ch thu đ c ta th y hi n t ng phân l p do có ph n ế ụ ư ị ượ ấ ệ ượ ớ ảng: Cứ6 H5 NH3 Cl + NaOH → C6 H5 NH2 + NaCl + H2 ODo C6 H5 NH2 ít tan trong n c nên sau khi đ yên m t lúc thì có hi n t ng phân l p.ướ ể ộ ệ ượ ớCh n B.ọ75. D.Ph ng pháp:ươL c t ng tác gi a hai đi n tích đ t trong chân ự ươ ữ ệ ặkhông: F  k . q1 q2r 2Cách gi i:ảF  k . q1 q2r 2FTa có:  F ' F '   9 3 r 2 9. r 2Ch n D.ọ76. A.Ph ng pháp:ươKho ng cách gi a hai c c ti u giao thoa liên ti p trên đ ng n i hai ngu n: ả ữ ự ể ế ườ ố ồ 2Cách gi i:ả thuvienhoclieu .com Trang 61thuvienhoclieu .comTrên đo n th ng AB, kho ng cách gi a hai c c tiêu giao thoa liên ti pạ ẳ ả ữ ự ế là:Ch n A.ọ77. A.Ph ng pháp:ươTiên đ v s b c x và h p th năng l ng c a nguyên t :ề ề ự ứ ạ ấ ụ ượ ủ ử  0, 5    1 cm 2 thuvienhoclieu .com Trang 62thuvienhoclieu .com+ Khi nguyên t chuy n t tr ng thái d ng có năng l ng (Eử ể ừ ạ ừ ượn ) sang tr ng thái d ng có năng l ng th p ạ ừ ượ ấh n (Eơm ) thì nó phát ra m t photon có năng l ng đúng b ng hi u Eộ ượ ằ ện – Em :  hc  E  Enmnm+ Ng c l i, n u nguyên t đang tr ng thái d ng có năng l ng Eượ ạ ế ử ở ạ ừ ượm mà h p th đ c m t photon có ấ ụ ượ ộnăng l ng đúng b ng hi u Eượ ằ ện – Em thì nó chuy n lên tr ng thái d ng có năng l ng cao Eể ạ ừ ượn .Cách gi i:ả E1   13, 6 eV13,6 E   3, 4 eVTa có E  eV   2nn 2 E   1, 51 eV 3E   0,85 eV 4Th y r ngấ ằ: E4  E2   0,85  3, 44  2,55 eV→ Nguyên t hidro h p th năng l ng 2,55 eV và nh y t m c n = 2 lên m c n = 4.ử ấ ụ ượ ả ừ ứ ứNguyên t Hidro có th phát ra b c sóng nh nh t khi nó chuy n t m c 4 xu ng m c 1. Ta có:ử ể ướ ỏ ấ ể ừ ứ ố ứhchc6, 625.1034.3.1088E4  E1  41 4141Ch n A.ọ78. D.    0,85  13, 6 .1, 6.10  19  9, 74.10 mPh ng pháp:ươCông th cứ tính đ h t kh i: ộ ụ ố Dm  Z.mp   A  Z mn  mhnCách gi i:ảĐ h t kh i c a h t nhân ộ ụ ố ủ ạ 7 Li là:Dm  Z.mp  A  Z mn  mhn  3.1, 0073  7  3.1, 0087  7, 0144  0, 0423uCh n ọD. 79.DPhát bi u sai v tiêu hóa th c ăn trong các b ph n c a ng tiêu hóa ng i ể ề ứ ộ ậ ủ ố ở ườlà : D ru t già không có s tiêu hóa v hóa h c.Ở ộ ự ề ọCh n Dọ80. BBào quan th c hi n ch c năng hô h p th c v t là ti th .ự ệ ứ ấ ở ự ậ ểCh n ọB 81.CPh ng pháp:ươ1 t bào gi m phân không có HVG t o t i đa 2 lo i giao t , có HVG t o t i đa 4 lo i giao t (2 lo i giao ế ả ạ ố ạ ử ạ ố ạ ử ạt liên k t, 2 lo i giao t hoán v )ử ế ạ ử ị thuvienhoclieu .com Trang 63E  E3thuvienhoclieu .comCách gi iả thuvienhoclieu .com Trang 64thuvienhoclieu .comT bào AaBb ế DE gi m phân không có HVG t o 2 lo i giao t .ả ạ ạ ửdeT bào AaBb ế DE gi m phân có HVG t o 4 lo i giao t .ả ạ ạ ửdeV y có th t o ra 6 lo i giao t (trong đi u ki n s phân li các NST kép c a t bào 1 và t bào 2 là khác ậ ể ạ ạ ử ề ệ ự ủ ế ếnhau)Ch n Cọ82.AAaX MX m × aaX MY → (Aa:aa)(X MX M:X MX m:X MY:X mY) → H sinh con gái luôn không b mù màu → A sai.