Tổng hợp trọn bộ 39 bài mẫu IELTS Speaking Part 1

922 24

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #tài liệu ielts#ielts speaking#ielts#sách ielts

Mô tả chi tiết

Tài liệu ôn thi IELTS phần Speaking. Tổng hợp trọn bộ 39 bài mẫu IELTS Speaking Part 1.

Dưới đây là tuyển tập các bài mẫu các đề Speaking Part 1 đã được mình sưu tập lại. Với phong cách trả lời đơn giản, cùng lỗi tư duy rõ ràng mạch lạc; chắc chắc sẽ rất hữu ích cho các bạn trong quá trình luyện thi IELTS Speaking đấy.

Nội dung

Trung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 2 Chào các bạn, Dưới đây là tuyển tập các bài mẫu các đề Speaking Part 1 đã được Aland IELTS tổng hợp được từ website của thầy Simon (ielts-simon.com). Với phong cách trả lời đơn giản, cùng lỗi tư duy rõ ràng mạch lạc; chắc chắc sẽ rất hữu ích cho các bạn trong quá trình luyện thi IELTS Speaking đấy. Note: Tuy nhiên các bạn cần lưu ý những bài mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn không nên học thuộc lòng hoặc học tủ, bởi nó sẽ làm bài nói của bạn mất tự nhiên và đôi khi không được trôi chảy, mạch lạc. Bên cạnh đó, giám khảo sẽ không đánh giá cao bài nói của bạn nếu phát hiện ra bạn học vẹt và sẽ bất ngờ đổi câu hỏi, khiến bạn mất điểm. Tài liệu tham khảo thêm:  Trọn bộ tài liệu luyện thi IELTS Speaking từ Cơ bản đến Nâng cao  Trọn bộ chủ đề IELTS Speaking Part 1 hay gặp nhất  Top 10 chủ đề IELTS Speaking Part 2 hay gặp nhất  Tổng hợp từ vựng trong IELTS Speaking Part 1 hay nhấtTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 3 MỤC LỤC NUMBERS .......................................................................................................................................... 5 ROBOTS .............................................................................................................................................. 7 SHOES ................................................................................................................................................. 8 HOLIDAYS ....................................................................................................................................... 10 CHOCOLATE .................................................................................................................................. 12 NEIGHBOURS ................................................................................................................................. 13 NAMES .............................................................................................................................................. 14 FREE TIME ...................................................................................................................................... 15 HOUSE .............................................................................................................................................. 16 PHOTOS ............................................................................................................................................ 17 MATHEMATICS ............................................................................................................................. 18 MUSIC ............................................................................................................................................... 20 WALKING ........................................................................................................................................ 21 STUDY ............................................................................................................................................... 22 COOKING ........................................................................................................................................ 24 COLLECTING ................................................................................................................................. 25 MAPS ................................................................................................................................................. 26 PARKS ............................................................................................................................................... 27 HOME ................................................................................................................................................ 28 GAMES .............................................................................................................................................. 29 READING ......................................................................................................................................... 31 HOME TOWN .................................................................................................................................. 32 SPORTS ............................................................................................................................................. 33 SHOPPING ....................................................................................................................................... 34Trung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 4 TOYS ................................................................................................................................................. 35 TELEPHONING .............................................................................................................................. 36 FRIENDS ........................................................................................................................................... 37 MUSICAL INSTRUMENTS ........................................................................................................... 38 CLOTHER ........................................................................................................................................ 40 COMMUNICATION ....................................................................................................................... 42 DANCING ......................................................................................................................................... 43 WORK ............................................................................................................................................... 44 ACCOMMODATION ...................................................................................................................... 45 EMAILS AND HANDWRITING ................................................................................................... 46 LAUGHING ...................................................................................................................................... 47 TRAVEL ............................................................................................................................................ 48 ART .................................................................................................................................................... 49 PUBLIC TRANSPORT ................................................................................................................... 50 RAIN .................................................................................................................................................. 52Trung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 5 NUMBERS 1. Do you have a favourite number or a number that is special to you? Trả lời: Yes, my favourite number is... because it's the day I was born on, and it's my lucky number. 2. Do any numbers have special importance in your country? Trả lời: Yes. The number 7, for example, is supposed to be a special number in my country. It appears in so many places, like the seven days of the week, the seven main notes in music, and the seven ages of man that Shakespeare described. 3. Are you good at remembering numbers? Why / why not? Trả lời: No, I'm not very good at remembering numbers. I don't think it's necessary to learn them by heart; I just save them on my phone. 4. What numbers do people often have to memorise? Trả lời: The most important number to remember on a daily basis is the pin number for your bank card. Without this you can't pay for anything or get cash out. Is supposed to be Được coi là Appears Xuất hiện The seven main notes in music Bảy nốt chính trong âm nhạc The seven ages of man Bảy giai đoạn của đời người Good at Giỏi về… Learn them by heart Học thuộc lòng On a daily basis hàng ngàyTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 6 The pin number for your bank card Mã pin cho thẻ ngân hàng của bạn Pay for Trả cho Get cash out. rút tiền mặtTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 7 ROBOTS 1. What do you think of robots? Trả lời: I think robots are a clever idea. I'd love to have a robot that could speak to me and do things for me! 2. Did you watch any cartoons related to robots in your childhood? Trả lời: I can't remember watching cartoons with robots, but I remember that I liked the robots in films like Star Wars. 3. Do you like the idea of robots helping you at home or driving your car? Trả lời: Yes, definitely. It would be great to have a robot helper at home, and I like the idea of driverless cars - I think driving would be safer if cars were controlled by robots. A clever idea Một ý tưởng thông minh A robot helper Một người máy giúp đỡ Driverless cars Xe không người láiTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 8 SHOES 1. Do you like to buy expensive shoes? Trả lời: No. I tend to buy average-priced shoes because I'm more interested in comfort than expensive brands. 2. When you buy shoes, do you prefer convenience or style? Trả lời: I mainly look for comfort and convenience. But obviously I consider the style too, because I do choose shoes that match the clothes I wear. 3. Why do you think some people buy many pairs of shoes? Trả lời: I suppose they either like following the latest fashions, or they want a pair of shoes to match all of the different clothes or outfits that they have. 4. Have you ever bought shoes online? Trả lời: No, I haven't. I always like to try shoes on before I buy them, to make sure that they fit properly and feel comfortable. Average-priced shoes Giày có giá trung bình I'm more interested in Tôi thì hứng thú hơn trong/về… Expensive brands Những thương hiệu đắt tiền Look for Tìm kiếm Consider Xem xét Match Thích hợp Outfits Trang phục Try shoes on Thử giàyTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 9 Fit properly Vừa vặnTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 10 HOLIDAYS 1. Do you like holidays? Why / why not? Trả lời: Yes, I love holidays because I get the chance to take a break from work, to relax and unwind, and to spend time with my family. 2. Do you prefer to travel or stay at home during holiday periods? Why? Trả lời: If I can I prefer to travel. It's nice to get away from everything and to have a change of scenery. Also, I like visiting new places and doing some sightseeing. 3. What do most people do during their holidays in your country? Why? Trả lời: During the summer especially, I think most British people go somewhere hot and sunny, to escape from the British weather! 4. When do you prefer to take your holidays? Why? Trả lời: I like taking my holidays just outside the main summer season, which is July and August. If you go on holiday in May, June or September, everything is cheaper and places aren't so crowded with tourists. Get the chance to Có cơ hội Take a break Nghỉ ngơi Unwind Giải trí Get away from everything Tránh xa mọi thứ Have a change of scenery Có một sự thay đổi cảnh quan Doing some sightseeing Đi thăm quan Escape from Trốn khỏiTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 11 Go on holiday Đi nghỉ Crowded with Đông đúc vớiTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 12 CHOCOLATE 1. Do you like chocolate? Why / why not? Trả lời: Yes, I love chocolate. I like the taste, the texture and the feeling that you get when you eat it. And it goes really well with my favourite drink, coffee. 2. What type of chocolate do you prefer? Why? Trả lời: I prefer dark chocolate to milk chocolate, because it has a stronger taste. I also like chocolate when it's in a cake, and I love drinking hot chocolate too. 3. When do you usually eat chocolate? Trả lời: I try not to eat too much, but I probably eat or drink something that contains chocolate every couple of days. 4. Do people give chocolate as a present in your country? When? Trả lời: Yes, it's very common to give boxes of individual chocolates as a gift. You can give chocolates on any special occasion really: birthdays, Valentine's day, Easter, Christmas, and so on. Taste Mùi vị Texture Cấu trúc Goes really well with Kết hợp thật sự tốt với Special occasion Dịp đặc biệtTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 13 NEIGHBOURS 1. How well do you know the people who live next door to you? Trả lời: I know my neighbours quite well. They're really nice people, and I always stop to talk whenever I see them. 2. How often do you see them? Trả lời: I see my neighbours at least a few times a week. We usually see each other when we're leaving for work in the morning or coming home in the evening. 3. What kinds of problem do people sometimes have with their neighbours? Trả lời: I think the most common problem is probably noise. It's difficult to live next to people who have a dog that barks at night, or who play loud music. 4. How do you think neighbours can help each other? Trả lời: Neighbours can do little things like watching your house if you go on holiday or taking a delivery if something arrives by post when you're not at home. I think these little favours are a good way for neighbours to help each other. People who live next door to you Người sống kế bên nhà bạn Neighbours Hàng xóm Noise ồn ào Barks sủa Play loud music Chơi nhạc ồn ào Taking a delivery Nhận giao hàng Arrives by post Đến bằng đường bưu điện Favours Sự hỗ trợTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 14 NAMES 1. How did your parents choose your name? Trả lời: To be honest, I'm not sure how they chose it; I've never asked them. I suppose it was just a name that they both liked, and maybe they thought it suited me. 2. Does your name have any special meaning? Trả lời: It might do, but I don't know what that meaning is; I've never looked it up. Maybe I'll google it later today; you've made me curious to find out! 3. Is your name common or unusual in your country? Trả lời: Yes, it's quite a common name. I remember that there were two other people with the same name as me in my class at school. 4. If you could change your name, would you? Trả lời: No, I definitely wouldn't. My name is part of my identity now, and it would feel strange to suddenly change it. I don't think my friends and family would like that either. Suited Phù hợp Looked it up Tra từ điển Curious Tò mò Find out Tìm ra A common name Một tên phổ thông Part of my identity Một phần nhận dạng của tôi Feel strange Cảm thấy lạTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 15 FREE TIME 1. How much time do you spend at home? Trả lời: Obviously I sleep at home, but I don't spend very much time at home during the day, because I'm usually busy with work. 2. Do you prefer to spend your free time at home or outside the house? Trả lời: During the day I prefer to be out of the house, so I like visiting family or meeting up with friends. But I do like relaxing at home in the evenings. 3. What do you do when you have some free time and you're at home? Trả lời: I usually sit and watch some TV or a film, or I listen to some music. I also like sitting outside if the weather is nice. 4. Would you like to have more spare time to spend at home in the future? Trả lời: No, not really. I get bored if I'm at home for too long. In the future, I imagine I'll still prefer to go out and do things rather than stay indoors. Out of the house Ra khỏi nhà Get bored Chán nản Stay indoors ở nhàTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 16 HOUSE 1. Do you live in a house or an apartment? Trả lời: I live in a semi-detached house with three bedrooms and a small garden. 2. Which room do you like most in your house? Why? Trả lời: My favourite room is the kitchen because it looks out onto the back garden, and it's on the side of the house that catches the afternoon sun. 3. Is there anything about your house that you would like to change? Trả lời: Well, it would be nice if it were a detached house so that we could have windows on the wall that we currently share with our neighbours. 4. Tell me something else about your house. Trả lời: The previous owners converted the loft into an extra bedroom; that's the quietest room in the house, and the best place to go to do some work. A semi-detached house một ngôi nhà có chung tường một bên với nhà khác Looks out onto Nhìn ra On the side of Bên cạnh Catches the afternoon sun đón ánh nắng buổi chiều Converted the loft into an extra bedroom Chuyển gác xép thành một phòng ngủ thêmTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 17 PHOTOS 1. What type of photos do you like taking? Trả lời: Well, I don't usually take photos to be honest. I prefer to enjoy whatever I'm doing, rather than stop to take a photograph. 2. What do you do with photos you take? Trả lời: I rarely take photos, but if I occasionally use my mobile phone to take a picture of something, I just leave the photo there; I don't do anything special with it. 3. When you visit other places, do you take photos or buy postcards? Trả lời: I don't really do either. I leave it to my friends or other family members to take photographs; I'm usually with someone who likes taking photos and can share them with me later. 4. Do you like people taking photos of you? Trả lời: No, I prefer not to be in photos. I always feel awkward when someone asks me to smile for the camera, and I don't think I'm very photogenic. Take photos Chụp ảnh Rarely Hiếm khi Leave the photo there Để lại ảnh ở đó Feel awkward Cảm thấy khó xử Photogenic Ăn ảnhTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 18 MATHEMATICS 1. At what age did you start studying mathematics? Trả lời: I can't exactly remember, but it was probably in my first year at primary school when I was 5 years old. I probably learnt simple addition at that age. 2. Do you like mathematics? Why / why not? Trả lời: I don't dislike maths, but I wouldn't say that I've ever really liked the subject either. I'm happy to do simple calculations, but my brain can't cope with the complex stuff! 3. Is it necessary for everyone to learn mathematics? Trả lời: Yes, I think it is. We all need a basic grounding in maths so that we can do daily tasks, like managing our money, working out bills, and so on. 4. Do you prefer to use a calculator when doing mathematics? Trả lời: It depends. I quite like exercising my brain with anything that's easy enough, but I use the calculator on my phone for anything tricky. Mathematics Toán học Primary school Trường tiểu học Learnt simple addition Học phép cộng đơn giản Do simple calculations Làm phép tính đơn giản Cope with Đối phó với Complex stuff Những thứ phức tạp A basic grounding in Một nền tảng cơ bảnTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 19 Do daily tasks Làm việc hằng ngày Calculator Máy tính Exercising my brain Tập thể dục trí não Tricky Phức tạp, khóTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 20 MUSIC 1. Do you like music? Trả lời: No, I don't really like music, and I don't listen to it. It's not something that I've ever been interested in. 2. What kind of music did you listen to when you were young? Trả lời: I can't remember listening to much music as a child either. I suppose I must have heard some traditional music at festivals or parties, but I didn't take much notice of it. 3. When was the last time you went to a concert? Trả lời: I've never been to a music concert. Maybe I should try going to one; perhaps it would be interesting to see an orchestra playing classical music. 4. Would you like to participate in a live music show? Trả lời: No, definitely not. I don't play a musical instrument and I don't sing, so I can't imagine that I'd ever find myself performing to an audience. Festivals Lễ hội Take much notice of Chú ý nhiều đến cái gì A music concert Một buổi hòa nhạc Orchestra Dàn nhạc Musical instrument Dụng cụ âm nhạc Performing to an audience Trình diễn cho khán giảTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 21 WALKING 1. Do you like walking? Trả lời: I'm not one for going on really long walks in the countryside, but I don't mind walking when I'm in a town or city, for example when I'm sightseeing in a new place. 2. Do you think walking is important? Trả lời: Yes, I think it's important to be active, and walking is the most basic physical activity that we can do. 3. Do you think walking in the countryside is better than walking in the city? Trả lời: Personally, no. As I said before, I like walking in the city, especially if it's somewhere with a lot of history like London or Paris. 4. What could be done to improve the experience of walking in cities? Trả lời: I suppose the main issues are space and safety. Pavements need to be wide enough to accommodate lots of pedestrians, and we need safe places to cross the street. Don't mind không ngại Sightseeing Tham quan The most basic physical activity Hoạt động thể dục cơ bản nhất Pavements Vỉa hè Accommodate lots of pedestrians Có thể chứa được nhiều người đi bộ Cross the street Băng qua đườngTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 22 STUDY 1. Do you like studying? Why / why not? Trả lời: Yes, I like studying because it's the best way to gain a deeper insight into any subject. I like reading, learning from others, and trying to understand difficult concepts. 2. Do you prefer to study alone or with others? Why? Trả lời: I prefer to study alone because I need to be able to concentrate fully. Other people are a distraction. 3. Where do you prefer to go when you need to study? Why? Trả lời: I like to find a quiet corner in my local library; being in an old building and surrounded by books seems to help me to focus on my work. 4. How do you feel if someone disturbs you when you are studying? Trả lời: It frustrates me because it breaks my concentration. I prefer to avoid distractions by going somewhere where nobody will interrupt me. Gain a deeper insight into Có được cái nhìn sâu sắc hơn về… Understand difficult concepts Hiểu những khái niệm khó Concentrate fully Tập trung hoàn toàn Distraction Sự phân tâm, sao nhãng Quiet corner Góc yên tĩnh Focus on Tập trung vào Disturbs Quấy rốiTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 23 Frustrates Làm thất vọng Breaks my concentration Phá vỡ sự tập trung của tôi Interrupt Làm gián đoạnTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 24 COOKING 1. Do you like cooking? Why / why not? Trả lời: Sometimes. I like preparing a special meal for family or friends who visit, but everyday cooking is a bit boring; it's something that has to be done, but it's not really fun. 2. Who did the cooking in your family when you were a child? Trả lời: My mother almost always did the cooking when I was young. I don't think she trusted my father to make a nice meal. 3. Do you think that it's important to know how to cook well? Trả lời: I'm not sure whether it's important to cook well, but I do think that everyone should know the basics. It definitely isn't healthy to rely on pre-prepared meals or fast food. 4. Do you think that children should be taught cookery at school? Trả lời: Yes, that's probably a good idea. If all children knew how to cook a few basic, healthy meals, that would surely be a good thing. Preparing a special meal for Chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho Trusted Tin tưởng Make a nice meal Làm một bữa ăn ngon Healthy Khỏe mạnh Rely on Tin cậy Pre-prepared meals Những bữa ăn chuẩn bị sẵnTrung tâm luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam Hotline: 0246 658 4565 Website: https://www.aland.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ ======================================================================================== ======================================================================================================================================== BÀI MẪU SPEAKING PART 1 SIMON 25 COLLECTING 1. Have you ever collected anything as a hobby? (What?) Trả lời: Yes. When I was younger I used to collect keyrings. I remember that my favourite was a Lego man keyring that someone bought me as a present. 2. What kinds of thing do people often like collecting? Trả lời: Some people collect cheap items like stamps, keyrings or toys. Others collect expensive antiques, watches, jewellery or even cars. 3. Why do you think people collect certain objects? Trả lời: Maybe they like the constant search for a new item, or they want to remember past experiences. Others might like the feeling of organising and presenting what they own. 4. Is there anything that you would like to collect in the future? Trả lời: Yes. If I could afford it, I'd love to have a collection of guitars in different colours, shapes and sizes! Collect keyrings Sưu tập chìa khóa Stamps Tem Antiques Đồ cổ Jewellery Đồ nữ trang The constant search for Tìm kiếm liên tục Remember past experiences Nhớ lại những trải niệm trong quá khứ Afford Có khả năng làm gì

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Bình luận