Tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 9 ETS 2020

9,157 580

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #chữa đề ets 2020#giải chi tiết ets#ets test 9

Mô tả chi tiết

ETS TOEIC 2020 là bộ sách mới nhất gồm 10 đề thi được ETS biên soạn theo Format mới sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và luyện thi TOEIC. Vẫn giống như phiên bản ETS TOEIC 2019, phiên bản năm 2020 vẫn bao gồm 2 cuốn RC (Reading) và LC (Listening).

Dưới đây là tổng hợp trọn bộ chữa đề ETS TOEIC 2020 - Giải chi tiết Test 1 ETS 2020. Giải chi tiết từ Test 1 đến Test 10 trong cuốn sách ETS 2020.

Nội dung

GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 GIẢI CHI TIẾT TEST 9 Questions Key Explanation Translation 101 A Trước chỗ cần điền là 1 mệnh đề hoàn chỉnh gồm đủ thành phần - The review board (S) - Published (V) - A list of companies (O) Sau chỗ cần điền có considers (v) ð Cần 1 đại từ làm chủ ngữ cho động từ considers ð Loại B (tính từ sở hữu), C (đại từ phản thân), D (tính từ sở hữu + từ hạn định) ð Key A. Hội đồng đánh giá đã đưa ra 1 danh sách các công ty coi là hảo tâm nhất. 102 C A. Recognize (v) Nhận ra B. Achieve (v) Đạt được C. Attend (v) Tham dự D. Inform (v) Thông báo => Theo nghĩa dịch, chọn Key C. Attend Bất kỳ ai không thể tham dự cuộc họp về ngân sách ngày hôm qua có thể liên hệ Mr. Kwon để đọc các ghi chép của anh ấy. 103 D Trước chỗ cần điền có sở hữu cách Sau sở hữu cách cần phải là 1 danh từ ð Có Dance (n) Tuy nhiên, sau chỗ cần điền có động từ tobe was ð Cần điền 1 N để tạo thành cụm Buổi biểu diễn nhảy tối qua có thể thực hiện được là nhờ có sự hỗ trợ của Taglet’s Emporium.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 198 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ N + N ð Loại A (Ved), B (Vs) vC (Ving) ð Key D. Presentation 104 B A. Increasing (adj) Tăng trưởng B. Qualified (adj) Đạt tiêu chuẩn C. Beneficial (adj) Có lợi D. Modified (adj) Sửa đổi => Theo nghĩa dịch, chọn Key B. Qualified Tất cả các ứng cử viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí tiếp thị nên nộp đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. 105 A Trước chỗ cần điền có - Experts = S - A strong allergy season = O ð Cần 1 V (ở dạng chủ động, vì câu bị động không có tân ngữ) ð Loại B (n), C (Passive) và D (adv) ð Key A. Predict Bởi vì các chuyên gia dự đoán sẽ có 1 mùa dị ứng mạnh, vậy nên Chowlan Pharmacy đã tăng số lượng thuốc phòng bệnh. 106 B Cấu trúc: Applaude sb for sth (Khen ai đó vì điều gì) ð Key B. For Ngài thị trưởng khen ngợi phòng khám Wilton vì đã đi đầu trong việc quảng bá chương trình sức khỏe cộng đồng của thành phố. 107 C Trước chỗ cần điền có mạo từ A, tính từ leading ð Cần điền 1 N ð Loại A (v), B (Ving), D (Ved) Liao Uniform Services luôn là 1 nhà cung cấp quần áo y tế trong hơn 30 năm.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 199 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Key C. Supplier 108 D A. Schedule (n) lịch trình B. Determination (n) Sự quyết tâm C. Result (n) kết quả D. Installation (n) Sự lắp đặt => Theo nghĩa dịch, key D. Installation Hãy điều chỉnh ngân sách để thêm chi phí lắp đặt đài phun nước trong vườn. 109 A Trước chỗ cần điền có All (Đại từ bất định) Sau chỗ cần điền có streets (n) ð Cần 1 adj ð Loại B (Ving), C (n) và D (adv) ð Key A. Residential Tốc độ giới hạn ở khác khu dân cư tại Benton đã thay đổi thành 40 km/ h. 110 B A. Except Ngoại trừ B. Since Vì C. How Thế nào D. That Rằng => Theo dịch nghĩa, chọn B. Since Vì du khách thường thích tự đi theo ý mình, nên thủy cung bây giờ có tour nghe đài thân thiện với người sử dụng. 111 C Chủ ngữ: The salmon dish ð Đây là 1 món ăn ð Động từ trong đáp án là Serve (phục vụ) ð Món ăn phải được phục vụ ð Cần 1 câu bị động ð Loại A, B, D (không hợp cấu Món cá hồi ở Salia’s Café được phục vụ kèm đường nâu, mù tạt, và men tiêu.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 200 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ trúc) ð Key C. Is served 112 B A. Closely (adv) Chặt chẽ B. Highly (adv) (mức độ) cao C. Nearly (adv) Gần như D. Roughly (adv) Xấp xỉ => Theo nghĩa dịch, chọn Key B. Highly Do địa hình không đều của con đường Chilman, giầy leo núi phù hợp được khuyên dùng ở mức độ cao. 113 B Cụm: Between … and … ð Key B. Between Du khách có thể đi tham quan nhà máy in mới trong khoảng thời gian từ 4h chiều tới 6h chiều. 