Đề thi đánh giá năng lưc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 12)

120 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #đề thi#đề thi thpt quốc gia#đại học quốc gia hà nội

Mô tả chi tiết

Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia Hà Nội (102 trang) gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết. Cấu trúc đề thi được chia thành 3 phần:

Phần 1: Tư duy định lượng – Toán học

Phần 2: Tư duy định tính – Ngữ văn

Phần 3: Khoa học (Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Bộ đề do Tailieuvip.com cung cấp sẽ góp phần bổ sung kiến thức, giúp các bạn học sinh ôn luyện tốt hơn cho kỳ thi THPT Quốc Gia và Xét tuyển vào các trường đại học. Chúc các bạn học tập và đạt kết quả tốt !

Xem thêm

Đề thi đánh giá năng lưc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 01)

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 02)

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 03)

Đề thi đánh giá năng lựcc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 04)

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 06)

Đề thi đánh giá năng lưc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 07)

Đề thi đánh giá năng lưc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 08)

Đề thi đánh giá năng lưc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 09)

Đề thi đánh giá năng lưc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 10)

Đề thi đánh giá năng lưc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 11)

Đề thi đánh giá năng lưc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 mới nhất (Đề luyện 13)

Tài liệu liên quan

Bình luận