ọ ịCh n Aọ83.DPh ng pháp: ươ Ki n th c bài 2, V trí đ a lí và ph m vi lãnh thế ứ ị ị ạ ổCách gi i:ảV trí li n k v i nhi u nét t ng đ ng v l ch s , văn hóa – xã h i và m i giao l u lâu đ i đã t o đi uị ề ề ớ ề ươ ồ ề ị ử ộ ố ư ờ ạ ềki n thu n l i đ n c ta chung s ng hòa bình, h p tác, h u ngh , cùng phát tri n v i các n c lángệ ậ ợ ể ướ ố ợ ữ ị ể ớ ướgi ng và trong khu v c Đông Nam Á.ề ựCh n Dọ84.CPh ng pháp: ươ Ki n th c bài 6 – Đ t n c nhi u đ i núi, sgk Đ a 12, liên h đ c đi m đ a hình khu ế ứ ấ ướ ề ồ ị ệ ặ ể ịv c đ ngự ồ b ng.ằCách gi i:ảD i đ ng b ng ven bi n mi n Trung n c ta:ả ồ ằ ể ề ướ- Có di n tích nh h p, do phù sa bi n và sông b i t (trong đó phù sa bi n đóng vai trò ch y u) => ệ ỏ ẹ ể ồ ụ ể ủ ếnh n xét “đ u do phù sa bi n b i t ” là không đúng. => lo iậ ề ể ồ ụ ạ A- Ph n l n đ t đai đây nghèo dinh d ng, nhi u cát; nh ng cũng có m t s vùng đ ng b ng m ầ ớ ấ ở ưỡ ề ư ộ ố ồ ằ ởr ng có di n tích đ t khá màu m (đ ng b ng Tuy Hòa, Ngh An, Thanh Hóa) => nh n xét “ đ t đ u ộ ệ ấ ỡ ồ ằ ệ ậ ấ ềnghèo dinh d ng” là không đúng => lo iưỡ ạ B- Đ ng b ng ven bi n mi n Trung v n có các h th ng đê sông, đê bi n đ ngăn ch n lũ l t, tuy nhiênồ ằ ể ề ẫ ệ ố ể ể ặ ụch y u là các h th ng đê nh mang tính đ a ph ng. => lo iủ ế ệ ố ỏ ị ươ ạ D- Đ a hình vùng đ ng b ng ven bi n mi n Trung đa d ng, đ c chia làm 3 d i: giáp bi n là c n cát, đ mị ồ ằ ể ề ạ ượ ả ể ồ ầphá; gi a là vùng trũng th p, d i trong cùng đ c b i t thành đ ng b ng; tuy nhiên đ ng b ng h p ở ữ ấ ả ượ ồ ụ ồ ằ ồ ằ ẹngang và b chia c t thành nhi u đ ng b ng nh . => Cị ắ ề ồ ằ ỏ đúngCh n C.ọ85.APh ng pháp: ươ Liên h ki n th c bài 8 – m c tài nguyên thiên nhiên vùng bi n (sgk Đ a lí 12)ệ ế ứ ụ ể ịCách gi i:ảDi n tích r ng ng p m n n c ta, đ c bi t vùng Nam B b thu h p đi r t nhi u ch y u là do con ệ ừ ậ ặ ở ướ ặ ệ ộ ị ẹ ấ ề ủ ếng i phá r ng đ chuy n đ i thành di n tích nuôi tôm, cá (m t ph n do cháy r ng)..ườ ừ ể ể ổ ệ ộ ầ ừCh n A.ọ86.APh ng pháp: ươ Liên h ki n th c bài 9 – Thiên nhiên nhi t đ i m gió mùa, trang 41 sgk Đ a lí 12ệ ế ứ ệ ớ ẩ ị thuvienhoclieu .com Trang 65thuvienhoclieu .comCách gi i:ả mi n B c n c ta, vào mùa đông xu t hi n nh ng ngày n ng m là do ho t đ ng c a tín phong B cỞ ề ắ ướ ấ ệ ữ ắ ấ ạ ộ ủ ắbán c u. Tín phong B c bán c u m nh lên vào nh ng th i kì gió mùa Đông B c suy y u.ầ ắ ầ ạ ữ ờ ắ ếCh n A.ọ87. BPh ng pháp: ươ So sánh.Cách gi i:ảĐi m chung trong nguyên t c ho t đ ng c a t ch c ASEAN và Liên h p qu c là gi i quy t các tranhể ắ ạ ộ ủ ổ ứ ợ ố ả ếch p b ng bi n pháp hòa bình.ấ ằ ệCh n B.