114 A A. Hesitant (adj) Do dự B. Delinquent (adj) Phạm tội C. Worthy (adj) Xứng đáng D. Empty (adj) Trống vắng => Theo nghĩa, chọn key A. Hesitant Do tình hình kinh tế hiện giờ, Playablanca Fiancial rất do dự khi mua lại các công ty khác. 115 A Trước chỗ cần điền có mệnh đề, gồm: - Mr. Fitzpatrick = S - Memorized = V - His lines = O ð Cần điền 1 Adv ð Loại B (Ved), C (adj), D (Ving) ð Key A. Perfectly Mr. Fitzpatric học thuộc lời thoại của anh ấy một cách hoàn hảo nhiều tuần trước khi quá trình quay phim bắt đầu.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 201 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 116 D A. Along (prep) Dọc theo B. Over (prep) Qua C. During (prep) Trong suốt D. Before (Prep) Trước khi => Theo nghĩa, chọn D. Before Ms. Amari đã xem các đơn xin tài trợ và chúng sẽ được nộp trước thời hạn chót. 117 C A. Gradually (adv) Dần dần B. Enough (adv) Đủ C. Equally (adv) Tương đương D. Well (adv) Tốt => Theo nghĩa, chọn C. Equally Thiết kế đẹp và vật liệu chất lượng cao đều quan trọng tương đương nhau đối với đội ngũ phát triển sản phẩm của Krasner Laboratory. 118 B A. Usage (n) Sử dụng B. Line (n) Dòng C. Result (n) Kết quả D. Addition (n) Thêm vào => Theo nghĩa, chọn B. line Chúng tôi tạo ra dòng sản phẩm đồ ăn cho thú cưng chỉ bằng các thành phần nguyên liệu tốt nhất. 119 B Trước chỗ cần điền có mạo từ An Sau chỗ cần điền có Price (n) ð Cần 1 adj ð Loại A (v), C (adv) và D (n) ð Key B. Affordable Dr. Wu cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc răng miệng tuyệt vời ở mức giá hợp lý. 120 D A. Whether liệu rằng Nếu thuê thêm 2 thợ thiết kế nữa, đội ngũGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 202 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ B. Already rồi C. Instead Thay vì D. If Nếu nhân viên hiện giờ sẽ không cần làm việc quá giờ để hoàn thiện dự án đúng hạn. 121 D Trước chỗ cần điền có be Sau chỗ cần điền có reviewed (v) ð Cần 1 adv đứng trước V ð Loại B (adj), C (n) và D (Ving) ð Key A. Extensively Tất cả chính sách về an toàn sẽ được xem xét kỹ lưỡng bởi phòng Nhân lực trước khi thông báo công khai. 122 B A. Grow (v) Trồng B. Operate (v) Hoạt động C. Raise (v) Tăng D. Promise (v) Hứa => Theo nghĩa, chọn B. Operate Một vài chợ nông sản bên đường ở Dublin hoạt động quanh năm, trong khi những cái khác chỉ hoạt động vào mùa hè và mùa thu. 123 C A. What Cái gì B. Whomever Bất kỳ ai C. Whichever Bất kỳ cái nào D. Whose Của ai => Theo nghĩa, chọn C. Whichever Chúng tôi không có đủ mẫu vải, vậy nên hãy nhanh chóng trả lại bất kỳ mẫu nào bạn đã mượn. 124 B A. Mặc dù B. Even if Kể cả nếu C. Almost Hầu hết Kể cả nếu trời không mưa, rạp che vẫn sẽ được dựng cho bất kỳ sự kiện ngoài trời nào đã lên kế hoạch.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 203 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Besides that Ngoài ra => Theo nghĩa, key B. Even if 125 A A. No more than Không quá B. Hardly any hầu như không C. As far as Theo như D. That many Nhiều => Theo nghĩa, chọn A. No more than Sẽ không có mạng trong khoảng không quá 2 tiếng. 126 B A. Total (adj) tổng cộng B. Biased (adj) Thiên vị C. Profitable (adj) Có lãi D. Competitive (adj) Cạnh tranh => Theo nghĩa, chọn B. Biased Người tiêu dùng tán thành lời khuyên về việc không mù quáng chấp nhận những ý kiến thiên vị về sản phẩm. 127 D A. Promotion (n) Sự khuyến mại B. Commission (n) Ủy ban C. Provision (n) Sự cung cấp D. Delegation (n) Sự giao phó => Theo nghĩa, chọn D. Delegation Giao phó nhiệm vụ sẽ giúp cho công việc của giám sát trở nên dễ dàng hơn và giúp các thành viên trong nhóm học được các kỹ năng mới. 128 A A. Elsewhere Nơi khác B. Beyond Vượt ngoài C. Furthermore Hơn nữa Nhà khoa học ở Lipkin Pharmaceuticals đã mô tả những thông tin thu thập được là giống như những thông tinGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 204 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Wherever Bất cứ đâu => Theo nghĩa, chọn A. Elsewhere đã được báo cáo ở những nơi khác. 129 D Chủ ngữ: All four walls (Bức tường) Động từ trong đáp án là: Construct (Xây dựng) Chủ ngữ Bức Tường phải Được xây dựng ð Cần 1 đáp án bị động (passive) ð Loại A, B, C (Không đúng cấu trúc) ð Key D. Will be constructed Tất cả 4 bức tường của nhà kính sẽ được làm hoàn toàn bằng kính chịu lực. 130 C A. Deducted (v) Giảm trừ B. Confirmed (v) Xác nhận C. Attributed (v) Do D. Amplified (v) Khuếch đại => Theo nghĩa, chọn C. Attributed Sự tăng trưởng trong ngành du lịch ở Mariondale có thể là do nhiều điểm du lịch mà thành phố đã có thêm trong những năm gần đây. 131 C Trước chỗ cần điền có 1 mệnh đề - Hotel management (S) - Has decided to implement (v) - A new policy (O) Sau chỗ cần điền có 1 cụm N - The daily laundering of towels ð Cần 1 prep để tạo thành cụm N + Prep + N ð Loại A (n), B (adv) và D (v) Quản lý khách sạn vừa quyết định áp dụng 1 chính sách mới về việc giặt khăn tắm hàng ngày.