PHP Code Hiển Thị Server Log Tương Thích Với Apache, NGINX, IIS, Tomcat,...

1,628 31


Phí tải: Miễn phí


Danh mục Source Code
Chuyên mục PHP

Chú ý: Được tải tối đa 5 lần sau mỗi lần mua, xem chi tiết tại đây

Mô tả chi tiết

Hướng dẫn cài đặt:

Cách 1. Thông qua git clone

  • Login vào server muốn cài đặt Pimp My Log
  • Di chuyển tới thư mục muốn cài đặt (/var/www/html for example)
  • Clone source thông qua lệnh git clone https://github.com/potsky/PimpMyLog.git
  • Thế là xong bạn có thể truy cập Pimp My Log theo đường link http://server_ip/PimpMyLog/

Cách 2. Thông qua composer

Cài đặt composer

Log vào server muốn cài đặt Pimp My Log

Di chuyển tới thư mục web root (/var/www/html for example)

Chạy lệnh composer require "potsky/pimp-my-log"

Vậy  là xong, bạn có thể truy cập qua link http://server_ip/vendor/potsky/pimp-my-log/

Cách 3. Tải file source và giải nén vào thư mục muốn cài đặt

Di chuyển tới thư mục muốn cài đặt và giải nén source

Config

Ở lần chạy đầu tiên, ứng  dụng sẽ yêu  cầu bạn thiếp lập một số thông tin cơ bản, như server và link trỏ tới thư mục log.

(Lưu ý: Nhớ chown cho file log về apache)

 

Code liên quan

Bình luận