ọ88.APh ng pháp: ươ So sánh.Cách gi i:ảHai xu h ng trong phong trào yêu n c cách m ng Vi t Nam đ u th k XX có s khác nhau v ph ngướ ướ ạ ệ ầ ế ỉ ự ề ươpháp đ u tranh. Trong đó, Phan B i Châu ch tr ng b o đ ng còn Phan Châu Trinh ch tr ng các c iấ ộ ủ ươ ạ ộ ủ ươ ảcách.Ch n A.ọ89.CPh ng pháp: ươ SGK L ch s 12, trang 84.ị ửCách gi i:ảTác ph m t p h p nh ng bài gi ng c a Nguy n Ái Qu c t i các l p hu n luy n chính tr Qu ng Châuẩ ậ ợ ữ ả ủ ễ ố ạ ớ ấ ệ ị ở ả(Trung Qu c) trong nh ng năm 1925 – 1927 là “Đ ng Kách M nh”.ố ữ ườ ệCh n C.ọ90. BPh ng pháp: ươ Phân tích, ch ng minh.ứCách gi i:ả- Đáp án A lo iạ vì n uế Liên h pợ qu cố b tấ l cự trong vi cệ duy trì hòa bình thế gi iớ thì chi nế tranh thế gi iớ thứ 3 đã nổ ra.- Đáp án C lo i vì sau khi Chi n tranh l nh k t thúc, ngòi căng th ng đã đ c tháo g , tình hình th gi i ạ ế ạ ế ẳ ượ ỡ ế ớkhông còn căng th ng nh th i kì Chi n tranhẳ ư ờ ế l nh.ạ- Đáp án D lo i vì tr t t hai c c Ianta v a tan rã, tr t t th gi i m i ch a đ c hình thành, th gi i ạ ậ ự ự ừ ậ ự ế ớ ớ ư ượ ế ớđang trong quá trình hình thành m t tr t tộ ậ ự m i.ớ- Đáp án B đúng n Đ , Trung Qu c, Nga là các th l c m i tr i d y sau Chi n tranhẤ ộ ố ế ự ớ ỗ ậ ế l nh.ạCh n B.ọ91.CPh ng pháp:ươCatot c a thi t b là n i x y ra bán ph n ng kh .ủ ế ị ơ ả ả ứ ửCách gi i:ả thuvienhoclieu .com Trang 66thuvienhoclieu .comKhi đi n phân dung d ch, t i catot ion Naệ ị ạ + không b đi n phân nên x y ra s đi n phân Hị ệ ả ự ệ2 O. Bán ph n ảng x y ra t i catot là: 2Hứ ả ạ2 O + 2e → H2 + 2OH -.Ch n C.ọ92. BPh ng pháp:ươ- Vi t các quá trình đi n phân hai c c c a thi tế ệ ở ự ủ ế b .ị- Đánh giá MT c a dung d ch sau đi n phân.ủ ị ệ- Ch n phát bi uọ ể đúng.Cách gi i:ảBán ph n ng x y ra trên m i đi n c c:ả ứ ả ỗ ệ ự+ T i catot (-): 2H O ạ 2e  2OH  H+ T i anot (+): 2Clạ   Cl  2eDo đó dung d ch thu đ c có môi tr ng ki m nên làm phenolphtalein chuy n sang màu h ng.ị ượ ườ ề ể ồCh n B.ọ93.APh ng pháp:ươ*Bình (2):- Tính đ c s molượ ố AgNO3- Khi b t đ u xu t hi n khí catot t c là Hắ ầ ấ ệ ở ứ2 O v a đi n phân t i catot thì ta d ng l i nên coi nh Agừ ệ ạ ừ ạ ư + b ịđi n phân v a h t và Hệ ừ ế2 O ch a b đi nư ị ệ phân.- Vi t bán ph n ng đi n phân t i catot. T s mol Agế ả ứ ệ ạ ừ ố + tính đ c s mol e trao đ i c a bình ượ ố ổ ủ(2). Do 2 bình đi nệ phân m cắ n iố ti pế nên mol electron trao đ iổ như nhau nên ⟹ ne (bình 1) = ne (bình 2)*Bình (1): Tính đ c s mol CuSOượ ố4- So sánh th yấ th y:ấne(binh 2)  2nCu2nên Cu 2+ ch a b đi n phân h t.ư ị ệ ế- T s mol e trao đ i tính đ c s mol Cu ừ ố ổ ượ ố ⟹ kh i l ng Cu bám vào catot c a bìnhố ượ ủ (1).Cách gi i:ả*Bình (2):nAgNO  0,1.1  0,1molKhi b t đ u xu t hi n khí catot t c là Hắ ầ ấ ệ ở ứ2 O v a đi n phân t i catot thì ta d ng l i nên coi nh Agừ ệ ạ ừ ạ ư + b ịđi n phân v a h t và Hệ ừ ế2 O ch a b đi n phân.