Chuyên đề bài tập chọn từ đồng nghĩa, trái nghĩa – Nguyễn Tiến Dũng

1,811 30

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #từ đồng nghĩa trái nghĩa TIếng anh#từ đồng nghĩa trái nghĩa#Chuyên đề từ đồng nghĩa trái nghĩa

Mô tả chi tiết

Tải Chuyên đề bài tập chọn từ đồng nghĩa, trái nghĩa – Nguyễn Tiến Dũng

Tài liệu gồm 20 trang được sưu tầm và biên soạn bởi tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Founder & Administrator hội học sinh, sinh viên chuyên Anh), tuyển chọn một số bài tập chọn từ đồng nghĩa, trái nghĩa có đáp án; giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh.

Bình luận