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 205 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Key C. Regarding 132 A A. Minimize (v) Tối thiểu hóa B. Double (v) Gấp đôi C. Require (v) Yêu cầu D. Eliminate (v) Loại bỏ => Theo nghĩa, chọn A. Minimize Chính sách này sẽ làm tối thiểu lượng đồ giặt hàng ngày của chúng ta. 133 C A. Despite this Ngoại trừ B. However Tuy nhiên C. As a result Kết quả là D. Evidently Hiển nhiên => Theo nghĩa, chọn C. As a result Kết quả là, lượng điện tiêu tụ sẽ giảm. 134 A Hiểu ngữ cảnh: Trong bài nói về việc áp dụng chính sách mới liên quan đến việc giặt khăn tắm. Câu trước chỗ cần điền: “Notices will be posted in each room informing our guests of this policy”. ð Thông báo sẽ được dán ở mỗi phòng để báo cho khách về chính sách này. ð Chọn A. We would greatly appreciate your cooperation with this effort. Chúng tôi sẽ rất biết ơn sự hợp tác của bạn với những cố gắng này. 135 C Sau chỗ cần điền có it (O) Nếu vậy, hãy mang nó tới phòng hành lý củaGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 206 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Cần 1 V đứng trước ở dạng nguyên thể (câu mệnh lệnh) ð Loại A (V chia), B (Ved) và D (Ving) ð Key C. Bring Cloud Express Airlines sớm nhất có thể sau khi bạn tới. 136 D Câu trước chỗ cần điền “Domestic travelers are asked to report damage within 24 hours of reaching their destination, and international travelers must submit a report within 5 days of an incident” ð Hành khách nội địa được yêu cầu báo cáo thiệt hại trong vòng 24 tiếng khi đến nơi, và hành khách quốc tế phải gửi báo cáo trong vòng 5 ngày từ khi gặp vấn đề”. ð Trong câu này nói về việc nộp 1 mẫu báo cáo về việc hành lý bị thiệt hại ð Cần 1 câu nói về việc “nộp báo cáo” ð Key D. Please complete the baggage damage form as instructed. Hãy hoàn thiện mẫu đơn về hành lý bị thiệt hại như hướng dẫn. 137 A. A. Claims (n) Yêu cầu B. Agendas (n) Chương trình nghị sự C. Passports (n) Hộ chiếu Nhân viên văn phòng sẽ xem xét và đánh giá tất cả các yêu cầu.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 207 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ D. Rates (n) Đánh giá => Dịch nghĩa, chọn A. Claims 138 B Trước chỗ cần điền có or (conj) Sau chỗ cần điền có wear (n) ð Cần 1 adj đứng trước N ð Loại A (n), C (adv) và D (v) ð Key B. Normat Hãy nhớ rằng Cloud Express Airlines không chịu trách nhiệm cho tình trạng hoặc khóa hoặc dây kéo đã bị hỏng từ trước liên quan đến việc quá tải hoặc sự mài mòn thông thường. 139 A A. Accessible (adj) Có thể vào B. Assorted (adj) Các loại C. Appropriate (adj) Phù hợp D. Acceptable (adj) Chấp nhận được => Dịch nghĩa, chọn A. Accessible Cả 4 phòng sẽ vào được từ hành lang chính. 140 C Câu trước chỗ cần điền “The new rooms range in occupancy from 10 to 25 people and are intended for meetings and study groups” ð Các phòng mới đều có thể chứa từ 10 đến 15 người, dành cho họp hành và học nhóm. ð Cần 1 đáp án liên quan đến các phòng. ð Key C. All rooms must be Tất cả các phòng phải được đặt trước.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 208 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ reserved in advance 141 C A. Nonetheless (adv) Tuy nhiên B. At the time Vào lúc đó C. Likewise (adv) Tương tự D. In a word Nói ngắn gọn => Dịch nghĩa, chọn B. At the time Vào lúc đó, cô ấy sẽ trở lại với vai trò chuyên gia thông tin thư viện. 142 D Trước chỗ cần điền có 1 giới từ of ð Cần 1 N/ Ving ð Loại A (v), B (v) và C (P2) ð Key D. Overseeing Cá nhân này sẽ chịu trách nhiệm về việc giám sát các đơn đặt phòng. 143 C A. Briefly (adv) Nhanh gọn B. Considerably (adv) Đáng kể C. Apparently (adv) Rõ ràng D. Primarily (adv) Chủ yếu => Dịch nghĩa, chọn C. Apparently Tôi đã kiểm tra cơ sở dữ liệu bất động sản, và rõ ràng là khu này không được rao bán nữa. 144 B Cấu trúc của câu điều kiện loại 1: If S + V (hiện tại đơn), S + will/ can + V nguyên thể ð Key B. Can assisst Nếu bạn muốn cho tôi biết bạn đang tìm cái gì đặc biệt, tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm cái đó. 145 D Câu trước chỗ cần điền: “Jusst respond to this email with your price range, size needs, preferred area of town, and any other important equipments.” Sau đó tôi sẽ tìm những tòa nhà thương mại đáp ứng được cái tiêu chí này.