ư ị ệT i catot (-): Agạ + + 1e → Ag0,1 → 0,1 (mol)⟹ ne (bình 1) = 0,1 molDo 2 bình đi n phân m c n i ti p nên mol electron trao đ i nh nhau nên ệ ắ ố ế ổ ư ⟹ ne (bình 1) = ne (bình 2) = 0,1 mol*Bình (1):nCuSO  0,1.1  0,1molTa th y:ấ thuvienhoclieu .com Trang 6722234thuvienhoclieu .comne(binh 2) 2nCu2nên Cu 2+ ch a b đi n phân h tư ị ệ ếT i catot (-): Cuạ 2+ + 2e → Cu0,1 → 0,05 (mol) thuvienhoclieu .com Trang 68thuvienhoclieu .comKh i l ng Cu bám lên đi n c c trong bình (1) là: mố ượ ệ ựCu = 0,05.64 = 3,2 (g)Ch n A.ọ94.CPh ng pháp:ươLý thuy t v ph n ng este hóa.ế ề ả ứCách gi i:ảPh ng trình hóa h c c a ph n ng xà phòng hóa vinyl axetat trong dung d ch NaOH là:ươ ọ ủ ả ứ ịCH3 COOCH=CH2 + NaOH(vinyl axetat)Ch n C.ọ95. BPh ng pháp:ươ t o  CH COONa + CH CHOD a vào lý thuy t v s th y phân este trong môi tr ng ki m.ự ế ề ự ủ ườ ềCách gi i:ả- D u chu i không tan trong n c vì nó không có kh năng t o đ c liên k t hiđro v i n c nên ban đ uầ ố ướ ả ạ ượ ế ớ ướ ầch t l ng trong c c phân thành 2ấ ỏ ố l pớ⟹ A đúng- D u chu i có kh i l ng riêng nh h n n c nên d u chu i n i lên trên m tầ ố ố ượ ỏ ơ ướ ầ ố ổ ặ n cướ⟹ B sai- Khi đun nóng và khu y đ u h n h p thì x y ra ph n ng xà phòng hóa isoamylấ ề ỗ ợ ả ả ứ axetat:t oCH3 COOCH2 CH2 CH(CH3 )2 + NaOH  CH3 COONa + HO-CH2 CH2 CH(CH3 )2⟹ C đúng- Các s n ph m c a ph n ng đ u tan đ c trong n c nên t o thành dung d ch đ ngả ẩ ủ ả ứ ề ượ ướ ạ ị ồ nh tấ⟹ D đúng Ch n B.ọ96.CPh ng pháp:ươD a vào lý thuy t v s th y phân ch t béo trong môi tr ng ki m.ự ế ề ự ủ ấ ườ ềCách gi i:ả- D u d a là m t ch t béo l ng, nh h n n c, không tan trong n c nên tách thành haiầ ừ ộ ấ ỏ ẹ ơ ướ ướ l pớ⟹ A đúng- Khi đun v i dung d ch NaOH x y ra ph nớ ị ả ả ng:ứ(RCOO)3 C3 H5 + 3NaOHt o  3R COONa + C H (OH)S n ph m c a ph n ng là mu i RCOONa tan đ c trong n c nên thu đ c ch t l ng đ ng nh tả ẩ ủ ả ứ ố ượ ướ ượ ấ ỏ ồ ấ⟹ B đúng- Khi đ ngu i và thêm mu i ăn vào h n h p thì mu i natri c a axit béo n i lên trên do nó nh h n l p ể ộ ố ỗ ợ ố ủ ổ ẹ ơ ớch t l ng phíaấ ỏ d iướ⟹ C sai- Mu i ăn thêm vào nh m làm tăng kh l ng riêng c a dung d ch và làm gi m đ tan mu i natri c a axitố ằ ố ượ ủ ị ả ộ ố ủbéo thuvienhoclieu .com Trang 693 33 5 3thuvienhoclieu .com⟹ D đúng Ch n C.ọ thuvienhoclieu .com Trang 70thuvienhoclieu .com97. A.Ph ng pháp:ươS d ng lí thuy t v lazeử ụ ế ềCách gi i:ảTrong laze rubi có s bi n đ i năng l ng t quang năng sang quang năng.ự ế ổ ượ ừCh n A.ọ98. D.Ph ng pháp:ươNăng l ng c a 1 photon: ượ ủ  hcCông su t c a chùm b c x : P ấ ủ ứ ạ  ntCách gi i:ảNăng l ng c a 1 photon là: ượ ủ  hcCông su t c a chùm b c x là:ấ ủ ứ ạP  n   n  P  P  P.    t t  hchc n 1, 2.0, 45.10  618 t 6, 626.10  34.3.10 8Ch n D.