ETS Summer Toeic 2021 Mới nhất | Download sách ETS 2021 LC

7,409 1,363

Miễn phí

Tải về máy để xem đầy đủ hơn, bản xem trước là bản PDF

Tags: #toeic#ets#ets 2021

Mô tả chi tiết

ETS Summer Toeic 2021 Mới nhất| Download sách ETS 2021 LC. ETS: viết tắt Educational Testing Service (Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận hoạt động vì sự tiến bộ và công bằng giáo dục thông qua việc nghiên cứu và biên soạn các chương trình kiểm tra, đánh giá ngôn ngữ với quy mô lớn, trong đó có các bài thi được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới như TOEFL, TOEIC, GRE, SAT.

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Bình luận