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 209 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Hãy trả lời email này cùng với mức giá, kích thước, địa điểm yêu thích hoặc bất kỳ yêu cầu quan trọng khác của bạn” ð Nói về các tiêu chí ð Cần 1 đáp án nói về các tiêu chí ð Key D. Then I will search for commercial buildings that meet these criteria. 146 A A. Alerts (n) thông báo B. Payments (n) Thanh toán C. Activities (n) Hoạt động D. Inspections (n) Điều tra => Dịch nghĩa, chọn A. Alerts Nếu bạn muốn, bạn có thể đăng ký để nhận thông báo. Questions Key Explanation 147 A Dòng 2, Khổ 1: “All Gaseau products are made of 100 percent natural bamboo” ð Tất cả các sản phẩm của Gaseau đều được làm 100 phần trăm từ tre tự nhiên” ð Key A. They are made of natural materials 148 B Dòng 1, Khổ 3: “Please leave a review on our Website concerning your experience with us” ð Hãy để lại nhận xét trên Web của chúng tôi về trải nghiệm của bạn với chúng tôi Bối cảnh: Đây là email gửi từ Liane Florin – Smith tới Ms.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 210 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Parnthong ð Ms. Parnthong chính là đối tượng “bạn” được nhắc đến trong email ð Key B. Give some feedback online 149 B Dòng 5, khổ 1: Accompany with biscuits or sweets ð Dùng kèm với bánh quy hoặc kẹo ngọt Bối cảnh: Mô tả sản phẩm là Trà đen Zevk ð Key B. The food items to serve with it 150 C Phần Product of Turkey - Packaged exclusively for ABD Exports (Chỉ để cho công ty xuất khẩu ABD) ð Điều này có nghĩa là sản phẩm Trà đen Zevk chỉ dành để xuất khẩu (theo như mô tả sản phẩm) ð Key C. It is sold outside of Turkey 151 D Lúc 9:27 AM: Bishwa Poudel có nhắn tin về việc “missed the train” (Lỡ tàu) và “No other trains can get me to the business forum in time for my keynote address” (Không có chuyến tàu nào khác có thể đưa tôi tới hội nghị đúng giờ để phát biểu). Any ideas (Bạn có ý nào không) ? ð 9:32 AM, Ms. Kher trả lời “No problem. I’ll send a car for you” (Không thành vấn đề. Tôi sẽ điều xe đến đón bạn”. ð Ms. Kher biết cách để giúp đỡ giải quyết vấn đề của Mr. Poudel ð Key D. She knows how she can help Mr. Poudel 152 B Bối cảnh Mr. Poudel phải đến hội nghị kinh doanh (business forum) đúng giờ và Ms. Kher điều 1 chiếc ô tô đến để đón Mr. Poudel. ð Có thể hiểu là Mr. Poudel sẽ đến hội nghị đúng giờ nếuGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 211 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ đi bằng ô tô ð Key B. He is within driving distance of the business forum 153 C Mục số 3. Plug the red cable into a USB port in your computer. Then plug the other end into the third port on your modem” ð Nối dây cáp đỏ vào cổng USB trên máy tính. Sau đó nối đầu còn lại vào cổng thứ 3 của modem ð Dây cáp đỏ dùng để nối Computer và Modem ð Key C. The computer and the modem 154 D Mục số 5: To reset your service password (Để cài lại mật khẩu của bạn) ð Dòng cuối cùng Note your new password here (Ghi mật khẩu mới ra đây) ð Chỗ ghi mật khẩu vẫn bị để trống (Không như ở mục số 4 phía trên) ð Key D. Reset the service password 155 B Dòng 3 của lời mời “We invite all who have supported our fund – raising campaigns over the years to join us” (Chúng tôi mời tất cả những người đã hỗ trợ chúng tôi trong nhiều năm qua) ð Key B. Previous Donors 156 C Dòng 8: “…The Sundial Café, which just opened on the lower level” (Sundial Café, cửa hàng mà vừa mở cửa ở tầng dưới) ð Just là VỪA (Tương đương với nghĩa GẦN ĐÂY = Recently) ð Key C. Recently 157 C Dòng cuối cùng của thư mời “Once capacity is reached, registration will close” ð Ngay khi đã kín chỗ, việc đăng ký sẽ đóng cửaGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 212 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Key C. It is limited to a specific number of attendees 158 B Câu đầu tiên, khổ 1: The government of the state of Bahia has finally arrived at a decision about who will take charge of the railway project between Salvador and Paripe ð Chính phủ Bahia đã quyết định người sẽ đảm nhận dự án đường ray giữa Salvador và Paripe ð Key B. To announce the awarding of a contract 159 D Dòng 5, khổ 2: “The Secretariat had insisted that a Brazilian firm be included in the contract. SOA International has long been involved in rail project through Brazil, Spain…” ð Ban Thư ký nhấn mạnh rằng phải có 1 công ty của Brazil tham gia trong