ọ99. C.Ph ng pháp:ươ 2, 72.10 photon / sNhi t l ng làm n c b c h i: ệ ượ ướ ố ơ Q  P.t  mc D t 0  L.mTh tích ển c:ướCách gi i:ả V  mNhi t l ng c n cung c p làm n c b c h i là:ệ ượ ầ ấ ướ ố ơQ  P.t  mcDt0  L.m  m P.t c.Dt0  LTh tích n c b c h i trong 1s là:ể ướ ố ơP.tV  m  c. D t 0  L  P.t.c.Dt0  L V  8.110 3. 4,18.10 3.100 0  37 0   2260.10 3  thuvienhoclieu .com Trang 71thuvienhoclieu .com 3,17.10 9m3   3,17 mm3 Ch n C.ọ100. B. Ph ngươ pháp:S d ng lí thuy t v âm thanhử ụ ế ềCách gi i:ả thuvienhoclieu .com Trang 72thuvienhoclieu .comTai ng i có th nghe đ c âm thanh có t n s trong kho ng 16 Hz – 20000 Hz. → B đúng.ườ ể ượ ầ ố ảCh n B.ọ101. B. Ph ngươ pháp:Áp d ng lý thuy t v âm thanhụ ế ềCách gi i:ảC m giác v âm ph thu c vào ngu n âm và tai ng i nghe. → B đúngả ề ụ ộ ồ ườCh n B.ọ102. B. Ph ngươ pháp:Hi u m c c ng đ ệ ứ ườ ộâm: LA   r 2 LB  10 log B  r 2A Cách gi i:ảG i A, H, T l n l t là v trí th môn, hu n luy n viên và tr ng ọ ầ ượ ị ủ ấ ệ ọtài. Ta có hình v :ẽXét DATMXét D MTN có:có:AM 2  MT 2  AT 2  x2  y2  32,32 1MN 2  MT 2  NT 2   AN  AM 2  MT 2  NT 2 682x y2  10, 52 2 2T (1) và (2) ta có:ừy2  32, 3 2  x 2  10, 5 2  34  x2 32, 3 2  x 2  10, 5 2  34 2  2.34x  x 2  x  30, 72  m  y  9, 97  mT hình v ta có:ừ ẽTH 2   1052y 682 x 5 1052 9, 97  682 30, 72  5 2 2 2 2 TH  81, 69 m thuvienhoclieu .com Trang 73thuvienhoclieu .comHi u m c c ng đ âm t i A và H là:ệ ứ ườ ộ ạLA  LH  10 logCh n B.ọ103. B TH 2AH 2 10 log 81, 69 232,3 2  8  dB  LH  LA  8  40  8  32  dB thuvienhoclieu .com Trang 74thuvienhoclieu .comKhi trong ki u gen có thêm 1 alen tr i s làm thân cao thêm 20cm hay khi có alen tr i c a b t k locus ể ộ ẽ ộ ủ ấ ểnào cũng làm tăng s bi u hi n c a ki u hình lên 1 chút. Đây là ki u t ng tác c ng g p.ự ể ệ ủ ể ể ươ ộ ộCh n Bọ104.CTrong qu n th có 7 ki u hình t ng ng v i s alen tr i có th có là: 0,1,2,3,4,5,6 → có t i đa 6 alen ầ ể ể ươ ứ ớ ố ộ ể ốtr i hay có 3 c p gen t ng tác theo ki u c ng g p.ộ ặ ươ ể ộ ộCh n Cọ105. D Ph ngươ pháp:Phép lai Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa; có 3 ki u genểCách gi i:ảGi s 3 c p gen t ng tác hình thành tính tr ng là Aa, Bb, Dd.ả ử ặ ươ ạCho cây cao nh t (có 6 alen tr i: AABBDD) lai v i cây th p nh t (có 0 alen tr i: ấ ộ ớ ấ ấ ộaabbdd) P: AABBDD × aabbdd → F1 × F1 : AaBbDd × AaBbDdTa th y Fấ1 có 3 c p gen d h p, v y s ki u gen t i đa c a Fặ ị ợ ậ ố ể ố ủ2 là: 3 3 = 27.Ch n Dọ106.DQuan sát hình nh trên ta th y:ả ấKhi không có c c nón và c u gai thì rong bi n phát tri n r t m nh.ả ố ầ ể ể ấ ạCh n Dọ107.DKhi lo i c c nón và c u gai rong bi n sinh tr ng m nh ch ng t c hai loài đ u có nh h ng t i s ạ ả ố ầ ể ưở ạ ứ ỏ ả ề ả ưở ớ ựphân b c a rong bi n.ố ủ ểKhi s l ng c nón và c u gai tăng thì s l ng rong bi n s gi m m nh nh t.