Tài Liệu Ôn Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 4 Và 5 Cực Hay (Mới nhất)

858 7

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 4 Và 5#Ôn Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 4#Ôn Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5

Mô tả chi tiết

Tuyển tập “Tài Liệu Ôn Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 4 Và 5 Cực Hay (Mới nhất)” là tuyển chọn các bài tiếng anh hay, và khó cho các học sinh lớp 4 và lớp 5 ôn luyện, theo 5 chủ đề: (chia động từ trong ngoặc, tìm và sữa lỗi sai, viết lại câu sao cho nghĩa không đổi,sắp xếp từ thành câu, điền từ vào đoạn văn và trả lời câu hỏi).” là tuyển chọn các bài tiếng anh hay, và khó cho các học sinh lớp 4 và lớp 5 ôn luyện, theo 5 chủ đề: (chia động từ trong ngoặc, tìm và sữa lỗi sai, viết lại câu sao cho nghĩa không đổi,sắp xếp từ thành câu, điền từ vào đoạn văn và trả lời câu hỏi).

Bình luận