hợp đồng này. SOA International từ lâu đã luôn tham gia vào các dự án đường ray ở Brazil, Tây Ban Nha…” ð SOA International là 1 công ty Brazil ð Key D. It is a Brazilian – based company 160 C Dòng 6, khổ 3: “The second phase will continue with the construction of a new track from Plataforma to Paripe” ð Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục với việc xây dựng tuyến đường mới từ Plataforma tới Paripe ð Key C. Its second phase involves building a new rail line 161 A Câu cho “Last year, the government solicited proposals to build, operate, and maintain a light-rail system” ð Năm ngoái, chính phủ đã thu hút những đề xuất để xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống đường ray ð Cần điền câu này vào 1 vị trí mà câu trước có nói đến “Chính phủ” và “Đề xuất” để tạo mạch logic ð Key A. [1]GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 213 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 162 C Dòng 4, “I called the shipping company” (Tôi đã gọi công ty giao hàng) ð Tương đương đáp án B Dòng 7, “I called Deal Direct” (Tôi dã gọi Deal Direct) ð Tương đương đáp án A Dòng 11, “I’ve put up notices” (Tôi đã đăng thông báo) ð Tương đương đáp án D ð Key đúng là C. Reordered the products 163 A Câu cuối “I wonder if I should just forget about it and reorder books from a different company or spend more time trying to resolve the matter” ð Không biết tôi có nên quên nó đi và đặt hàng lại những quyển sách từ 1 công ty khác, hay là dành thêm nhiều thời gian để giải quyết vấn đề? ð Người gửi đang hỏi ý kiến của người nhận ð Key A. To ask for advice 164 B “Resolve the matter” = Giải quyết vấn đề ð Resolve = giải quyết = settle ð Key B. Settle 165 D Dòng 4, khổ 2: “But an image of the city’s skyline in silhouette gives the new design a more contemporary feel” ð Nhưng 1 hình ảnh của đường chân trời của thành phố đem lại cho thiết kế mới 1 cảm giác hiện đại hơn. ð Key D. An updated picture 166 C Dòng 1, khổ 4: Local maps and the letterhead (Bản đồ và phần giấy ghi tiêu đề trên đồ dùng văn phòng phẩm) ð Tương ứng với đáp án A và BGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 214 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Dòng 3, khổ 4: Residents will also soon see it in promotional campaigns for events (Cư dân cũng sẽ thấy nó ở các chiến dịch quảng cáo cho sự kiện) ð Tương ứng đáp án D ð Loại A, B, D ð Key C. On clothing 167 D “Nevertheless, most residents expressed approval, saying it was time for a change” ð Tuy nhiên, hầu hết cư dân thể hiện sự đồng ý, nói rằng đã đến lúc thay đổi ð Cần điền vào chỗ trống mà đằng trước có 1 câu liên quan đến cư dân và ý kiến của họ ð Key D. [4] 168 C Dòng 1, khổ 1 “It was good to meet with you last week and to hear about your vision for the woodworking business you hope to create” ð Thật tốt khi gặp bạn tuần trước và nghe về tầm nhìn của bạn dành cho công việc mà bạn muốn tạo ra Dòng 1, khổ 2 “Based on the features you want your woodshop to have, I have some solid ideas with which to move forward” ð Tôi có vài ý hay để triển khai dựa trên những đặc điểm mà bạn muốn ð Có thể hiểu rằng Bối cảnh: Đây là Email mà Mr. Barth gửi cho Mr. Gillis => Tuần trước Mr. Gillis đã thảo luận về một công việc mà Mr. Gillis muốn tạo ra. Tuần này, Mr. Barth đã đưa ra vài ý kiến để thỏa luận => đây là bước tiếp theo. ð Key C. To discuss the next phases of a projectGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 215 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 169 D Dòng 2, khổ 2: You have some cost concerns (Bạn có nỗi lo về chi phí) ð Key D. He has a limited budget 170 A Dòng 4, khổ 2: “You can expect some preliminary sketches within the next 2 weeks. Once you have looked them over, let’s set a time to meet again”. ð Hãy đợi bản phác thảo sơ bộ trong 2 tuần. Khi nào xem xong, hãy lên lịch để gặp nhau ð Mr. Barth yêu cầu Mr. Gillis xem bản phác thảo sơ bộ trước khi gặp nhau lần tới. ð Key A. By reviewing some drawings 171 B Dòng 2, khổ 3: “I will need to figure out where the high – powered electrical outlets should be installed. For the purpose of safety…” ð Tôi sẽ cần biết ổ điện cao áp được cài đặt ở đâu. Vì mục đích an toàn…” ð Key B. To make sure all safety policies are being followed. 172 A Câu đầu tiên Luke Orlan [8:30 AM] “I would like an update on the grand opening at the Carter Street Mall” ð Tôi muốn biết tình hình cập nhật về việc khai trương ở Carter Street Mall. Luke Orlan [8:32 AM] “Please send me that data once you have it. Anything else I need to know ?” ð Hãy gửi dữ liệu cho tôi ngay khi bạn có nó. Tôi cần biết gì nữa không ? (Dữ liệu ở đây chính là nói đến customer – satisfaction surveysGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 216 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ = khảo sát sự hài lòng của khách hàng, được nhắc đến vào lúc 8:31 AM) ð Vậy có thể hiểu Mr. Orlan là 1 người có vị trí cao (thông qua việc yêu cầu người khác cập nhật thông tin, gửi thông tin cho mình) ð Key A. A Corporate Representative 173 B Pamela Cooke [8:31 AM] We are still compiling the customer – satisfaction surveys. ð Chúng tôi vẫn đang tổng hợp dữ liệu về khảo sát sự hài lòng của khách hàng Luke Orlan [8:32 AM] “Please send me that data once you have it. Anything else I need to know ?” ð Hãy gửi dữ liệu cho tôi ngay khi bạn có nó. ð Mr. Olan muốn biết phản ứng của khách hàng ð Key B. He is interested in knowing visitors’ reactions to the mall 174 D Alena Santiago [8:33 AM] There were some issues with the parking area during the granding opening. The lighting did not work right. ð Có vài vấn đề với khu vực đỗ xe trong ngày khai trương. Đèn không hoạt động tốt. ð Key D. A Parking area was not well lit 175 D Luke Orlan [8: 36 AM] I hope to travel there in February to see everything firsthand. ð Tôi mong đến đó vào tháng 2 để tự mình nhìn thấy mọi thứ ð Điều này có nghĩa là Mr. Olan vẫn chưa đến Carter Street Mall.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 217 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Key D. Mr. Olan has not visited it yet. 176 A Dòng 2, khổ 1 của tờ tuyển dụng công việc: “We produce….and have been expanding rapidly in the three years following our launch” ð “Chúng tôi cung cấp….và mở rộng liên tục trong 3 năm từ lúc ra mắt”. ð Bối cảnh: Chúng tôi chính là công ty Vos Communications, Inc. (VCI) ð Công ty VCI đã hoạt động được 3 năm ð Key A. It has been in operation for three years 177 C Dòng 4, khổ 1: “We are seeking applicants with a solid understanding of the medical communications industry for the following positions” ð Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các ứng cử viên có hiểu biết kỹ càng về ngành công nghiệp truyền thông y tế cho các vị trí sau ð Vậy từ Solid trong câu này có nghĩa là kỹ càng = thorough ð Key C. Thorough 178 A Đối với các vị trí công việc: Senior Medical Writer: “Requirements include….the ability to work both independently and collaboratively” ð Yêu cầu phải có khả năng làm việc độc lập và hợp tác Assistant Editor: “Work as a member of Editorial Panel in our print division” ð Phải làm việc với tư cách là 1 thành viên của Ban Biên tập ở bộ phận in của chúng tôi Medical Writer/ Quality Control Reviewer: “Work closely withGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 218 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ other members of the print division team” ð Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của đội in. Vậy từ 3 yêu cầu trên, chúng ta có thể hiểu rằng cả 3 vị trí công việc này đều yêu cầu ứng cử viên phải phối hợp với các thành viên khác trong nhóm ð Key A. An ability to work as a part of a team 179 D - Trong email, Ms. Buys có đính kèm relevant application materials (giấy tờ ứng tuyển liên quan) để gửi cho Mr. Madisha - Trong thông tin tuyển dụng phía trên (Dòng 1, khổ 5) có nhắc đến: Applicants should submit a cover letter, a resume, and a writing sample (Ứng cử viên nên gửi đơn xin việc, sơ yếu lí lịch, bài viết mẫu) ð Kết hợp 2 thông tin trên, ta có một trong những thứ Ms. Buys đã gửi là Bài viết mẫu => Thể hiện khả năng viết của cô ấy ð Tương ứng với đáp án A. An illustration of her writing capabilities - Dòng 1, Khổ 1 của email: “ I am writing to express my interst in the assistant editor position” ð Tôi viết email này để thể hiện sự hứng thú của tôi với vị trí trợ lý biên tập ð Tương ứng với đáp án B. An expression of her interest for the job - Dòng 1, khổ 2 của email: I hold a bacherlor’s degree in communications from the University of Richards Bay. I have been working as an editorial assistant at Luxor Publishing House in Durban for six years. ð Tôi có bằng cử nhân ngành Truyền thông của Đại họcGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 219 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Richards Bay. Tôi đã làm trợ lý biên tập tại Luxor Publishing House ở Durban trong 6 năm. ð Ms. Buys đang nói đến bằng cấp và kinh nghiệm của cô ấy ð Tương ứng với đáp