ố ượ ố ầ ố ượ ể ẽ ả ạ ấCh n Dọ108.CKhi lo i c c nón và c u gai rong bi n sinh tr ng m nh ch ng t c hai loài đ u có nh h ng t i sạ ả ố ầ ể ưở ạ ứ ỏ ả ề ả ưở ớ ựphân b c a rong bi n. N u ch lo i c u gai, rong bi n sinh tr ng m nh trong khi lo i b c nón thìố ủ ể ế ỉ ạ ầ ể ưở ạ ạ ỏ ốrong ít tăng tr ng.ưởCh n Cọ109. BPh ng pháp: ươ Đ c kĩ đo n thông tin th 1, áp d ng công th c tính t tr ng.ọ ạ ứ ụ ứ ỉ ọCách gi i:ảT l ng i th t nghi p = (s ng i th t nghi p / l c l ng lao đ ng t 15 tu tr lên) x 100ỉ ệ ườ ấ ệ ố ườ ấ ệ ự ượ ộ ừ ổ ở=> T l ng i th t nghi p = (1,1 / 55.8) x 100 =ỉ ệ ườ ấ ệ 1,97% thuvienhoclieu .com Trang 75thuvienhoclieu .comCh n B.ọ110.D thuvienhoclieu .com Trang 76thuvienhoclieu .comPh ng pháp: ươ Đ c kĩ đo n thông tin th 2ọ ạ ứCách gi i:ảC c u lao đ ng theo ngành n c ta chuy n d ch theo h ng:ơ ấ ộ ướ ể ị ướ- Gi m t tr ng lao đ ng trong khu v c nông, lâm nghi p và th y s n => Aả ỷ ọ ộ ự ệ ủ ả sai- Tăng t ỷ tr ng lao đ ng khu v c công nghi p và d ch v => D đúng, B và Cọ ộ ự ệ ị ụ saiCh n D.ọ111.APh ng pháp: ươ Liên h ki n th c bài Lao đ ng và vi c làm (sgk Đ a lí 12)ệ ế ứ ộ ệ ịCách gi i:ảC c u lao đ ng n c ta có s thay đ i theo h ng: gi m t tr ng lao đ ng khu v c nông – lâm – ngơ ấ ộ ướ ự ổ ướ ả ỷ ọ ộ ự ưnghi p, tăng t tr ng lao đ ng khu v c công nghi p và d ch v .ệ ỷ ọ ộ ự ệ ị ụ=> Đây là k t qu c a quá trình công nghi p hóa – hi n đ i hóa n n kinh t đ t n c, v i chính sách đ yế ả ủ ệ ệ ạ ề ế ấ ướ ớ ẩm nh phát tri n công nghi p d ch v đã thu hút và t o ra r t nhi u vi c làm cho lao đ ng n c ta haiạ ể ệ ị ụ ạ ấ ề ệ ộ ướ ởkhu v c kinh t này.ự ếCh n A.ọ112.APh ng pháp: ươ Đ c kĩ thông tin đã cho đ tr l i – chú ý đo n thông tin th 4ọ ể ả ờ ạ ứCách gi i:ảTheo bài đ c trên, khu v c có m c đ t p trung công nghi p th p nh t n c ta là Trung du mi n núi B cọ ự ứ ộ ậ ệ ấ ấ ướ ề ắB và Tây Nguyênộ .Ch n A.ọ113.CPh ng pháp: ươ Đ c kĩ đo n thông tin th 3ọ ạ ứCách gi i:ả- H ng chuyên môn hóa khác nhau lan t a d c theo các tuy n giao thông huy tướ ỏ ọ ế ế m chạ=> đ c đi m khu v c Đ ng b ng sông H ng và vùng ph c n => lo i Aặ ể ự ồ ằ ồ ụ ậ ạ- Hình thành m t d i công nghi p v i các trung tâm công nghi p tr ng đi mộ ả ệ ớ ệ ọ ể=> đ c đi m vùng Đông Nam B => lo i Bặ ể ộ ạ- G m các đi m công nghi p phân b phân tán, r i r c trong khôngồ ể ệ ố ờ ạ gian=> đ c đi m vùng Trung du mi n núi B c B và Tây Nguyên => lo i Dặ ể ề ắ ộ ạ- Duyên h i mi n Trung hình thành 1 d i công nghi p d c theo ven bi n: Hu , Đà N ng, Vinh, v i các ả ề ả ệ ọ ể ế ẵ ớngành: c khí, th c ph m, đi n => Cơ ự ẩ ệ đúngCh n C.ọ114.APh ng pháp: ươ Liên h các nhân t tác đ ng đ n s phân b công nghi p (đo n thông tin th 5) k t h p ệ ố ộ ế ự ố ệ ạ ứ ế ợliên h th m nh n i b t c a khu v c mà đ ra cho.