Đồ án tốt nghiệp Công nghệ DVB-H và truyền hình di động

349 1

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #DVB-H#đồ án#luận văn#báo cáo thực tập

Mô tả chi tiết

Tại sao phải sử dụng công nghệ mới cho truyền hình di động?
Có rất nhiều máy điện thoại và thiết bị cầm tay có thể thu nhận được tín hiệu
truyền hình PAL và NTSC.Nếu các máy di động có thể nhận được tín hiệu tương
tự vô tuyến mặt đất từ các trạm phát thanh quảng bá, cũng như với trạm FM thì tại
sao chúng ta cần các công nghệ mới cho truyền hình di động?
Bộ điều hưởng thu tín hiệu tương tự của truyền hình cho Mobile TV có một
anten, được thiết kế cho băng tần VHF / UHF. Nhìn chung sóng khỏe là yêu cầu
cho việc tiếp nhận chương trình phát thanh truyền hình.Việc tiếp nhận này có thể
thay đổi theo vị trí.Chất lượng thu cũng phụ thuộc vào hướng của máy điện thoại
và người sử dụng có dịch chuyển hay không.Quá trình truyền được thiết kế cho thu
tại vị trí cố định hơn là thu cho di động.Các hiệu ứng Fading do truyền dẫn cũng
rất dễ xảy ra.

Tài liệu liên quan

Bình luận