Tổng ôn kiến thức Tiếng Anh lớp 12 – Phan Điệu

606 13

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #Tổng ôn kiến thức Tiếng Anh lớp 12#Tiếng Anh lớp 12#bài tập Tiếng Anh lớp 12

Mô tả chi tiết

Tải Tổng ôn kiến thức Tiếng Anh lớp 12 – Phan Điệu

Tài liệu gồm có 65 trang được sưu tầm và biên soạn bởi cô giáo Phan Điệu, tổng hợp kiến thức (từ vựng, công thức …) môn Tiếng Anh lớp 12, giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Bình luận