ệ ế ạ ổ ậ ủ ự ề thuvienhoclieu .com Trang 77thuvienhoclieu .comCách gi i:ả thuvienhoclieu .com Trang 78thuvienhoclieu .comT khóa “nguyên nhân c b n”ừ ơ ả=> Công nghi p d u khí phát tri n m nh Đông Nam B , nguyên nhân c b n là do vùng có th m nhệ ầ ể ạ ở ộ ơ ả ế ạv tài nguyên nhiên nhiên v i ngu n tài nguyên d u m giàu có nh t c n c, t p trung th m l c đ aề ớ ồ ầ ỏ ấ ả ướ ậ ở ề ụ ịphía Nam (tr l ng kho ng vài t t n d u và hàng trăm t ữ ượ ả ỉ ấ ầ ỉ m 3 khí). Hai b l n nh t là C u Long và Namể ớ ấ ửCôn S n.ơCh n Aọ115.CPh ng pháp: ươ D a vào thông tin đ c cung c p.ự ượ ấCách gi i:ảV n đ không đ c th o lu n t i H i ngh Ianta (2/1945) là: ấ ề ượ ả ậ ạ ộ ị Vi c ệ gi i giáp phát ả xít Nh t ậ ở Đông D ng.ươV n ấ đ ề này đ cượ th oả lu nậ t iạ h iộ nghị P txđam.ốCh n C.ọ116. BPh ng pháp: ươ Suy lu n.ậCách gi i:ả- Đáp án A lo i vì quy t đ nh gi i giáp quân đ i Nh t đ c th o lu n t i h i ngh P txđam.ạ ế ị ả ộ ậ ượ ả ậ ạ ộ ị ố- Đáp án B đúng vì ngày 9/3/1945, Nh t ti n hành đ o chính l t đ Pháp và đ c chi m Đông D ng. Lúcậ ế ả ậ ổ ộ ế ươnày, phát xít Nh t tr thành k thù chính c a dân t c Vi t Nam. Trong các n i dung c a H i ngh Ianta,ậ ở ẻ ủ ộ ệ ộ ủ ộ ịquy t đ nh tiêu di t t n g c ch nghĩa phát xít có tác đ ng tích c c đ n Vi t Nam, t o đi u ki n cho taế ị ệ ậ ố ủ ộ ự ế ệ ạ ề ệgiành chính quy n.ề- Đáp án C lo i vì vi c phân chia ph m vi nh h ng châu Á có tác đ ng tiêu c c đ n Vi tạ ệ ạ ả ưở ở ộ ự ế ệ Nam.- Đáp án D lo i vì giai đo n tr c năm 1977 (khi Vi t Nam ch a tham gia Liên h p qu c), Liên h p qu cạ ạ ướ ệ ư ợ ố ợ ốch a có nh h ng gì đ n Vi tư ả ưở ế ệ Nam.Ch n B.ọ117.APh ng pháp: ươ Phân tích.Cách gi i:ả- Đáp án B, C lo i ạ vì s xu t ự ấ hi n ệ xu th ế hòa hoãn Đông – Tây và vi c Mĩ ệ – Xô ch m ấ d t ứ Chi n tranh l nhế ạlà do cu c ộ ch y đua vũ trang trong ạ Chi n tranh l nh ế ạ quá t n ố kém và chi n tranh ế l nh ạ làm suy gi m ả v thị ếc a hai ủ n c này.ướ- Đáp án D lo iạ vì xu thế toàn c uầ hóa là 1 hệ quả quan tr ngọ c aủ cách m ngạ khoa h cọ – kĩ thu tậ và đây là 1xu thế khách quan.- Đáp án A đúng vì sau Chi n tranh th gi i th hai, phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c châu Á,ế ế ớ ứ ấ ả ộ ởchâu Phi và khu v c Mĩ Latinh phát tri n m nh m , các qu c gia l n l t giành đ c đ c l p, h th ngự ể ạ ẽ ố ầ ượ ượ ộ ậ ệ ốthu c đ a c a các n c đ qu c, th c dân b phá v . V th , s c m nh c a các n c đ qu c, th c dânộ ị ủ ướ ế ố ự ị ỡ ị ế ứ ạ ủ ướ ế ố ự thuvienhoclieu .com Trang 79thuvienhoclieu .comsuy gi m, còn vai trò c a Liên Xô và Trung Qu c đ c tăng c ng => th ng l i c a phong trào gi iả ủ ố ượ ườ ắ ợ ủ ảphóng dân t c sau Chi n tranh th gi i th hai góp ph n làm xói mòn tr t t th gi i hai c cộ ế ế ớ ứ ầ ậ ự ế ớ ự Ianta. thuvienhoclieu .com Trang 80thuvienhoclieu .comCh n A.