án C. A description of her qualifications and experience. ð Vậy loại được đáp án A, B, C ð Key D. An employer’s evaluation of her abilities and knowledge 180 C Dòng 3, khổ 3 của email: I will be attending a conference near your headquarters ð Tôi sẽ tham dự 1 hội thảo gần trụ sở của bạn Ở thông báo tuyển dụng phía trên, dòng 1, khổ 1: VCI is headquartered in Johannesburg ð VCI đặt trụ sở tại Johannesburg ð Ms. Buys sẽ tham dự hội thảo ở Johannesburg ð Key C. In Johannesburg 181 B Bối cảnh: Bài báo này nói về “Music on the Water” Khổ 1, dòng 3: They gradually realize that members of an orchestra are in plain sight, seated on a boat docked in the CenterVille harbor. ð Họ dần nhận ra thành viên của 1 dàn nhạc ở trên 1 con thuyền đậu ở cảng CenterVille ð Dàn nhạc ở trên thuyền => Đây là 1 vị trí khác thường ð Key B. They are held in an unexpected location 182 A Dòng cuối cùng của bài báo trên web (Khổ 4): No tickets are needed for family concerts, but patrons are encouraged to arrive early to ensure seats are available.GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 220 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Buổi hòa nhạc cho gia đình không yêu cầu vé, nhưng quý khách nên đến sớm để đảm bảo còn chỗ. ð Có thể hiểu rằng không có đảm bảo chỗ cho tất cả mọi người ð Key A. Seating is not guaranteed 183 C Dòng 1, khổ 2 Trong bài báo ở trang web có nói đến Ms. Carlson “performed the first musical performance from the boat’s deck” (trình diễn màn biểu diễn đầu tiên từ boong tàu) Dòng 1, khổ 1 của lời nhận xét bên dưới “I will never forget listening to the founder’s very first performance, with the melody of her flute” ð Tôi sẽ không bao giờ quên màn trình diễn đầu tiên của người sáng lập, với giai điệu từ chiếc sáo của cô ấy ð Vậy màn trình diễn đầu tiên là của Ms. Carlson và cô ấy sử dụng nhạc cụ là SÁO ð Key C. She played the flute 184 C Lời nhận xét là của Ms. Padilla Dòng 6, khổ 1 của lời nhận xét: “I wonder if The Centerville Times would consider publishing a piece on the history of this neighborhood” ð Không biết liệu tạp chí The Centerville Times có thể xem xét viết 1 bài báo về lịch sử của vùng này không. ð Key C. An article on a particular topic 185 D Câu cuối cùng của lời nhận xét “I wonder if The Centerville Times would consider publishing a piece on the history of this neighborhood, which I am still pround to call home” ð Nơi mà tôi gọi là Nhà Dòng 1: I have enjoyed “Music on the water” ever since I was aGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 221 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ child. ð Tôi thích Music on the water từ lúc tôi còn là 1 đứa trẻ. Dòng 2: “I will never forget listening to the founder’s very first performance, with the melody of her flute, floating up to my family’s third – floor apartment facing the harbor” ð Giai điệu tiếng sáo của cô ấy bay lên căn hộ trên tầng 3 của gia đình tôi ð Từ các thông tin trên, chúng ta có thể suy ra Mr. Padilla sống ở Centerville từ lúc còn bé ð Key D. He has lived in Centerville since his childhood. 186 D Ở quảng cáo về chương trình giảm giá: This week only, May 25 – 26, we are having our biggest sale of the year ð Chỉ trong tuần này, vào ngày 25 – 26 tháng 5, chúng tôi có chương trình giảm giá lớn nhất trong năm. Dòng 2 của yêu cầu trả hàng của Ms. Mori: Last week, I purchased the following items ð Tuần trước, tôi đã mua những mặt hàng sau đây Dòng 4: Today I noticed in an advertisement for your upcoming weekend sale ð Hôm nay tôi nhận thấy trong quảng cáo về chương trình giảm giá sắp tới của bạn ð Ms. Mori đã mua hàng trước khi có chương trình giảm giá (25-26/5) ð Kery D. She purchased her items before May 25 187 D Dòng 6 của yêu cầu trả hàng: Would it be possible for me to get a refund for the applicable items and then rebuy them at a lower weekend sale price ? ð Liệu tôi có thể được hoàn tiền cho những mặt hàngGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 222 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ được áp dụng và mua lại chúng với giá khuyến mại không ? ð Key D. She wants to purchase items during the weekend sale. 188 B Dòng 1, khổ 2 của email: Because you have a business account with us, however, you automatically receive a 20 percent discount on bulk items. ð Vì bạn có tài khoản doanh nghiệp nên bạn tự động được giảm giá 20% khi mua hàng số lượng lớn ð Key B. She used a business account. 