Mẹo hướng dẫn làm bài thi TOEIC Part 2 đạt điểm MAX

2,723 223

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #part 2 toeic#mẹo thi toeic#sách toeic#ets 2021

Mô tả chi tiết

Mẹo hướng dẫn làm bài thi TOEIC Part 2 đạt điểm MAX.

TOEIC part 2 là một phần quan trọng của phần thi Listening trong bài thi TOEIC

I. Các dạng câu hỏi thường gặp trong TOEIC part 2

1) Câu hỏi WH:

What ~ ? / Who ~ ? / When ~ ? / ~ Where ~ ? / Why ~ ? / How ~ ? / Which~

What kind[sort] of ~ ? / what type of ~ ? / What time ~ ?Why don’t you ~ ?

How much ~ ? / How many ~ ? / How long ~ ? / How often ~ ? / How soon~?

>>>Từ khóa: từ nghi vấn (who, what, why, when, where, how, which) và động từ chính:

Với loại câu hỏi này, câu trả lời không thể là Yes hay No, nên ta có thể loại ngay câu trả lời có Yes hay No. Tuy nhiên, người ta ngày càng hạn chế câu trả lời có Yes hay No, và do đó làm cho phần này khó hơn.

Ví dụ:

Q:What department do you work in?

A: I’m in Sales (Department).

Q: Who will pick up Mr. Smith at the airport?

A: I’ll go personally

Q: Where did you put the Corner file?

A: On your desk.

Q: How long does it take for you to get here?

A: It’s about twenty minute

2) Câu hỏi Yes/No (có các trợ động từ như BE, DO, HAVE)

>>>Từ khóa thứ nhất: động từ chính

>>>Từ khóa thứ hai: cụm trạng từ hoặc danh từ theo sau động từ chính. Trong trường hợp có một mệnh đề theo sau động từ chính thì từ khóa chính là chủ ngữ và động từ của mệnh đề đó.

Câu trả lời có thể là Yes, No, hay Sure, Of course, … Tuy nhiên câu trả lời cũng có thể là những cụm từ rất đa dạng khác.

Ví dụ:

Q: Do you know if the bus station is close by?

A: No. I’m new in town

Q: Can I have my shirts back by this evening?

A: Sure. You can pick up it anytime

Q: Do you wanht to go to the races with me tonight?

A:I’ll let you know after I check my calendar.

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Bình luận