Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

554 15

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #Tài liệu ôn thi THPTQG môn Anh#Ôn thi THPTQG tiếng anh#tài liệu tiếng anh thi đại học

Mô tả chi tiết

Tải Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Tài liệu gồm 130 trang, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh.Unit 1. Tenses.

Unit 2. Passive Voice.

Unit 3. Tag Questions.

Unit 4. Adverbial Clauses And Connectors.

Unit 5. Subject-Verb Agreement.

Unit 6. Speaking.

Unit 7. Conditional Sentences And Wishes.

Unit 8. Gerunds And Infinitives.

Unit 9. Relative Clauses.

Unit 10. Articles.

Unit 11. Reported Speech.

Unit 12. Prepositions.

Unit 13. Comparisons.

Unit 14. Phonetics.

Unit 15. Common Structures.

Bình luận