189 C Dòng 2, khổ 2 của email có nói đến bulk items (purchases of fifteen or more of the same item) ð Mua hàng số lượng lớn (số lượng từ 15 trở lên) Trong yêu cầu trả hàng của Ms. Mori có nói đến lượng hàng mà cô ấy đã mua. Trong đó, có 2 vật phẩm đáp ứng đủ yêu chí đã đề ra - 15 Herbrot ink cartridges (15 hộp mực Herbrot) - 30 notepads (30 quyển sổ tay) ð Key C. The ink cartridges and notepads 190 B Trong email của Mr. Homel gửi Ms. Mori Phần thông tin, Attachment: Coupon, Returns & Exchanges ð Đính kèm: Phiếu mua hàng, Trả hàng và Đổi hàng Dòng cuối cùng của khổ 3: I will also attach our return and exchange procedures for your future reference ð Tôi sẽ đính kèm quy trình trả và đổi hàng để bạn tham chiếu trong tương lai. ð Đính kèm trong email là chính sách của cửa hàng ð Key B. A document about store policyGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 223 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 191 A Dòng 1, khổ 2 của phản hồi đầu tiên: There was a problem with some unexpected charges. However, Ms. Jager from the advertising department brought my concerns to her supervisor, and the matter was quickly resolved. ð Có 1 vấn đề với một số chi phí ngoài dự tính. Tuy nhiên, Ms. Jager ở phòng quảng cáo đã trình bày vấn đề của tôi với giám sát của cô ấy và vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết. ð Key A. It resolved his problem adequately. 192 B Trong phản hồi đầu tiên, Mr. Defort nhắc đến việc được Ms. Jager hỗ trợ. Trong email, dòng 1: (Được gửi từ Kathrin Jager tới toàn thể nhân viên): As my internship at Mix 92 Radio draws to a close ð Vì kỳ thực tập của tôi ở Mix 92 Radio sắp kết thúc ð Ms. Jager là 1 thực tập sinh ở Mix 92 Radio ð Mr. Defort được hỗ trợ bởi 1 thực tập sinh ở Mix 92 Radio ð Key B. He was assisted by an intern at Mix 92 Radio 193 D Dòng 2, khổ 1 của email: I am grateful for the training and advice I have received over the past twelve months. ð Tôi biết ơn về quá trình đào tạo và những lời khuyên mà tôi nhận được trong 12 tháng qua. ð Key D. To thank staff members 194 D Dòng 3 của email: I especially want to thank my boss and mentor, Alison Alvey. ð Tôi đặc biệt muốn cảm ơn sếp và người hướng dẫn tôi, Alison Alvey. ð Alison Alvey là người hướng dẫn, giám sát của Ms. JagerGIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 224 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Dòng 4 trong thông báo trao giải trên Web: Bronze: Alison Alvey ð Alison Alvey được giải Đồng ð Key D. Bronze 195 C Trang web có nói đến: - Dòng 1: Ravi Vedantam, Mix 92 Radio - Dòng 4: Alison Alvey, Mix 92 Radio ð Alison Alvey và Ravi Vedantam cùng làm ở Mix 92 Radio ð Họ là đồng nghiệp ð Key C. Mr. Vedantam and Ms. Alvey are colleagues 196 B Dòng 2, Khổ 1 của bài báo: chef Amina Ikegami is opening her own restaurant in downtown Doncaster. ð Đầu bếp Amina Ikegami sắp mở nhà hàng của cô ấy ở khu trung tâm Doncaster ð Key B. To announce the opening of a new restaurant. 197 D Dòng 3, khổ 4 của bài báo: She was raised in England in a family with French, Senegalese, and Japanese heritage. Being exposed to so many different food traditions is what inspired her to become a chef. ð Cô ấy được nuôi lớn ở Anh trong 1 gia đình có văn hóa của Pháp, Sê nê gan và Nhật bản. Tiếp xúc với nhiều truyền thống ẩm thực khác nhau chính là điều đã truyền cảm hứng cho cô ấy trở thành đầu bếp. ð Key D. Her diverse family background 198 C Khổ cuối của bài báo: Olinawe opens officialy on 25 April ð Olinawe chính thức mở cửa vào 25/ 4. Trong lời mời có nói đến sự kiện diễn ra Saturday, 2 April ð Thứ 7, ngày 2/4GIẢI CHI TIẾT ETS 2020 | 225 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ð Sự kiện này diễn ra trước khi Olinawe chính thức mở cửa ð Key C. It takes place before Olinawe officialy opens. 199 A Trong email của Mr. Aupry gửi Ms. Ikegami Dòng 1, khổ 2: Unfortunately, I will not be able to attend this event ð Không may là tôi không thể tham dự sự kiến ð Mr. Aupry từ chối lời mời của Ms. Ikegami ð Key A. To decline an invitation 200 C Dòng 2, khổ 1 của email: At school, I remember that you often talked about your own restaurant ð Khi ở trường, tôi (Mr. Aupry) nhớ bạn (Ms. Ikegami) thường nói về nhà hàng của bạn Dòng 1, khổ 2 của bài báo: Ms. Ikegami trained at Chesterfield Culinary Academy. ð Ms. Ikegami đào tạo ở học viện Chesterfield Culinary ð Kết hợp 2 thông tin trên, Mr. Aupry đã từng học ở Chesterfield Culinary Academy ð Key C. He attended Chesterfield Culinary Academy.

- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Bình luận