ọ118.DPh ng pháp: ươ Phân tích, đánh giá.Cách gi i:ả- Đáp án A lo i vì H i ngh TW 6 (11/1939) b c đ u đánh d u s chuy n h ng c a cách m ng Đôngạ ộ ị ướ ầ ấ ự ể ướ ủ ạD ng và đ n H i ngh TW 8 (5/1941) thì hoàn ch nh s chuy nươ ế ộ ị ỉ ự ể h ng.ướ- Đáp án B lo i vì H i ngh TW 6 (6/1939) đ a nhân dân ta b c vào th i kì tr c ti p v n đ ng c uạ ộ ị ư ướ ờ ự ế ậ ộ ứ n c.ướ- Đáp án C lo i vì th i kì đ u tranh công khai, h p pháp là giai đo n 1936 – 1939, sau s chuy n h ngạ ờ ấ ợ ạ ự ể ước a Đ ng trong lãnh đ o cách m ng thì ta b c vào đ u tranh bíủ ả ạ ạ ướ ấ m t.ậ- Đáp án D đúng vì H i ngh TW 8 (5/1941) th hi n s nh y bén v chính tr và năng l c sáng t o c aộ ị ể ệ ự ạ ề ị ự ạ ủĐ ng: Đ a v n đ gi i phóng dân t c lên hàng đ u và thành l p riêng Vi t Nam m t m t tr n dân t cả ư ấ ề ả ộ ầ ậ ở ệ ộ ặ ậ ộth ng nh t riêng – M t tr n Vi tố ấ ặ ậ ệ Minh.Ch n D.ọ119.DPh ng pháp: ươ Phân tích.Cách gi i:ả- Đáp án A lo i vì kh năng ch ng đ qu c c a trung và ti u đ a ch đã đ c xác đ nh trong n i dungạ ả ố ế ố ủ ể ị ủ ượ ị ộC ng lĩnh chính tr đ u tiênươ ị ầ (2/1930).- Đáp án B lo i vì Lu n c ng có h n ch là n ng v đ u tranh giai c p và cách m ng ru ngạ ậ ươ ạ ế ặ ề ấ ấ ạ ộ đ t.ấ- Đáp án C lo i vì mâu thu n c b n trong xã h i Vi t Nam g m 2 mâu thu n: Mâu thu n gi a dân t cạ ẫ ơ ả ộ ệ ồ ẫ ẫ ữ ộVi t Nam v i th c dân Pháp và mâu thu n gi a nông dân v i đ a ch phong ki n. Ch tr ng t m gácệ ớ ự ẫ ữ ớ ị ủ ế ủ ươ ạkh u hi u cách m ng ru ng đ t và gi ng cao ng n c dân t c => ch gi i quy t 1 mâu thu n trong xãẩ ệ ạ ộ ấ ươ ọ ờ ộ ỉ ả ế ẫh i Vi tộ ệ Nam.- Đáp án D đúng vì nguy n v ng ệ ọ s ố 1 c a dân ủ t c Vi t Nam, ộ ệ c a ủ nông dân Vi t ệ Nam là gi i phóng ả dân t c.ộGiai c p nông ấ dân Vi t ệ Nam là 1 b ộ ph n ậ c a dân t c ủ ộ Vi t Nam, ệ mà dân t c ộ ta đang ph i ch u n i ả ị ỗ đau m tấn c, giai c p ướ ấ nông dân là l c ự l ng cách ượ m ng to l n và đông đ o ạ ớ ả nh t, ấ liên ti p ế đ ng lên đ u ứ ấ tranh ch ngốđ ế qu c ố đ ể giành đ c l p. N u ộ ậ ế không đòi đ c ượ quy n l i ề ợ dân t c ộ thì quy n l i ề ợ c a ủ giai c p ấ đ n v n nămế ạcũng không đòi đ c.ượCh n D.ọ120.APh ng pháp: ươ So sánh.Cách gi i:ảH i ngh tháng 11 - 1939 và H i ngh tháng 5-1941 c a Ban Ch p hành Trung ng Đ ng C ng s n Đôngộ ị ộ ị ủ ấ ươ ả ộ ảD ng đ u ch tr ng đ t nhi m v gi i phóng dân t c lên hàng đ u. Trong đó, H i ngh TW 6ươ ề ủ ươ ặ ệ ụ ả ộ ầ ộ ị(11/1939) đánh đ u b c đ u c a s chuy n h ng khi đ t nhi m v gi i phóng dân t c lên hàng đ uấ ướ ầ ủ ự ể ướ ặ ệ ụ ả ộ ầcòn H i ngh TW 8 (5/1941) đánh d u s hoàn ch nh trong vi c chuy n h ng ch đ o c aộ ị ấ ự ỉ ệ ể ướ ỉ ạ ủ Đ ng.ả thuvienhoclieu .com Trang 81thuvienhoclieu .comCh n A.ọ----H T----Ế thuvienhoclieu .com Trang 82

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận