Tổng hợp 101 cụm từ hay gặp trong PART 1 TOEIC miêu tả tranh

711 105

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #tài liệu toeic#toeic part 1#sách toeic

Mô tả chi tiết

Tài liệu tổng hợp 101 cụm từ hay gặp trong PART 1 TOEIC miêu tả tranh giúp các bạn đạt điểm tối đa.

1. observing a match

2. offering someone a meal

3. opening a drawer

4. operating heavy machinery

5. ordering some food from a menu

6. organizing some paper

7. packing away some poles

8. packing for a trip

9. painting a picture

10. parking one’s bike in a rack

11. passing a box to another

12. paying for the item

Tài liệu liên quan

Bình luận