IELTS UP task 2- Writing

427 7

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #sách từ vựng IELTS#Basic IELTS Writing#sách ôn thi ielts

Mô tả chi tiết

Mục đích của IELTS UP là cải thiện kỹ năng viết và đưa ra ý tưởng cho những người muốn nhận được điểm 6.0-7.0 trở lên cho Bài thi 2 của IELTS Học thuật và Tổng quát. Cuốn sách này cố gắng đạt được điểm số bạn mong muốn bằng cách cung cấp cho bạn ý tưởng và từ vựng cho các chủ đề hiện tại. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm phát triển thành công người học cho kỳ thi IELTS và nhiều năm nữa với tư cách là giám khảo viết. Bố cục của cuốn sách này đã được sử dụng với vô số học sinh thành công rực rỡ. Cuốn sách này có thể được sử dụng trong lớp học với giáo viên hoặc như một cẩm nang tự học.

Tài liệu liên quan

Bình luận